Zaregistrována jedna odrůda žita

Žito bylo na počátku minulého století nejrozšířenější obilninou v českých zemích. Dnes je ozimé žito rozšířeno především v oblastech horských a pohorských a v podmínkách s větším zastoupením písčitých půd. Snížení osevních ploch žita, které se v současné době pohybuje na hranici 20 tisíc hektarů, odpovídá i menší nabídka odrůd a také každoročně menší počet odrůd, které projdou registračním řízením Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) zaregistroval na základě zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) v roce 2016 odrůdu ozimého žita KWS Daniello.

 

Ing. Vladimíra Horáková

ÚKZÚZ Brno

 

Více o této odrůdě ve Farmáři č. 8/2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *