Zrnová kukuřice – zajímavá tržní plodina

Kukuřice je plodina s širokým uplatněním od výroby objemných krmiv pro skot a bioplynové stanice až po využití na zrno. A právě kukuřičné zrno je komoditou se všestranným uplatněním. Své uplatnění má nejen ke krmným účelům, ale stále více nabývá na významu jeho využití pro potravinářský průmysl. Velmi žádaná je také pro svůj vysoký obsah škrobu pro výrobu bioetanolu. Dalším směrem využití je výroba kukuřičného škrobu, který se využívá v řadě průmyslových odvětví (papírnictví, stavebnictví, chemický a farmaceutický průmysl). Dalším způsobem využití kukuřičného zrna je i výroba kyseliny citronové.

Není tedy náhodou, že právě tato plodina je označována jako „královna našich polí “.

I přes to všechno je však stále ještě silně nedoceněna. Zrnová kukuřice stále stojí v řadě oblastí v pozadí zájmu cukrovky, sladovnického ječmene, nebo potravinářské pšenice. Přitom na rozdíl od obilnin hovoří pro zrnovou kukuřici fakt, že má velice dobře zvládnutou pěstitelskou technologii s minimem vstupů během vegetace. S tím samozřejmě souvisí i nižší potřeba lidské práce. To je zásadní rozdíl oproti obilninám i ostatním plodinám. Je to zásadní fakt, ke kterému bychom měli přihlížet při rozhodování o osevním postupu na příští rok. Navíc oproti obilninám je u zrnové kukuřice i větší jistota odbytu a jednodušší skladování.

Určitou nevýhodou se může jevit to, že kukuřice se sklízí při vyšších vlhkostech než obilniny, a je nutné zrno dosoušet na požadovanou vlhkost 14 %. Ale ani tato skutečnost by neměla hrát zásadní význam při rozhodování, protože velká řada zemědělských podniků již disponuje sušárenskými kapacitami, které mohou při sušení kukuřičného zrna využít.

Jestliže se ale bavíme o pěstování kukuřice na zrno, musíme si uvědomit, že pokud chceme od této plodiny dostat maximální produkci, musíme se k ní také tak chovat. Musíme v ní dokázat probudit její vysoký výnosový potenciál, který se pohybuje nad úrovní 10 tun suchého zrna z hektaru, a to i v méně příznivých klimatických podmínkách. To ale není možné, bez patřičné intenzity. Pokud tomu tak bude, můžeme očekávat, že kukuřice nám tyto investice vrátí zvýšenými výnosy.

Zrnová kukuřice je plodinou, která je nám schopna dávat až 50 000 Kč tržeb z jednoho hektaru. To z ní dělá velice zajímavou plodinu budoucnosti. Jejím zařazením do osevního postupu si nejen rozložíme pracovní špičku na delší časové období, ale získáme další tržní plodinu.

Kukuřičné zrno je tedy komoditou, která je schopna nám poskytnout dobrý ekonomický výsledek.

V letošním roce byl průběh počasí pro kukuřici na zrno velice příznivý. Lze tedy předpokládat velice slušné výnosy. Navíc můžeme očekávat i velmi zajímavé sklizňové vlhkosti.

Díky intenzivnímu šlechtění se v posledních letech plochy kukuřice na zrno rozšířily z kukuřičné výrobní oblasti nejen do oblasti řepařské, ale i bramborářské. A to přináší další možnosti pro nové pěstitele.

Ve šlechtění nových zrnových hybridů nezahálí ani společnost KWS. Její zrnové hybridy dosahují špičkových výsledků nejen ve zkouškách ÚKZÚZ, ale i na provozních plochách řady zemědělských podniků. Společným znakem hybridů KWS je plasticita a výborné uvolňování vody ze zrna. Portfolio hybridů KWS je natolik široké, že si každý může vybrat ten nejvhodnější hybrid nejen pro danou výrobní oblast, ale i do konkrétních pěstitelských podmínek. Zástupcem v sortimentu středně rané zrno je dvouliniový hybrid Oscarro, který dosahuje excelentních výnosů v kukuřičných a teplých řepařských oblastech. V sortimentu rané zrno vyniká dvouliniový hybrid KWS 2323. Letošní novinkou ve velmi raném sortimentu je hybrid KWS 2322 s mimořádně vysokým výnosem zrna a velmi rychlým uvolňováním vody ze zrna v řepařských a vhodnějších obilnářských oblastech

Při výběru hybridů je vám připraven pomoci tým regionálních obchodních poradců KWS. Neváhejte se na ně v případě potřeby obrátit.

Ověřte si výkonnost hybridů KWS na vašich plochách.

 

Ing. Miroslav Vavřina,

regionální manažer, KWS OSIVA s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *