Zdravá sadba – první krok k úspěchu

Na pravidelném setkání bramborářů ve Velké Losenici, které organizuje firma Europlant, šlechtitelská spol. s r. o., zazněly informace ze všech oblastí bramborářství. Posluchači se seznámili jak s připravovanými firemními novinkami a výsledky uznávacího řízení sadbových porostů, tak s nebezpečím chorob a možnostmi, jak jim čelit.

Jaký rok mají letos bramboráři za sebou, shrnul na úvod semináře předseda ZD Velká Losenice Ing. Jaroslav Slaný. Nepříznivý byl podle něj již od začátku, kdy se kvůli vlhkému počasí opozdilo sázení a stejně tak působilo mokro problémy i při sklizni. V souvislosti s chorobami udělali letos v Losenici dobrou zkušenost s fungicidem Altima a vyplatila se také likvidace natě do konce srpna. Příznivý byl letos minimální výskyt strupovitosti a nízký nálet mšic.
Europlant připravuje změny
S obchodní politikou firmy Europlant seznámil posluchače její jednatel Ing. Jiří Procházka. Sadbu ve stupních Elita a C1 pro rok 2002 bude firma prodávat pouze těm přihlašovatelům a množitelům, kteří přiznávají licence ve výši vyrobené sadby. „Mnozí partneři špatně pochopili význam a důležitost licenčních poplatků,“ uvedl na vysvětlenou Procházka. Kilogram letos objednané sadby nejdražší tuzemské Elity – Marabel, Rosella, Laura, Milva stojí podle něho 15,50 Kč v třídění 30/50 mm. Sadba ve stupních E, C1 je, jak dále uvedl, letos pěkná, nepřerostlá a největší podíl kalibrace je 35/45. Předpokládá také dovoz sadby ze Slovenska, především odrůdy Tomensa, ale v případě potřeby i některých v ČR volných nebo právně nechráněných odrůd. Firma má v současné době ve zkouškách několik nových odrůd, jde zvláště o velmi rané (Angela, Presto, Bellarosa, Flora) a škrobárenské (Goldika, Oktan, Roberta).
Procházka, stejně jako ostatní účastníci semináře, kritizoval již pozastavený návrh novely Metodického pokynu SRS a MZe k ochraně proti šíření karanténních bakterióz brambor. Za špatné považuje také to, že Státní rostlinolékařská správa má nízké procento potvrzení oznámených podezření na kroužkovitost, což snižuje věrohodnost celého procesu.
Bakteriální kroužkovitost je podle Procházky problémem mimo jiné také proto, že se opomíjí dosběr a plochy se nevláčejí, ale ihned zaorávají. V důsledku toho hlízy nezmrznou a v příštím roce jsou zdrojem plevelných brambor. Pak jediným řešením zůstává aplikace pesticidů, jako jsou například Lancet, Roundup či Touchdown.
Jako prevenci proti výskytu kroužkovitosti doporučuje Europlant především specializaci na sadbu nebo konzum, důslednou likvidaci všech odpadů či prodej, případně darování certifikované sadby maloproducentům v uzavřené sadbové oblasti. Pozornost je třeba věnovat také kompostům, které by se mohly stát zdrojem šíření infekce.
„Firma Europlant dováží všechny vysoké stupně množení, jejichž výchozím materiálem jsou meristémy ze zdravé oblasti Meklenburska – Předpomořanska,“ prohlásil Procházka s tím, že jsou prosté jak bakteriálních, tak virových chorob, množí se ve velmi krátkém cyklu, a proto firma odmítá u svých dovozů tzv. vertikální šíření.
Europlant chce v budoucnu posilovat kontakty nejen se zpracovateli, ale i s pěstiteli. „Pro rok 2002 připravujeme podporu našich partnerů garantováním nákupu chemických přípravků používaných při pěstování brambor u firmy AGF TRADING, a.s.,“ oznámil Procházka. Podrobně popsal připravovanou akci ředitel jedné z divizí firmy Ing. Karel Sýkora.
Virózy bramboráře netrápily
„Zdravotní stav brambor z hlediska viróz je v tomto roce výborný, problémem jsou ale bakteriózy“, uvedl Ing. Lubomír Šantrůček z ÚKZÚZ Havlíčkův Brod. Důvodem pro neuznání třetiny porostů sadbových brambor však byl výskyt plevelných brambor. Jak Šantrůček uvedl, celkem bude letos ústav testovat vzorky z 5178,16 ha sadbových brambor. Dosud se hodnotily odběry ze 4002 ha, ze kterých bylo z důvodu výskytu viróz sestupněno 0,4 % a neuznáno 4,80 %. Upozornil posluchače, že se řada vzorků musela vracet, protože byly zaslány v nevhodných pytlích. Použít lze jen jutové nebo polypropylenové pytle. Zemědělci mají podle něj také možnost požádat o revizní vzorek, pokud nejsou s výsledkem zkoušek spokojeni. Je možné testovat i virové choroby u sadby z dovozu, která někdy nebývá v dobrém zdravotním stavu. Šantrůček informoval o předpokládané výši dotací, které se budou vyplácet při používání certifikované sadby na produkčních plochách v uzavřených pěstebních oblastech. Částka bude diferencovaná, u stupně C1 to bude 2500 Kč/t a u C2 1500 Kč/t. Svůj příspěvek na téma problematiky skladování brambor v letošním roce přednesl poradce firmy Ing. Josef Mejstřík.
Součástí akce byla i ochutnávka odrůd. V konkurenci celkem devatenácti odrůd, z nich čtrnáct patří firmě Europlant, se v chuťové zkoušce umístily na prvních třech pozicích MILVA, JUVENA a LAURA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *