Výzkum pomáhá snížit ztráty živin

Přední německý výrobce hnojiv na bázi amoniaku odebírá ročně kolem jedné miliardy metrů krychlových zemního plynu. Část zisků investuje do výzkumu, na kterém spolupracuje s předními zemědělskými univerzitami. Klasický sortiment produktů doplňují stabilizovaná hnojiva. Z nich se živiny uvolňují postupně a je tak možné dávkovat dusík ve větších dávkách a omezit počet aplikací.

Jednou z cest, jak se prosadit na trhu s dusíkatými hnojivy, je hledání nových produktů. Tomu věří německá společnosti SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (SKW Piesteritz). Naším hlavním cílem při výzkumu dusíkatých hnojiv je na jedné straně minimalizace ztrát dusíku a na straně druhé maximální využitelnost tohoto prvku rostlinou,“ uvedl Rastislav Jansík, obchodní ředitel této společnosti.
V německé společnosti zvýšila v březnu svůj majetkový podíl na sto procent společnost Agrofert Holding, a. s., a stala se tak jejím jediným vlastníkem. Částečný podíl ve firmě SKW Piesteritz získal Agrofert již v roce 2002. Od tohoto roku převzala švýcarská obchodní firma Ameropa – Holding AG spolu s Agrofertem většinový podíl.

Hlavní surovinou je zemní plyn

Obytné čtvrti města Piesteritz bezprostředně sousedí s výrobním zařízením. Již od roku 1915 tam stojí první chemické zařízení. V sedmdesátých letech minulého století začalo tehdejší NDR s výstavbou zařízení na výrobu amoniaku a močoviny. Jak uvedl Rastislav Jansík, SKW Piesteritz je momentálně druhým největším odběratelem zemního plynu (hned po chemické společnosti BASF). „Ročně odebereme asi jednu miliardu metrů krychlových této suroviny, což odpovídá spotřebě přibližně 640 tisíc domácností,“ zdůrazňoval Rastislav Jansík. Obrat chemické společnosti se v posledních letech zvyšoval, připustil její obchodní ředitel. „Letos předpokládáme, že bude kolem 400 milionů eur,“ uvedl Rastislav Jansík, ale upozornil, že hlavní vliv na postupném zvyšování obratu má rostoucí cena základní vstupní suroviny – zemního plynu.
Zařízení a pozemky firmy SKW Piesteritz využívají i další firmy, které poskytují pracovní místa v regionu, kde nezaměstnanost překračuje patnáct procent. Již nyní v areálu společnosti sídlí asi třicet firem (např. největší německý producent melaminu – plastické hmoty s širokým využitím). V blízké době tam zahájí výrobu bionafty.

Největší producent přípravku DAM

Výroba v závodě nedaleko Lipska se dělí na dvě kategorie. Pro následné průmyslové zpracování vyrábějí například kyselinu dusičnou a močovinu. Technickou močovinu lze využít třeba při výrobě dřevovláknitých desek.
Druhou kategorií je výroba průmyslových hnojiv na bázi močoviny. Podle vyjádření obchodního ředitele je SKW Piesteritz největším producentem hnojiva DAM (v Německu má označení AHL) a ročně prodává asi polovinu celkové spotřeby. I tam je jedním z produktů močovina (obchodní název Alzon) využívaná jako zdroj dusíku. Vedle klasických hnojiv najdou zájemci v nabídce společnosti také produkty se zvýšeným obsahem síry. V minulosti se do půdy vlivem kyselých dešťů dostávalo několikanásobně větší množství než dnes. To se postupně projevuje na zásobě této živiny v půdě. Velké množství síry odčerpává především řepka, a tak je této plodině třeba poskytnout dostatek síry.

Pomalu působící hnojiva

Hlavní produkty, které odlišují německou společnost od jiných výrobců podobných hnojiv, jsou látky vytvářející stabilizovaná hnojiva. Patří sem inhibitory ureázy a nitrifikace.
Úskalím používání močoviny je nebezpečí úniku významného podílu dusíku do ovzduší ve formě čpavku. Tuto ztrátu zvětšují vyšší teploty. Zemědělci proto hnojivo používají převážně jen v předjarním období, i když je cenově příznivé. Inhibitor ureázy, který společnost zařadila do výzkumu, má zabránit těmto ztrátám, protože brzdí přeměnu močoviny na čpavek a do půdy se dostává více amonného dusíku. Podobně mohou využít zemědělci výrobek Piadin snižující emise čpavku a tedy únik důležitého prvku z kejdy.
Teprve po rozkladu močoviny přijímají rostliny část dusíku v amonné formě (NH4+). Určité množství dále v půdě reaguje až na nitrátovou formu (NO3-). Takový dusík odebírají rostliny velmi dobře. Nevýhodou je jeho pohyblivost. Především ve vyšších koncentracích (např. při intenzivním dávkování) hrozí jeho vyplavování z půdy a znečištění povrchových i podzemních zdrojů vody. Část tohoto dusíku se denitrifikuje a dostává do ovzduší ve formě nebezpečných oxidů dusíku. Rychlou přeměnu amonného dusíku na pohyblivou nitrátovou formu má zpomalit inhibitory nitrifikace. Tyto látky snižují ztráty dusíku, které by plodiny nemohly využít, řekl Rastislav Jansík a zdůraznil, že inhibitory umožňují zvýšit množství tohoto prvku, který porost dostává v jedné dávce. V konečném efektu lze snížit počet dávkování na dvě a někdy dokonce na jednu pracovní operaci, pokud pěstitel využije některý z našich produktů, dodal.
Podle vyjádření Rastislava Jansíka společnost SKW Piesteritz zatím neuvažuje o nabízení stabilizovaných hnojiv na českém trhu. Dovoz těchto výrobků je finančně velmi náročný a konečnou cenou bychom nemohli konkurovat klasickým hnojivům, vysvětlil. Přesto i v České republice prošlo registračním řízením hnojivo obsahující inhibitor ureázy.

Ukázka výsledků výzkumu

Obchodní ředitel SKW Piesteritz upozornil, že německá společnost klade důraz na výzkum nových látek. K tomu využívá jak vlastní laboratoře, tak skleníky a několik hektarů pokusných polí. Spolupracuje také s předními univerzitami a vědeckými pracovišti. Centrum výzkumu společnosti je umístěno v Cunnersdorfu u Lipska. Tamní podmínky odpovídají vlastnostem půd a průběhu počasí, jaké má většina pěstitelů využívajících hnojiva z Piesteritzu.
Pro prezentaci svých výrobků a výsledků různých systémů hnojení využívá SKW Piesteritz polních dnů, které pravidelně pořádá. V době návštěvy českých novinářů se konala tato akce již po třinácté a cestu na ní si našlo přibližně tisíc návštěvníků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *