Z návštěvy Agrokomplexu v Nitře

Letošnímu Agrokomplexu patřilo téměř pět a půl hektaru nitranského výstaviště. Vedle domácích firem se této mezinárodní akce zúčastnili i vystavovatelé z dalších šestnácti zemí, a nejen evropských. Vybrané exponáty získaly čestné uznání ministra zemědělství Slovenské republiky a tradiční cenu Zlatý kosák. Nechybělo ani oceňování jednotlivých hospodářských zvířat.

Vystavovatelé letos v Nitře rozložili své expozice na 24 100 m² v pavilónech a 30 100 m² volné plochy výstaviště. Celkem pořadatelé napočítali přibližně 620 vystavujících firem. Kromě domácích nechyběly firmy z České republiky, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska Francie, Nizozemska Ruska, Švýcarska Litvy, Srbska Chorvatska, Kanady,Egypta, Iránu a Sýrie. Na Agrokomplex 2008 se přišlo ve dnech 21. až 25. srpna podívat více než 80 000 návštěvníků. Veletrh se konal pod záštitou slovenského ministerstva zemědělství. Mottem 35. ročníku byl rozvoj a propagace venkova.
Nový ministr zemědělství Slovenské republiky Ing. Stanislav Becík, Ph.D., na tiskové konferenci u příležitosti zahájení výstavy Agrokomplex 2008 se zaměřil na situaci slovenského zemědělství, kdy během posledních let došlo k poklesu rostlinné i živočišné výroby. Upozornil na poklesy obdělávaných ploch v ovocnářství a vinařství a na vysoký podíl extenzivních ploch v těchto odvětvích. V posledních měsících došlo také k redukci výroby vepřového masa. „Slovensko je jediný stát, který neplní povolené kvóty na výrobu mléka,“ zdůraznil ministr. Slíbil, že se zasadí, aby pro vládu Slovenské republiky bylo zemědělství a venkov jednou z priorit. Hodlá naplnit cíle programového prohlášeni vlády a chce zabránit uvažovanému kráceni rozpočtu pro zemědělství v roce 2009.

Čestné uznání ministra
Čestné uznání ministra bylo rozdáno ve dvou kategoriích. V kategorii Rostlinná výroba se prosadil podnik Agro hobby Veľký Meder se svojí metodou intenzivního pěstování rychlené papriky s řezem na jednom stonku, dále byl oceněn Slovenský zväz záhradkárov z Bratislavy za ukázku pěstování jahod v zahrádkách – jahodový program. Další ocenění předal ministr zemědělství Slovenskému centru poľnohospodárskeho výskumu, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša za ozimou odrůdu tritikale Pletomax.
V kategorii Vědecko-technický rozvoj získala ocenění Technická fakulta SPU v Nitře za publikaci Obnoviteľné zdroje energie 1, Technológie pre udržateľnú budúcnosť, dále byl oceněn Ústav hydrológie SAV Bratislava a Ústav agroekológie SCPV Michalovce za vědeckou monografii Voda v zóne aerácie pôd Východoslovenskej nížiny a třetí čestné uznání putovalo za publikaci Pomológiado společnosti Metro Media Bratislava.

Zlatý kosák pro rostlinnou výrobu
Toto ocenění bylo uděleno ve čtyřech kategoriích. V oblasti rostlinné výroby zabodovaly Lesy Slovenskej republiky, š. p,. OZ Semenoles, Liptovský Hrádok, Škôlkárske stredisko Jochy se svým Systémem pěstování okrasných dřevin. Společnost se specializuje se na výrobu hospodářských sazenic dřevin nejen pro lesy SR ale i pro další subjekty. Mezi další činnosti patří sběr a skladování semen dřevin. „Hledáme i další využití pro naše školkařské pozemky, jako například pěstování okrasných druhů, a tak jsme vyčlenili čtyři školkařská střediska,“ popisoval Ing. Ján Rak, ředitel OZ Semenoles. Dřeviny se množí jak semeny a řízky, tak i roubováním a výjimečně i pomocí meristémových kultur. Systém množení funguje již několik let a jeho výsledky byly vidět i v Nitře.
V sortimentu máme dřeviny vhodné pro pěstování v podmínkách Slovenské republiky, tedy jak pro nížiny, tak i vyšší polohy. V současné době je velký zájem o tradiční druhy dřevin – borovice a smrky. Našimi nejčastějšími zákazníky jsou firmy, které se starají o veřejnou zeleň ve městech nebo podél komunikací, dodal Ing. Rak.
Klára Kissová ze Želiezovec získala plaketu Zlatý kosák za velkovýrobní pěstování zeleniny, společnost Hordeum, s. r. o., Nový Dvor, Sládkovičovo, se prosadila odrůdou jarního ječmene Levan. Tato odrůda obsahuje gen Mlo, který plodině zajišťuje odolnost proti padlí travnímu. Nevyžaduje speciální agrotechniku a není náročný na předplodinu. VÚPS, a. s., Sladařský ústav v Brně zařadil jarní ječmen Levan k odrůdám s výběrovou sladovnickou kvalitou.
V neposlední řadě zabodovalo Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu, Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, Výskumno-šľachtiteľská stanica Vígľaš – Pstruša odrůdou ovsa setého Valentín. Jak vysvětlil Ing. Vojtech Brestenský, CSc., z referátu poradenství a marketingu, Valentin je nejranější odrůda s největším zrnem (HTZ 39 až 45 ??) ze sortimentu odrůd registrovaných na Slovensku. Vyznačuje se krátkým stéblem a jednou z nejlepších odolností vůči poléhání.

Ocenění v živočišné výrobě
Z ocenění v živočišné výrobě se radovala akciová společnost Akron z Hrabušic se svojí kolekcí krav s telaty plemene charolais. Další plaketu získalo Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce za kolekci plemenných jariek zošľachtená valaška. Z menších zvířat zabodoval Klub chovateľov Slovenských hrvoliakov se svojí kolekcí holubů. Poľnohospodárske družstvo Sokolce získalo stejně jako Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín ocenění za kolekci plemenných a jatečných prasat, Školský majetok Trnava obdrželo Zlatého kosáka za kolekci jalovic holštýnského plemene. Roľnícke družstvo Bližina Prietržka si domů odvezlo plaketu za kolekci jalovic a krav plemene red holštýn.
Tituly šampiónů získalo letos v Nitře celkem devět zvířat.

Vědecko-technický rozvoj
V kategorii Vědecko-technický rozvoj získala od pořadatelů ocenění společnost Alltech SK, s. r. o., Nitra se svým produktem Yea-Sacc. Yea-Sacc®1026 byl prvním krmivovým aditivem pro zvířata, uvedeným na trh firmou Alltech. Tato koncentrovaná živá kvasinková kultura kmene Saccharomyces cerevisiae 1026, přidávaná do krmiva v nízkém poměru, byla původně určená pro dojnice, hovězí dobytek a telata. Velký objem výzkumných prací vyjasnil její způsob činnosti a odezvu v užitkovosti a rozšířil její uplatnění na použití do krmiva pro prasata, drůbež a koně.
Další ocenění putovalo do Popradu firmě Mikrop Slovensko s. r. o., za přípravek Gastim strong stimulující práci bioplynových stanic. Gastim Strong obsahuje kombinaci organických látek optimalizující prostředí biofermentoru bioplynových stanic pro činnost metanogenních bakterií. Přípravek vykazuje pozitivní účinek na tvorbu bioplynu již v dávce 185 g (dávku je možné zvýšit až na 1000 g) na tunu fermentované suroviny. Tato dávka se podává obden nejméně 10 až 20 dní, tj. 5 až 10 dávek po ukončení acidogenní a acetogenní etapy fermentačního procesu.

Kosák pro techniku
V oblasti zemědělské mechanizace se z ocenění radovala společnost Bajuhit, spol. s r. o., Bratislava, která do Nitry přivezla řídicí jednotku dojicí soupravy typu IDC. Tato jednotka zabezpečuje rozdojování, dojení, dodojování, snímání dojicích strojů, sběr dat a poskytování potřebných informací. Může být napojena na nový manažerský systém, který průběžně sbírá a zpracovává potřebné údaje. Konstrukce řídicí jednotky IDC je jednoduchá a obsahuje několik pohyblivých částí. To podle představitelů firmy zaručuje, že provoz a servis jsou jednoduché. Zařízení je možné doplnit i dalšími funkcemi, například funkcí identifikace krav nebo manažerský systém.
V neposlední řadě získal ocenění VPP – Verejnoprospešný podnik, spol. s r. o., Jelenec, za sklízecí mlátičku Laverda typ M 304. Je konstruována tak, aby umožnila maximální výkonnost a zároveň jednoduchou obsluhu stroje. Šířka sběrací lišty je u tohoto typu 4,8 až 7,6 metru, kapacita zásobníku 9000 litrů. Dodává se s motorem Sisi Diesel o výkonu 202 kw (275 koní).

Výstavba skleníků
Z dalších navštívených expozic jsme vybrali izraelskou firmu Netafim, působící také na českém trhu a jejíž doménou je kapková závlaha. „V posledních letech jsme rozšířili aktivity i do výstavby skleníků“, představil tuto společnost v Nitře Ing. Vladimír Kadeřábek. Zemědělec má svou úrodu lépe pod kontrolou a může minimalizovat stres, který na rostliny působí. „Na Slovensku máme za sebou tři větší projekty, které se týkají plochy pět hektarů, dodal. Tyto skleníky jsou orientovány na výrobu zeleniny, nejčastěji rajčat. Zmiňované skleníky na Slovensku jsou postaveny na geotermálních vrtech, respektive na odpadní vodě, a to jsou levné zdroje tepla pro celý systém vytápění skleníků, sdělil.
Zákazníkům Netafim zajišťuje projektování i vlastní výstavbu. „Poskytujeme kompletní technologii pro pěstování rostlin ve skleníku, jehož součástí vedle konstrukce skleníku je například závlaha, pěstební stoly, dávkování CO2, vytápění a nezbytná řídicí jednotka. Při skleníkovém pěstování rostlin je vhodné minimalizovat vliv lidského faktoru, a proto řídicí jednotka pro větší skleníky by měla být samozřejmostí. Pěstitel se může rozhodnout, zda zvolí extenzivnější pěstování, při němž vegetační doba ve skleníku trvá asi od března do konce roku. Tím jsou minimalizovány náklady za vytápění, ale produkce se na několik měsíců přeruší. Při celoročním pěstování má zemědělec přibližně měsíc na likvidaci starého porostu, čištění pěstebního substrátu a prostoru skleníku a založení porostu nového,“ vyložil Kadeřábek.

Poprvé na výstavě se stavebními stroji
Agrokomplex byl první oficiální výstavou, kde společnost Manatech CZ, s. r. o., předvedla stavební techniku Eurocomach, jejíž výhradním zástupcem pro Slovenskou i Českou republiku se stala v letošním roce. Nabídka strojů společnosti Manatech CZ se tak rozšířila o i smykem řízené nakladače, pásové nakladače, minirypadla a rypadlo nakladače od renomované italské firmy Sampierana. Dále je v nabídce řada typů kloubových a teleskopických manipulátorů, různě výkonná minirypadla a minidumpery s nosností od 500 kilogramů do tří tun. „Pro tyto stroje máme v naší firmě zřízenou půjčovnu, aby si případní zájemci mohli kterýkoli ze strojů vyzkoušet přímo v praxi. Podobnou půjčovnu připravujeme i s našimi obchodními partnery na Slovensku,“ vysvětloval Miloš Lesina, ředitel společnosti Manatech CZ. „V Nitře je to ale poprvé, co tyto stroje vystavujeme,“ upřesnil.
Všechny stroje jsou hydrostaticky poháněny. To platí i pro smykem řízené nakladače, zdůraznil Miloš Lesina a dodal, že naprostá většina konkurenčních smykových nakladačů používá pro pohon ozubených kol a řetězů. Smykem řízené kolové nakladače Eurocomach mají vždy hydrogenerátor určený pro každou stranu stroje a pro každé kolo jeden hydromotor.
Technika Eurocomach využívá motory Cummins a Kubota. Pohyb pracovních částí stroje zajišťuje hydraulika japonské firmy Kayaba. Přidanou hodnotou, na kterou nás upozornil ředitel společnosti Manatech CZ, může být dovybavení vysokoprůtokovou hydraulikou, která zajišťuje průtok oleje v hydraulice v objemu 120 l/min. Toto vylepšení je určeno pro energeticky náročnější nářadí, jako jsou mulčovače nebo frézy. Další možností je hydraulická regulace rychlosti pro plynulou jízdu při vybraných pracích (např. frézování).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *