Z hybridů slunečnice si vybere každý

Stalo se pravidlem, že každým rokem přichází společnost Agrofinal, která již 20 let úspěšně zastupuje na českém trhu francouzskou osivářskou společnost Euralis, s novinkami slunečnice, které významně obohacují nabídku hybridů v České republice. Nejinak tomu bude i v roce 2017, který bude pro společnost Agrofinal jubilejním dvacátým.

Pěstitelské plochy slunečnice, které se po několikaletém poklesu letos po dlouhé době nepatrně zvýšily, budou možná na jaře o něco větší. Nahrává tomu vývoj nově založených porostů s ozimou řepkou, který je díky vláhovému deficitu po zasetí a vyššímu výskytu škůdců na mnoha lokalitách v kraji značně problematický. Až zbytek podzimu a především následné zimní období napoví, zda nedojde po delší době na jaře k výraznějším zaorávkám.

Pak by jako jedna z náhradních plodin mohla přijít na řadu slunečnice, která má jako jedna z mála jařin velmi dobrou ekonomiku pěstování. Do karet této plodině hraje i výkupní cena, která se v posledních třech letech u klasických hybridů pohybuje obvykle v rozmezí 8500–10 000 Kč za tunu. Navíc dosavadní výnosy této plodiny jsou letos na většině míst České republiky výborné, takže ekonomika pěstování slunečnice bude pro řadu zemědělských podniků pozitivní částí hospodářského výsledku. I to by mohlo vést k opětovnému růstu osevních ploch a dalšímu rozvoji této plodiny.

K tomuto nárůstu přispívá i společnost Agrofinal, pro niž jsou prvotřídní kvalita hybridů, která je podložená dlouholetým testováním ve všech možných klimatických i půdních podmínkách, a špičková osiva rozhodujícími faktory, což zajišťuje této značce dlouhodobě přibližně třetinové zastoupení u českých a moravských zemědělců. V posledních dvou letech je společnost Agrofinal lídrem na trhu slunečnice v České republice.

ES Biba – nejpěstovanější hybrid

Stejně jako v uplynulých dvou letech, tak i v letošním roce byl podle informací Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) nejpěstovanějším hybridem ES Biba. Hybrid, který byl v České republice zaregistrován v roce 2008, vyniká souhrnem výborných hospodářských vlastností, díky nimž patří každý rok k absolutní pěstitelské a výnosové špičce.

Vedle vysokého a ročníkově stabilního výnosu je to výrazná ranost, vysoká olejnatost, nízký vzrůst, výborný zdravotní stav a odolnost vůči suchu. Tyto přednosti jsou předpokladem k jeho dalšímu úspěšnému pěstování v příštích letech, neboť jak ukazují výsledky z běžných ploch v České republice, tento hybrid plošně nepřekonávají ani nejnovější hybridy. Tento všestranný a mnoha rozdílnými roky prověřený hybrid by tedy rozhodně neměl chybět u žádného významného pěstitele slunečnice.

Novinky pro rok 2017

Vedle nového raného hybridu ES Columbella, který by mohl postupně nahradit předchozí úspěšný hybrid ES Bella, bude na trh uveden ještě další raný hybrid ES Janis CLP (nový systém Clearfield Plus), jenž by mohl být pokračovatelem velmi úspěšného a pěstovaného hybridu ES Novamis CL (systém Clear­field), který je se svou významnou plochou nedílnou součástí trhu s hybridy pěstovanými systémem Clearfield.

ES Columbella

První novinkou je raný hybrid ES Columbella, který vyniká velmi vysokým výnosem, vynikající raností a výbornou olejnatostí a měl by být díky tomu velmi rychle zaveden do pěstitelské praxe v ČR. Registrován byl již v sousedních zemích Rakousku a Německu, odkud pocházejí vynikající reference o tomto hybridu. Jedná se intenzivní typ, odolný k poléhání, s velmi dobrým zdravotním stavem, odolný vůči suchu a vhodný pro pěstování ve všech podmínkách ČR, tedy i okrajových. První výsledky ukazují, že to v blízkém budoucnu může být jeden z nosných hybridů v České republice. V letošním roce, kdy bylo k dispozici omezené množství osiva, si již někteří pěstitelé mohli vyzkoušet tuto novinku na běžných plochách a výsledky potvrzují vysoká očekávání.

ES Janis CLP

Druhou novinkou je raný hybrid ES Janis CLP, jenž vedle vysokých výnosů vyniká i raností, která u konkurenčních hybridů systému Clearfield nebývá úplně běžná. To by mělo pomoci rozšířit tento nový systém i do chladnějších oblastí pěstování. Tato absolutní novinka je také vyšším stupněm systému Clearfield, který je označován jako Clear­field Plus. Je to středně vysoký typ s velmi dobrou odolností proti chorobám a poléhání.

Má také ceněnou vlastnost, kterou je velmi dobrá odolnost proti suchu. Hybrid je nově zaregistrován ve Francii. Společnost Agrofinal jako jedna z mála na trhu nabídne hybrid pro pěstování tímto novým systémem Clearfield Plus.

High-oleic hybridy slunečnice

Plocha těchto speciálních hybridů slunečnice není v České republice nijak významná, ale vzhledem k poptávce po tomto typu u nás i v Evropě se dá očekávat poptávka po těchto hybridech i v příštím roce. Důvodem k pěstování high-oleic (HO) typu je poptávka po olejích s lepšími vlastnostmi, jež jsou potřebné hlavně v potravinářství, farma­ceu­tickém a kosmetickém průmyslu. Hlavním rozdílem oproti standardním typům slunečnice je vyšší obsah kyseliny olejové v oleji, který je zvýšen na úkor méně stabilních kyselin linolové a linolenové. Pěstitelsky jsou tyto hybridy o trochu náročnější v tom, že vyžadují izolační vzdálenost asi 100 až 150 m od standardních hybridů a po sklizni je nutno striktně dodržet oddělené skladování od běžných typů. Tomu odpovídá i příplatek, který se při výkupu těchto hybridů nabízí.

Na trhu je zatím odpovídající nabídka hybridů. Agrofinal nabízí pěstitelům tři rané hybridy, jimiž jsou již osvědčený ES Ethic HO, dále ES Unic CL HO (pro pěstitele systému Clearfield) a letošní novinku ES Idillic HO, která je vhodná pro intenzivní pěstování jak v chladných, tak teplejších oblastech. Všechny tři hybridy tohoto typu jsou výnosově srovnatelné s konvenčními hybridy.

Proužkovaný hybrid pro krmné účely

Charakteristickým znakem hybridu ES Royal je nižší obsah oleje (do 40 %) a vyšší obsah bílkovin (až 38 %) oproti standardnímu typu slunečnice. Typickým znakem je též proužkovaná černobílá nažka vejčitého tvaru. Hybrid je vhodný do směsí pro ptactvo nebo pro přímý konzum.

Oproti ostatním hybridům tohoto segmentu by měl být přínosem hlavně v lepší odolnosti proti houbovým chorobám a ve vyšším a stabilnějším výnosu než u stávajících hybridů na trhu. To potvrdily například i dřívější výsledky pokusů SPZO, kde se hybrid svou výnosovou úrovní bez problému vyrovnával klasickým výnosným typům.

Jedná se o raný až středně raný materiál nižšího vzrůstu, s velmi dobrou odolností proti poléhání, jehož nažky dozrávají ve větších úborech.

Dlouholetá spolehlivost širokospektrální nabídky

Z výše uvedeného je patrné, že společnost Agrofinal, která je v posledních letech lídrem na trhu České republiky, jako jediná nabízí kompletní portfolio hybridů napříč všemi poptávanými segmenty, od klasických hybridů přes hybridy Clearfield, Clear­field Plus, HI-OL Clearfield i HI-OL­ hybridy nebo hybridy krmné. Specialitou jsou i hybridy slunečnice, vhodné pro pěstování ve směsné siláži s kukuřicí, které zajišťují vyšší výtěžnost metanu při použití v bioplynové stanici. Z nabídky hybridů si vybere každý pěstitel slunečnice.

Zákazníkům děkujeme za důvěru a zájem o hybridy slunečnice společnosti Agrofinal a přejeme mnoho úspěchů i v nadcházejícím pěstitelském roce.

Milan Spurný

obchodní ředitel

Agrofinal spol. s r. o.

Foto: ES Biba je nejpěstovanější hybrid v letech 2013 až 2016

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *