Bonita půdy klesá

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i., ročně aktualizuje zhruba 40 000 ha zemědělského půdního fondu, uvedl jeho ředitel Ing. Jiří Hladík, Ph.D. Zhruba u 40 % zaznamenává zhoršení bonity.

„Obecně se dá říci, že dochází k dosti značné degradaci půdy, především vodní erozí, a klesá nám bonita,“ konstatoval s tím, že zároveň klesá i cena, za kterou je možno ji prodat. Nejkvalitnější půdy, například černozemě, se mění až na pararendziny (které se nicméně stále ještě řadí mezi spíše úrodné půdy). V údolí, kde se usazují nánosy, se půda také mění, může dojít i k nárůstu. Zhoršování kvality zjišťují zhruba na 40 % půdy, příčinou je jednak ohrožení přibližně 50 % pozemků vodní erozí a také hospodaření v minulých čtyřiceti letech i v současnosti, které jí příliš nebránilo.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *