Zabudovali topný rošt do trávníku

Povinností každého prvoligového klubu je od sezóny 2009/2010, tedy do srpna příštího roku, zabudovat topný rošt do travnatého fotbalového hřiště. Vyplývá to z nařízení Českomoravského fotbalového svazu. Na hlavním hřišti 1. FC Brno se pustili do povinné rekonstrukce již letos a instalaci topného roštu předcházela likvidace původní vegetační vrstvy.

Likvidační práce začaly koncem května a trvaly zhruba dva týdny. Z plochy bylo postupně odvezeno 40 cm substrátu, což odpovídalo zhruba čtyřem tisícům kubíků materiálu. Poté došlo ke srovnání plochy a navezení hloubkové drenáže tvořené štěrkopískem. Na ní se položil topný rošt a následovala druhá drenážní vrstva, tvořená pískem. Nakonec přišla na řadu vegetační vrstva.
Společnost Ing. Jana Rouzka, Sportovní travnaté povrchy, s. r. o., se stala subdodavatelem probíhané rekonstrukce; samotný topný rošt instalovala společnost Uponor, s. r. o. Jelikož na výměnu trávníku měla společnost Ing. Rouzka pouze krátké ligové prázdniny, bylo nutné sáhnout ke speciální technologii založení trávníku.

Předpěstování trávníku
Kobercový trávník se nejčastěji využívá právě z důvodu rychlého a kvalitního zatravnění potřebné plochy. Předpěstovaný trávník, včetně vegetační vrstvy, si Ing. Jan Rouzek objednal u nizozemské společnosti Hendriks Graszoden, B.V., která například dodávala travní koberec i na německá hřiště, kde probíhalo letošní mistrovství světa. Porost určený pro 1. FC Brno založili v červnu loňského roku na předem zvoleném stanovišti. Ve směsi se rovným dílem vyskytovala lipnice luční a jílek vytrvalý.
Po vyzvednutí se trávník svinul do rolí o šíři 120 cm, přičemž výška travního drnu byla pět až šest cm (z toho 3,5 cm kořenový bal). Do České republiky cestoval v klimatizovaných kamionech zhruba 36 hodin. Jakmile trávník dorazil na brněnské hřiště, došlo ihned k jeho pokládce. Samotná pokládka trávníku zabrala tři až čtyři dny.
Důležitá je následná důkladná zálivka a po spojení koberce s vegetační vrstvou, které trvá kolem pěti týdnů, je možné válcování a klasická péče o trávník. Šest týdnů po položení trávníku lze zahájit jeho plné využití.

Strojové vybavení
Protože hmotnost jedné role byla kolem 800 kg, nechal si Ing. Rouzek k položení travního koberce vyrobit speciální zařízení připojené na zadní vývodový hřídel traktoru. K dispozici měl dva stroje značky John Deere. První s označením 4720 měl výkon 46 kW. V parném létě ocení obsluha především klimatizovanou kabinu. Druhý stroj, John Deere 3320, již patří k vozovému parku společnosti Ing. Rouzka. Podle něj je traktor velmi pohyblivý a cení si hlavně možnosti jeho jednoduchého transportu.
Oba traktory je možné bez problémů adaptovat s mnoha přídavnými zařízeními – se sněhovou frézou, zametačem, radlicí, kultivátorem, kypřičem, postřikovačem a mnoha dalšími. Mezi nápravy lze připojit žací ústrojí spolu se sběracím košem umístěným na zadním hřídeli. Hydrostatická převodovka zaručuje plynulý pojezd vpřed i vzad, přičemž maximální rychlost obou traktorů přesahuje 30 km/hod. Ve standardní nabídce je pohon všech čtyř kol. Výhodou výrobků značky John Deere je dostupnost náhradních dílů a odborné znalosti prodejců i servisních techniků.

Péče o zatěžovaný trávník
Podle Jana Cee, který se již šest let stará o tři travnatá fotbalová hřiště 1. FC Brno, by všechna ošetření intenzivně zatěžovaných trávníků měla podpořit vitalitu travního porostu a jeho regenerační schopnost. Trávníky musí být co nejodolnější vůči sešlapu a velmi důležitá je schopnost jejich rychlé regenerace.
Pro sečení využívají na hřištích spadajících pod 1. FC Brno dvě sekačky – rotační na předsekání a vřetenovou na nižší střih. V průběhu vegetace sekají třikrát až čtyřikrát týdně v návaznosti na plánované zápasy. V letním období Jan Cee seká na 3,2 až 3,5 cm, od srpna na 2,8 cm, jelikož hráči i trenéři vyžadují nižší sestřih. Závlaha všech potřebných ploch je řízena automaticky.
Předpokladem kvalitního trávníku je pravidelné uvolňování udusané vegetační vrstvy hloubkovým kypřením a aerifikací. Tyto zásahy podporují hlubší zakořenění porostu a tím větší odolnost vůči stresům a mechanickému poškození. Provzdušňování pomáhá kvalitním trávníkovým druhům konkurovat plevelné, mělce kořenící lipnici roční. Na hlavním stadionu proto používají každých 14 dní vertidrain, na dalších dvou hřištích šestkrát až sedmkrát za rok. V zimě přijde na řadu sněhová fréza.
Vedle mechanických zásahů je velmi důležité dodávání živin. Jednou za pět až šest týdnů je trávník přihnojován granulovanými hnojivy. Na podzim probíhá preventivní postřik proti plísni sněžné.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *