Z uhelných dolů na pole

Na Zemi živitelce se tradičně se svou nabídkou produktů pro zemědělce a zahrádkáře prezentovala firma SD-Humatex, a. s., Bílina. Tato dceřiná společnost firmy Severočeské doly, a. s., nabízí produkty, jejichž výrobní surovinou je oxyhumolit (kapucín či mladé hnědé uhlí), a které nacházejí uplatnění v mnoha oborech. Lze je využít i v zemědělství, ale také například jako barvivo v papírenském průmyslu.

Ředitel společnosti Milan Vrzák hovořil v Českých Budějovicích především o přípravku Fortehum. Jak uvedl, jde o přírodní stimulátor růstu a vývoje rostlin obsahující zmíněný oxyhumolit. Díky aplikaci Fortehumu se zvyšuje účinnost a využití hnojiv, adaptační schopnost rostlin, odolnost vůči stresům a chorobám, dále se zvyšuje absorpce reziduí pesticidů a těžkých kovů, zvláště kadmia. Milan Vrzák dále upozornil na schopnost nabízeného přípravku zlepšovat kvalitu produkce plodin, na jejichž porosty byl preparát aplikován. Vliv na zvýšení výnosů doložil na výsledcích pokusů. Výnosový efekt se v průměru pohyboval od 5 do 15 %.
V expozici společnosti SD-Humatex se bylo možné seznámit s dalšími produkty určenými pro zemědělství, například s přípravkem Purelit snižujícím produkci amoniaku a zlepšujícím prostředí ve výkrmnách brojlerů či přípravkem Amonostop určeným ke snížení obsahu amoniaku v kejdě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *