Za nabídkou obilnin až k hranicím

Na jižní Moravu do obce Vnorovy přijelo asi dvě stě padesát zemědělců z České republiky i ze Slovenska. Semenářská firma Oseva, a. s., Bzenec, tam pořádala polní den zaměřený na obilniny. Návštěvníci tak viděli nové i známé odrůdy, které se musely vypořádat s letošním suchem v celé republice, jež ale není v této oblasti výjimkou.

Semenářská firma Oseva, a. s., Bzenec, uspořádala již po šesté svůj polní den, zaměřený především na praktické předvedení ozimých a jarních odrůd obilnin. Do obce Vnorovy, kterou najdeme asi v půli cesty mezi Hodonínem a Uherským Hradištěm, přijeli letos opět zemědělci, odborní pracovníci společnosti Oseva Bzenec a zástupci, popřípadě majitelé, jednotlivých odrůd.
Měsíc červen lze právem označit za měsíc polních dnů. Jedním z prvních v tomto měsíci byl výše zmíněný den. Na jeho přípravě se rovněž podílely společnosti ZZN Pomoraví, a. s., Hodonín, Zenza Znojmo, a. s., a Navos, a. s., Kroměříž, ze skupiny Agrofert Holding, a. s.
Bzenecká Oseva má své zákazníky nejen na Moravě a v Čechách, ale také na Slovensku. Protože plochy, na kterých se jednotlivé odrůdy prezentovaly, nejsou daleko od slovenských hranic, zněla ve Vnorovech vedle češtiny také slovenština. Cílem tohoto polního dne bylo ukázat na malých políčkách odrůdy obilnin, které Oseva, a. s., Bzenec, zemědělcům nabízí. Součástí prohlídky byly také různé strategie ochrany této skupiny plodin. Role průvodců po políčkách se ujali pracovníci zemědělského výzkumného ústavu Kroměříž, s. r. o., kteří jednotlivé odrůdy hodnotili.

Pozice na trhu

I když byl červnový polní den ve Vnorovech věnovaný odrůdám obilnin, prioritou Osevy Bzenec je prodej hybridů kukuřice z české šlechtitelské stanice Cezea, Čejč, jak potvrdil Vladislav Sedlák, výrobně obchodní manažer této společnosti. „K českému sortimentu hledáme doplňkové odrůdy například ze Srbska, Chorvatska, popřípadě i z Německa. Důležitá je každoroční investice do technologie a technického vybavení, to je základem udržení pozice na trhu,“ uvedl Vladislav Sedlák a dodal, že Oseva Bzenec nepůsobí pouze na Moravě, ale i v Čechách a své aktivity v posledních letech rozšířila i na Slovensko, Polsko, do pobaltských republik, Švédska, Dánska a Belgie.
V nabídce společnosti najdeme také olejniny a luskoviny, ale druhou nejvýznamnější plodinou je ozimá pšenice, doplněná dalšími obilninami.

Novinky ze Srbska

Novinkou v nabídce společnosti je pšenice ozimá Pannonia NS. Je produktem šlechtění v Novém Sadu v Srbsku a na náš trh byla uvedena na základě zápisu do Společného katalogu odrůd EU. Pannonia je velmi raná osinatá odrůda. Její krátká vegetační doba jí umožňuje vyhnout se letním přísuškům, které negativně ovlivňují hmotnost tisíce zrn (HTZ) a v konečném efektu i výnos. Jak připomněli pracovníci kroměřížského výzkumného ústavu, jižní část Moravy přísušky často ohrožují, a tak rané odrůdy jsou pro pěstitele zajímavé. Rostliny této pšenice mají nižší odnožovací schopnost a nižší vzrůst (okolo 85 cm), proto není porost náchylný k poléhaní. Jak uvádí Oseva Bzenec, odrůda Pannonia je odolná vůči vyzimování a velmi odolná vůči suchu. Také její zdravotní stav je dobrý. Pšenice středně odolává padlí travnímu a rzi pšeničné a je vysoce odolná vůči braničnatce a běloklasosti. Hmotnost tisíce zrn je 50 gramů a díky jejím kvalitativním parametrům se tato odrůda řadí do jakostní skupiny A.
Další novinkou také ze šlechtitelské stanice v Srbsku je ozimá pšenice Vojvodina. Má podobný genotyp jako Pannonia, jen je o málo pozdnější. Přesto se stále řadí mezi velmi rané osinaté odrůdy. Rostliny mají střední vzrůst – okolo 90 cm. Oseva Bzenec ji doporučuje do všech pěstitelských oblastí ČR. Vojvodina je odolná vůči poléhání i vyzimování a vyznačuje se vysokou tolerantností k suchu. Vůči padlí travnímu je středně odolná a vysoce odolná vůči rzi pšeničné a braničnatce. Hmotnost tisíce zrn se pohybuje okolo 45 gramů a také Vojvodina je potravinářskou odrůdou skupiny A.

Slovenské odrůdy pšenice

Dále upozornil Vladislav Sedlák na skupinu tří odrůd ozimé pšenice ze Slovenska. Již loni se na našem trhu nabízela odrůda Bonita. Stejně jako ostatní výše uvedené pšenice také Bonita není registrovaná v České republice a její pěstování je možné díky zápisu do Společného katalogu odrůd EU. Bonita patří do skupiny poloraných odrůd. Je středně vysoká a osinatá. Byla vyšlechtěna v sušších podmínkách a poskytuje velmi dobrý výnos v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti. Bonita je velmi odolná vůči poléhání a rostliny velmi dobře odnožují. Je středně odolná k vyzimování. Zdravotní stav je dobrý. Odrůda se vyznačuje odolností vůči rzi, fuzariózám a běloklasosti. Středně odolná je vůči padlí travnímu a braničnatce. Optimální termín pro zakládání porostů se pohybuje od 1. do 15. října, ale nevadí ani pozdní setí. Hmotnost tisíce zrn je 50 gramů. Je zařazena v pekařské jakosti A.
Genoveva je středně pozdní až pozdní bezosinná odrůda. V tomto roce ji Oseva Bzenec nabízí poprvé. Má střední až vyšší vzrůst, průměrná výška se pohybuje okolo 104 cm. Díky kombinaci svých vlastností se hodí do všech výrobních oblastí, vyšších výnosů ale dosahuje ve vyšších polohách. Genoveva je průměrně odolná vůči poléhání, tolerantní k suchu a má dobrou odolnost vůči vyzimování. Má dobrou odolnost vůči padlí travnímu, fuzariózám, běloklasosti a rzi pšeničné. Zrno má pekařskou jakost A.
Sortiment bezosinných pšenic rozšířila letos také odrůda Verita. Hodí se pro pěstování v kukuřičné a řepařské výrobní oblasti, méně je vhodná do oblasti bramborářské. Verita by neměla mít problém s vyzimováním či poléháním a je tolerantní vůči suchu. Její zdravotní stav je také dobrý. Snáší pěstování po obilnině, ale vyšších výnosů dosahuje po lepších předplodinách. Také odrůda Verita má pekařskou jakost A.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *