Zvládat dobře agro-evidenci se hodí

Kdo chce obstát v podmínkách tržního hospodářství, musí se nutně zaměřit na efektivní výrobní postupy. Tento trend se nevyhýbá ani rostlinné výrobě. Agronom se už nespokojí s mlhavou koncepcí založenou na odhadech a spontánních návrzích technologií. Potřebuje operativní informační servis. K tomu mu mohou pomoci speciální počítačové programy. Pokud jich ovšem umí využívat.

V polovině února se v učebně výpočetní techniky Vyšší odborné školy a Střední odborné školy technické v Litomyšli uskutečnilo školení pěstitelů v obsluze softwarového produktu Agro-evidence. Tato škola tak prodloužila svou již čtrnáctiletou pomoc praxi rostlinné výroby v celé ČR. Za toto období usedlo v rámci školení za počítač téměř 350 zájemců.
„Naše škola poskytuje své vybavené učebny externistům pro výuku veřejnosti v různých oborech,“ uvedl Ing. Milan Janecký, ředitel školy. „Letos, díky spolufinancování Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR nově nabízíme pro vzdělání dospělých Seminář znalců a servisních techniků (motory a vozidla), Seminář – novinky v oblasti svařovacích metod a Seminář – zpracování obrazových materiálů, prezentací, digitální fotografie, snímací kamera a animace,“ dodal.
Jak nás informoval Ing. Jiří Dostál, CSc., ze společnosti Agroeko Žamberk, s. r. o., úkolem produktu software Agro-evidence od Konsorcia Agreta, resp. od členské firmy Agroeko, je sběr, třídění a zpracování údajů o rostlinné výrobě. Pořizování dat je v porovnání s ručním zápisem do knihy honů třicetkrát rychlejší. Produkt také poskytuje široký sortiment výstupních sestav. Na bázi vícestupňové filtrace operativně vytváří retrospektivní analýzu dat pro stanovení dominantních vlivů tvorby výnosů.
„Za pomoci Agro-evidence lze vyhovět požadavkům legislativy týkající se rostlinné výroby,“ zdůraznil Ing. Dostál a blíže to vysvětlil: „Právní předpisy v rámci zákonů, například zákona o rostlinolékařské péči, o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, zákona o hnojivech a o skladování a způsobu používání hnojiv, zemědělci ukládají vést evidenci na předepsaných formulářích. Tyto formuláře jsou také součástí prezentovaného produktu.“
Školení v Litomyšli, které vedou přímo tvůrci softwarového produktu, absolvují jak agronomové velkých zemědělských podniků, tak soukromě hospodařící rolníci. Ti, kteří se chtějí v obsluhování programu zdokonalit, přicházejí i opakovaně. Každý účastník má možnost sledovat úkony na plátně z data projekce a zároveň si je individuálně procvičovat na přiděleném počítači. A to vše v příjemné atmosféře, k níž výrazně přispívají pracovníci školy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *