Zelináři svoje zbraně nesložili

Expozice profesionálních pěstitelů zeleniny se po řadě let předvedla opět v dobrém světle. Bylo z ní vidět, že nesložili zbraně ani po otevření českého trhu zahraničním komoditám před více než deseti lety a trpělivě obhajovali výhody domácí české a moravské profesionální produkce. O výsledcích jejich práce se mohli ve dnech 14. až 22. září přesvědčit návštěvníci tradiční zemědělské výstavy Zahrada Čech v Litoměřicích ve společné expozici s českými ovocnáři, semenáři a floristy.

Letošní zemědělské výstavy se zúčastnilo více než tři sta vystavovatelů a přes sto tisíc návštěvníků. Doprovázel ji bohatý kulturní program. V den zahájení veletrhu navštívil společnou expozici ovocnářů a zelinářů v pavilonu A kromě jiných čestných hostů také ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič. V doprovodu předsedy Zelinářská unie Čech a Moravy (ZUČM) Jaroslava Zemana ochutnal čerstvé zeleninové šťávy Refit z produkce člena ZUČM Beskyd Fryčovice, a. s., oceněné českou značkou kvality Klasa, jejichž ochutnávkou zpestřila ZUČM svoji expozici. Vytvořit pevné odbytové vazby „Producenti ovoce a zeleniny v České republice by se letos měli více zaměřit na vytvoření stálých odbytišť, i kdyby to znamenalo několikahaléřové snížení ceny za kilogram vykupovaného ovoce a zeleniny.“ Na slavnostním zahájení 31. ročníku zahradnického veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích to řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Podle ministra si ovocnáři svoji největší krizi z konkurence zahraničního zboží prodělali již před vstupem České republiky do Evropské unie, zelináři těsně po našem vstupu do unie. Nyní se podle Gandaloviče jejich situace jeví již mnohem příznivěji s dobrým výhledem do budoucna. Letošní jarní mrazy snížily ve velké části Evropy úrodu ovoce a zeleniny zhruba o třicet procent. To mělo vliv na výrazně vyšší ceny ovoce a zeleniny na konzum i na zpracování. „Dobrý prodejní rok je jistě možné využít k vytvoření maximálního zisku, ale možná právě letos by producenti měli více přemýšlet dopředu a vyměnit pár haléřů z ceny za kilogram ovoce – za vytvoření pevnějších odbytových vazeb, aby se v roce horšího odbytu měli vůbec kam obracet,“ uvedl Petr Gandalovič. České ovocnářství a zelinářství má bohatou tradici. Například u jablek, hrušní a třešní odolává konkurenci několik našich odrůd. Je to dáno zejména dobrými půdně klimatickými podmínkami. Potýká se ale s velkým podílem přestárlých sadů a srážkovým deficitem. Ministerstvo zemědělství ČR se proto podle ministra bude snažit udržet národní podpory na výsadbu a závlahy co nejdéle. Propagace české zeleniny a ovoce Ministr Petr Gandalovič se ve svém vystoupení zmínil také o reformě společné organizace trhu (SOT) s ovocem, zeleninou a vínem. Evropská unie podle jeho slov určuje většinu podpůrných mechanismů společnými pravidly. „Letošní reforma klade větší důraz na posílení trhu, schopnost producentů odolat krizím, ale i větší spotřebu. Celkově by se pozice českého ovocnářství a zelinářství měla zlepšit,“ řekl Gandalovič. Zelinářská unie Čech a Moravy (ZUČM) se veletrhu Zahrada Čech znovu zúčastnila po mnoha letech díky svému největšímu odbytovému sdružení profesionálních pěstitelů zeleniny LITOZEL, odbytové družstvo, Bohušovice nad Ohří. Ve společném stánku s Unií ovocnářů severočeského regionu (UOSR) při Ovocnářské unii České republiky (OUČR) se v pavilonu A propagovalo pěstování a spotřeba zdravé české a moravské zeleniny. Materiály jsou zaměřeny na ovlivnění zdravého patriotismu českého spotřebitele, včetně k životnímu prostředí šetrného způsobu pěstování – integrované produkce zeleniny (IPZ) podle pravidel ZUČM a podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb. – kontrolované zeleniny v rámci ochrany životního prostředí a AEO – opatření v rámci vládního Programu pro rozvoj venkova na léta 2007 až 2013 dotované Evropskou unií. Vkusná expozice Zelinářské unie Čech a Moravy v pavilonu F 1 zahrnovala prezentaci pěstování a spotřeby zdravé české čerstvé a zpracované zeleniny formou šesti barevných velkoplošných panelů s hlavními směry a cíly ZUČM a jejího Svazu pro integrovanou produkci zeleniny. Byly doplněny uměleckými aranžmá čerstvých zeleninových výpěstků, doplněných květinami a některými výrobky zpracovatelského průmyslu zaměřenými hlavně na ovlivnění a informování českého spotřebitele nakupujícího převážně v zahraničních řetězcích. Na pultech stánku ZUČM nabízel odborný personál ZUČM a Odbytového družstva LITOZEL dobře připravené propagační materiály vlastní výroby i materiály vydané ve spolupráci s MZe – Tradiční druhy čerstvé zeleniny pěstované v ČR včetně stručné historie a receptů, populární brožuru Integrované pěstování zeleniny v ČR, dětskou šipkovou hru propagující spotřebu čerstvé zeleniny, propagační CD s filmem Kvalitní česká zelenina či barevný oboustranný leták s hlavními cíly a prioritami ZUČM, včetně nové skládanky o prospěšnosti konzumace čerstvé zeleniny pro zdraví člověka produkovaný společně s MZ, MZe, ÚZPI a OUČR, které propagačně navazují na webové stránky Zelinářské unie Čech a Moravy. Nové výrobky Letošní veletrh Zahrada Čech propagoval i ochutnávku a konzumaci nových zajímavých výrobků z oboru, a tak stánek ZUČM velmi vhodně doplňoval ochutnávkový pult našeho člena – Beskydu Fryčovice, a. s., který nabízel ochutnávku zeleninových šťáv Refit, zeleninových salátů a zeleninových předpřipravených jídel. Tyto produkty (dvanáct výrobků) vesměs nesou známku nejvyšší kvality Klasa – udělenou v roce 2006 a 2007. Pro úplnost informace je třeba uvést, že do 28. srpna bylo oceněno 78 výrobků z kategorie ovoce – zelenina od 21 výrobců. Odborní poradci Jako odborní poradci se v rozepsaných službách vystřídali na stánku i představitelé ZUČM a LITOZEL – člen představenstva ZUČM, ředitel Odbytového družstva LITOZEL a pěstitel Ing. Radek Smotlacha, předseda ZUČM a významný pěstitel LITOZEL Ing. Jaroslav Zeman, ředitel Agrokomplexu Ohře z Bohušovic nad Ohří, člen představenstva ZUČM a významný pěstitel Ing. Zdeněk Moc, člen představenstva ZUČM, předseda Svazu pro IPZ a člen – pěstitel LITOZEL Ing. Jan Procházka, člen představenstva ZUČM a významný pěstitel cibule Josef Ryšavý, RYJO Račetice, člen-pěstitel LITOZEL a další. Další naše expozice byla k vidění na největší odborné výstavě zeleniny, ovoce a školkařských výpěstků Flora Olomouc – Hortikomplex 2007, která se konala ve dnech 4. až 7. října. Ing. Miroslav Vlček tajemník Zelinářské unie Čech a Moravy

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *