Aby řepka olejka řepkou byla

Tajemství správně založeného porostu řepky tkví v optimálním množství vody v půdě a přípravě seťového lůžka, vyvážené výživě, dostatečném životním prostoru pro rostliny, kvalitě osiva a ochraně založeného porostu před škodlivými činiteli. V popsaném prostředí se kromě řepky daří také mnohým plevelům. Čím dříve je eliminujeme, tím déle mohou rostliny řepky profitovat z draze připravené kultivační plochy. Právě proto společnost Syngenta nabízí v roce 2016 již osvědčený herbicidní balíček Brasan Teridox Pack pro preemergentní regulaci plevelů v řepce.

Přestože zakládání porostu řepky v roce 2015 preemergentní aplikaci z důvodu sucha nepřálo a správně načasovat post­emergentní aplikaci v loňském roce bylo velice problematické, ten kdo aplikoval, neprohloupil. Pro dobrý účinek preemergentů je přiměřená vlhkost půdy esenciální. Pro optimální působení účinné látky dimethachlor obsažené v přípravku Brasan 540 EC je jisté množství vody potřebné, ale v porovnání s konkurenty výrazně nižší.

Proti plevelům i chorobám

Dobře založený porost řepky olejky vykazuje ve vyšších vývojových fázích velmi silnou konkurenceschopnost k plevelům na poli. Penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, violky a rozrazily patří mezi nejvýznamnější podzimní plevelné druhy v řepce. Velice významné škody mohou napáchat také výdrol předplodiny nebo trvalé plevele. Vedle již zmíněných škodlivých druhů je potřeba potlačit i další plevele, které škodí až zjara v době svého prodlužovacího růstu. Do této skupiny patří především svízel přítula, heřmánkovité plevele, úhorník mnohodílný, chrpa modrá a mák vlčí. Svízel přítula je obecně řazen mezi nejškodlivější plevelný druh v porostech řepky. Pouhá 0,5 až 1 rostlina na 1 m2 již překračuje práh škodlivosti.

Přítomnost plevelů v porostu může mít také dopad na jeho zdravotní stav. Problematickými jsou především plevele z čeledi brukvovitých, jež jsou hostitelskými rostlinami pro mnohé choroby, které nám později mohou infikovat pěstovanou řepku. Na těchto rostlinách může svůj vývojový cyklus dokončit například Plasmodiophora brassicae. Přerušení vývojového cyklu likvidací hostitele představuje jeden z hlavních bodů ve strategii boje s tímto patogenem.

Bezplevelný porost, především bez raně kvetoucích druhů, je také důležitý pro bezproblémové insekticidní ošetření porostu s ohledem na bezpečnost všech opylovačů.

Nejen vizitka agronoma

Brasan Teridox Pack obsahuje 15 litrů přípravku Brasan 540 EC a pět litrů přípravku Teridox 500 EC a lze s ním ošetřit deset hektarů řepky. Přípravek Brasan 540 EC má dvě účinné látky – dimethachlor v dávce 500 g/l a clomazone 40 g/l. Byl speciálně vyvinut pro snadnou a spolehlivou kontrolu plevelů v porostech řepky olejky. Účinná látka dimethachlor, selektivní půdní herbicid, si spolehlivě poradí jak s nejproblematičtějšími travami, jako jsou ježatka kuří noha, chundelka metlice, lipnice nebo psárka, tak s dvouděložnými pleveli, především brukvovitými. V kombinaci s účinnou látkou clomazone poskytuje Brasan 540 EC nejširší spektrum účinnosti na jednoděložné i dvouděložné plevele včetně svízele, heřmánkovitých plevelů, brukvovitých plevelů, jako jsou kokoška pastuší tobolka, úhorník mnohodílný, penízek rolní atd. Tuto kombinaci účinných látek je možné využít také v podobě balíčku Teridox Command Pack, jehož výhodou je aplikace zcela bez omezení.

Bezplevelný porost řepky je nejen dobrou vizitkou agronoma, ale z důvodu správného klimatu v porostu také určitou ochranou před pozdně jarními mrazíky. Je i zárukou vysoké, kvalitní a bezproblematické sklizně.

 

RNDr. Ondřej Skala,

Syngenta Czech s. r. o.

Foto:

Extrémně zaplevelený porost řepky

Heřmánkovité plevele značně škodí v porostech řepky

Svízel je řazen mezi nejnebezpečnější plevele

Zaplevelený porost řepky může značně zkomplikovat sklizeň

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *