Žlunice ve znamení cukrovky, slunečnice a kukuřice

Firma Syngenta Czech s. r. o. připravila ve spolupráci se zemědělským podnikem Agro Žlunice, a. s., polní den zaměřený na odrůdové pokusy. Náplní těchto pokusů bylo šest odrůd cukrové řepy, deset kukuřice a pět slunečnice.

Novinkami v nabídce cukrové řepy jsou materiály Drake a novošlechtění HI1352. Letos registrovaný Drake, diploidní odrůda NC typu, se vyznačuje vysokou odolností k rizománii a střední k cerkospoře. Podle Ing. Miloslava Macháčka, obchodního zástupce společnosti Syngenta pro cukrovou řepu, dosahuje vysokého výnosu kůlového kořene i cukru, další zajímavou vlastností je rychlé zaklápění řádků, díky které je odolnější vůči zaplevelení. U novošlechtění HI1352 (NC typ) předpokládá společnost Syngenta registraci letos na podzim. Disponuje dlouhým kuželovým hladkým kořenem a vzpřímeným chrástem tmavší barvy.

V odrůdové nabídce kukuřice ve Žlunicích odhalili návštěvníci novinky tři. První SY Welas (FAO 240 S) byl v letošním roce registrován v České republice. Jak uvedl Ing. Vojtěch Kocurek, Ph.D., plodinový specialista společnosti Syngenta pro kukuřici, v registračních zkouškách dosahoval velmi dobrých výsledků ve výnosu hmoty i stravitelnosti. Materiál se vyznačuje středním až vyšším vzrůstem, rostliny s mohutnější palicí jsou dobře olistěné širokými listy. SC2713 (SY Photon, FAO 290 Z) je novinkou disponující Artesian technologií, která umožňuje pěstování tohoto hybridu v náročných vláhových podmínkách. Jak upozornil Ing. Kocurek, jde o vzrůstný materiál s palicí doopylenou až do špičky. Trojici uzavírá SY Ulises (FAO 320 Z), který zástupce firmy Syngenta označil jako pozdní NK Octet. Jde o zrnový hybrid s vysokým výnosovým potenciálem. Vzhledem k tomu, že je relativně vysoký a mohutně olistěný, jej lze sklidit též na siláž.

Ve slunečnici představila mimo jiné Ing. Dana Brožová, zástupkyně společnosti Syngenta, novinku sortimentu SY Flamenco, středně ranou odrůdu s mohutným kořenovým systémem, vyšším vzrůstem a silnějšími stonky. Určena je do lepších půd pro intenzivní pěstování – za péči se umí výnosově odměnit. V segmentu Clearfieldových materiálů nalezneme novinku příští sezóny SY Neostar (Clearfield plus odrůda, na níž bude možné aplikovat vyšší dávku imazamoxu). Je tolerantní proti všem typům Plasmopara hastedii, vyznačuje se též dobrou odolností vůči sklerotinii a fomě.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *