Výrobu chtějí obnovit co nejdříve

Významně omezenou produkční kapacitu mají v současné době dva velcí výrobci dusíkatých hnojiv. V Lovochemii, a. s., byla odstavena výrobní kapacita v rozsahu zhruba 75 % standardního objemu výroby klíčového polotovaru – kyseliny dusičné, který společnost dále využívá pro výrobu průmyslových hnojiv. Ve společnosti Duslo, a. s., byla odstavena výrobní kapacita v rozsahu přibližně 60 % standardního objemu výroby dalšího klíčového polotovaru – čpavku, který také slouží k výrobě průmyslových hnojiv. Oba podniky, které patří do skupiny AGROFERT HOLDING, a. s., měly havárie výrobního zařízení v červenci, krátce po sobě.

Ředitel obchodní divize holdingu Ing. Jiří Haspeklo nám odpověděl, kdy obě společnosti předpokládají opětovné obnovení výroby na plný výkon a jaký očekává vliv na zásobování a cenu dusíkatých hnojiv.

Co se vlastně v podnicích stalo?
Obě havárie mají podle české a slovenské legislativy charakter vyšší moci. V Lovochemii se 13. července porouchal kompresor na výrobně kyseliny dusičné. V důsledku toho byla odstavena hlavní výrobna kyseliny dusičné, která se využívá k výrobě dusíkatých hnojiv. Následně 24. července došlo v podniku Duslo k havárii v provozu vyrábějícím čpavek.

Jaký to bude mít význam pro trh s dusíkatými hnojivy v ČR?
Vezmu to trochu ze široka. V Evropě je letní období spojeno s odstávkami výrobních zařízení, kdy výrobci opravují svá zařízení. Sezóna 2009/2010 skončila 30. 6. 2010 a oproti minulosti došlo k tomu, že sklady u distributorů a výrobních podniků zůstaly prázdné v důsledku velmi vysoké poptávky po hnojivech ze strany zákazníků. Vstup do nové sezóny 2010/2011 se vyznačoval pokračujícím trendem vysoké poptávky po hnojivech pro naskladnění. Z tohoto důvodů výrobní podniky Lovochemie a Duslo plánovaly plnou výrobu a prodej. Takřka současné odstavení výrobních zařízení v důsledku naprosto mimořádných události a za situace vysoké poptávky po hnojivech je nešťastné. Je pochopitelné, že byla přijata mimořádná opatření s cílem snížit dopady ve výpadku produkce hnojiv pro naše dlouhodobé zákazníky.

Dokážete odhadnout, jak poroste cena dusíkatých hnojiv? Ceny hnojiv ve světě mají v důsledku vysoké poptávky obecně rostoucí trend. V Evropě se výrobci potýkají s velmi vysokými cenami vstupních surovin potřebných pro výrobu hnojiv a proto je logické, že již na počátku nové sezóny ceny pokračují v započatém růstovém trendu z minula.

Jaká je momentální výrobní kapacita vašich podniků a kdy se vrátí na původní úroveň? Výrobní kapacita obou výrobců je v současné době omezena tak, jak je již uvedeno v úvodu našeho rozhovoru. Předpokládáme, že nájezd výroby na plný výkon v Lovochemii a v Dusle bude na základě stávajících informací nejpozději do konce letošního roku. V takovém případě budeme požadavky tuzemského trhu moci vykrýt do konce sezóny, tedy do 30. 6. 2011. Obě dceřinné společnosti přijaly veškerá možná opatření vedoucí k co nejrychlejšímu nájezdu jejich výrobních zařízení, aby došlo k vylepšení výrobní bilance a tudíž k dřívějšímu vykrývání požadavků tuzemského trhu.
Rád bych deklaroval, že děláme vše proto, abychom tuzemský trh uspokojili, bohužel musíme s vyhlášením ceny z výše uvedených důvodů počkat. Předpokládáme, že tento krok učiníme v polovině října. Většinou jsme sklady naplnili do konce zimy, aby byly připravené na jaro. Letos bude zásobování postupné, s největší pravděpodobností možná ještě v době aplikace.

Máte nějaké alternativní řešení? Okamžitě po vzniku mimořádných událostí jsme zahájili aktivity směřující k hledání náhradních zdrojů z dovozu. V této nelehké situaci jsme v celku úspěšní a daří se nám postupně náhradní nákupy zajišťovat.

Dotkne se výpadek podzimního, vcelku omezeného, hnojení dusíkem?
Hnojivo DAM, které jsme měli v předstihu na skladech před letní odstávkou výrobních zařízení, se prodalo a částečně bylo aplikováno na slámu. Hnojivo NPK bylo nakoupeno ještě na jaře, podzimního hnojení se tedy výpadek výroby nijak nedotkne. Jarní hnojení řepky bychom měli stihnout, protože něco málo ledkové formy máme. U kapalných hnojiv nevidíme po najetí výroby výrazný problém, tam začneme s naskladňováním po Novém roce a očekáváme, že nám budou distributoři garantovat jejich volné skladovací kapacity. Co se týče ledkové formy, každý distributor v České republice by měl i při současné omezené výrobě od nás získat nějaké zboží, aby dokázal pokrýt tuto poptávku.

Je neobvyklé, že k nehodám ve vašich výrobních podnicích došlo tak krátce za sebou … Ano, tato situace je mimořádná a obě havárie jsou velmi závažné. Pokud by někdo například v bujné fantazii spekuloval s myšlenkou, že „to udělali schválně,“ pak nás tyto možné úvahy velmi mrzí a považuji je za nesmyslné. K takovéto souhře náhod snad může podle mého názoru dojít tak jednou za sto let, pokud vůbec někdy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *