Zdravé porosty dávají vyšší výnos

Plevele, škůdci a choroby – to jsou hlavní činitele, které v průběhu vegetace ovlivňují porosty všech plodin. Přestože každý pěstitel by měl mít na zřeteli integrovanou ochranu rostlin, použití chemických přípravků je její nedílnou součástí a ztěží se lze bez něj obejít. Systém ochrany porostů několika plodin představili z různých hledisek zástupci společnosti Bayer CropScience ČR na své únorové konferenci. Přizváni byli také odborníci z výzkumných ústavů a zemědělských univerzit.

Než se budeme věnovat některým aktuálním doporučením, připomeňme si, že firma Bayer CropScience pokrývá svými produkty všechny segmenty chemické ochrany rostlin. Ve světovém měřítku, ale také na našem trhu s přípravky na ochranu rostlin, zaujímají největší podíl herbicidy. Následují je insekticidy a fungicidy, jejichž podíl v posledních letech v České republice výrazně stoupá. Nezanedbatelná jsou také mořidla.
Za základ stabilního rozvoje považuje společnost Bayer CropScience silný výzkum a vývoj, které můžeme označit za úspěšné. V letech 2002 až 2005 bylo uvedeno na trh devět nových přípravků na ochranu rostlin, pro roky 2006 až 2011 se chystá deset novinek.

Plevele budou přerostlé
Systém hubení plevelů v obilninách přípravky společnosti Bayer CropScience představil Ing. Josef Suchánek, který má mimo jiné segment herbicidů této firmy v České republice na starosti. Soustředil se především na období jara. „Protože se vegetace během zimy nezastavila, letos na jaře budou plevele ve značně pokročilých až přerostlých fázích. Na polích se v obilninách vyskytují nejen brukvovité plevele, rozrazily, violky, hluchavky, heřmánkovité plevele a svízel přítula, ale i chundelka metlice, oves hluchý, sveřepy a další plevele. Pokud nebyla na podzim udělána ochrana proti plevelům precizně, například přípravkem Cougar, nebo herbicidy vzhledem k suchu dostatečně neúčinkovaly, bude třeba rychle a účinně zasáhnout,“ upozornil.
Vhodnou kombinací pro ošetření porostů ozimých obilnin s odrostlými pleveli jsou herbicidy Atlantis a Sekator. „Vždy je ovšem třeba přidat smáčedlo, aby přípravek lépe ulpíval na listech plevelných rostlin a snadněji do nich pronikal,“ zdůraznil Ing. Suchánek. Společnost Bayer CropScience má ve své nabídce smáčedla BioPower a Mero. V zemědělské praxi jsou herbicidy ve velké míře aplikovány v kapalném hnojivu DAM 390. Ing. Suchánek odhaduje, že to může být až v 60 – 70 % případů. DAM 390 sice účinnost herbicidů zvyšuje, funkci smáčedla ale plně nenahradí. Pozor se musí dát na vývojovou fázi obilniny, aby nebyl porost zásahem poškozen. Ošetření by se proto mělo stihnout optimálně do konce fáze odnožování.
Pro jarní zásah proti chundelce metlici a také dvouděložným plevelům je vhodný Husar. Atlantis, loňskou novinku mezi herbicidy, jistě uplatní v hubení chundelky metlice ti, kteří přípravky kombinují. „V případě výskytu dvouděložných plevelů je ovšem nutná kombinace například s přípravkem Sekator,“ uvedl Ing. Suchánek. O sveřepech, jejich rozšiřování, a s tím související nebezpečnosti, hovořil ve svém vystoupení mimo jiné doc. Ing. Josef Soukup, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze. Doporučuje herbicid Attribut spolu se smáčedlem Mero. Aplikaci je třeba provést co nejdříve na jaře, aby sveřepy nepřerostly. Potom je jejich hubení už velmi obtížné. Nejúčinnější je systém dvou následných ošetření.

Více než azol a strobilurin
Pravidelné zásahy proti houbovým chorobám se staly v pěstitelské technologii obilnin nezbytností. Existuje více systémů ochrany, je možné vybírat různé kombinace fungicidů a ošetření časovat podle konkrétních podmínek a infekčního tlaku jednotlivých chorob. Rozhodnout, co je nejvhodnější řešení, ale nebývá snadné. „Odborníci společnosti Bayer nyní vyvinuli nový přípravek, kterým lze zasáhnout velmi široké spektrum chorob. Působí jak proti chorobám pat stébel, tak proti patogenům na listech a potlačuje dokonce i choroby škodící v době dozrávání – braničnatky a fuzária,“ představil letošní novinku – fungicid Fandango – Ing. Petr Ort z firmy Bayer CropScience, ČR.
Vzhledem k účinným látkám lze Fandango označit za nový standard ochrany obilnin proti houbových chorobám. Jedna jeho účinná látka – prothioconazole – je nejnovějším objevem mezi azoly. Patří do nové chemické skupiny DMI – triazolinthiony. „Prothioconazole znamená nový rozměr ochrany proti houbovým chorobám,“ zdůraznil Ing. Ort. „Jejími významnými vlastnostmi jsou kromě extrémně širokého spektra účinnosti rychlý příjem, odolnost proti dešti, kurativní a protektivní ochrana, dlouhodobé působení a fyziologický výnosový efekt na úrovni strobilurinů,“ dodal.
Druhá účinná látka – fluoxastrobin – je mimořádně účinný strobilurin. Jak Ing. Ort uvedl, jeho působení je skutečně systémové. Pokrývá rovněž široké spektrum houbových chorob, je rychle přijímán, působí dlouhodobě a stejně jako prothioconazole přináší fyziolologický efekt (zlepšení výkonu fotosyntézy), a tím zvýšení výnosu.
Účinné látky fungicidu Fandango se vzájemně doplňují. „Obě molekuly jsou po příjmu rostlinami společně rozvedeny i do pletiv nezasažených postřikem a dále působí v různých částech rostliny. Nová EC formulace navíc umožňuje optimální využití jejich unikátních vlastností. Kromě ochrany proti houbovým chorobám rostliny ošetřené Fandangem snadněji překonávají nepříznivá období během vegetace, například odolávají přísušku, a lépe akumulují zásobní látky v zrnu,“ doplnil informace Ing. Ort.
Přípravek Fandango byl zatím zaveden v Německu, Velké Británii, Belgii a některých dalších zemích. Všude, kde se dostal na trh, zaznamenal mimořádný úspěch. U nás je registrován do ozimé a jarní pšenice, jarního ječmene, žita a tritikale proti mnoha chorobám. V letošním jaru najde určitě uplatnění proti padlí travnímu.

Není postřik jako postřik
Protože výběr vhodného přípravku na ochranu rostlin sám o sobě nestačí (nutná je i jeho kvalitní aplikace), zařadila společnost Bayer CropScience na program letošní konference také informaci o postřikovačích. Z mnoha firem, které tyto stroje na našem trhu nabízejí, vybrala jednoho zástupce. O dánských postřikovačích Hardi hovořil Jiří Helinger, vedoucí obchodního úseku akciové společnosti Unimarco.
„Energetická bilance klasického postřiku není nijak příznivá“, upozornil Jiří Helinger. „Část tlaku se ztratí v trysce, další atomizací kapiček, mnoho postřiku odnese vítr, a tak pro účinek zbývá čtvrtina energie a mnohdy i méně,“ dodal. Výhody systému HARDI TWIN, postřiku s řízenou asistencí vzduchu, která především významně omezuje úlet postřiku i za silnějšího větru a zvyšuje účinnost zásahu, většina účastníků konference znala. Mnozí tento systém již několik let s výhodou na svých polích dokonce používají. Proto se zajímali hlavně o novinky.
Alespoň za zmínku stojí určitě dvě. „U nového návěsného postřikovače COMMANDER TWIN FORCE 6600 bude kromě jiných vylepšení záběr postřikových ramen až 36 metrů. Na letošním veletrhu SIMA v Paříži představíme další novinku – postřikovač Alpha VariTrack, ale to bych předbíhal,“ dokončil své vystoupení Jiří Helinger.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *