Výkonná a zdravá evropská novinka

ES Cesario je novinka šlechtitelského programu firmy Euralis zaměřeného na výkonné a zdravé odrůdy s výbornou ekonomikou pěstování. Jedná se o raný hybrid s dobrým zdravotním stavem, který nepolehne a velmi dobře přezimuje. Dosahuje vysokých výnosů semen i oleje nejen v našich podmínkách, ale také v Polsku, Německu a na Slovensku.

Odrůda ES Cesario byla registrována na jaře 2016 v Polsku. Jedná se o raný, pylově fertilní hybrid typu OGU-INRA. Má nižší až středně vysoké rostliny (150–160 cm) se střední odolností proti poléhání před sklizní. Podzimní vývoj je středně rychlý. Odrůda velmi dobře přezimuje. Svou vysokou zimovzdornost dokázala i v zimě 2015–2016 v náročných podmínkách sousedního Polska. V rámci pokusů COBORU se ES Cesario zařadilo do skupiny 15 odrůd s nejlepší schopností přezimování a nejnižším úbytkem rostlin. Jarní nástup vegetace je pozvolný, rostliny velmi dobře větví, časně kvetou a nasazují vysoký počet lusků. HTS je středně vysoká (4,7 g).

Zdravotní stav

ES Cesario má vyrovnaný zdravotní stav. Předností je vysoká odolnost proti fomovému černání stonku, na kterou byl mimo jiné zaměřen nový program šlechtění firmy Euralis. Kvantitativní rezistence je kombinovaná se specifickou rezistencí založenou na přítomnosti genu RML7. Dále jsou rostliny odolné proti napadení verticiliem a černěmi a středně odolné proti napadení hlízenkou.

Registrační pokusy ÚKZÚZ

V ČR je ES Cesario letos ve třetím roce registračních zkoušek ÚKZÚZ pod označením ESC13024. Jeho výnosy v prvních dvou letech zkoušení odpovídají výborným výsledkům v Polsku i v Německu. Ve sklizňovém roce 2015 dosáhl hybrid průměrného výnosu 6,7 t/ha, tj. 116 % na průměr kontrolních odrůd (Bonanza, DK Exquisite a Factor KWS). V roce 2016 byl výnos 5,61 t/ha na úrovni 112 % průměru kontrolních odrůd (Bonanza, DK Extorm a PR46W26). V obou letech byl také nadprůměrný jeho výnos oleje. Vysoký výnosový potenciál dokazují nadprůměrné výnosy v ročníku 2015/2016 ve všech deseti lokalitách zkoušení (102 až 147 % na kontroly).

Pěstitelská doporučení

Odrůda ES Cesario je vhodná do všech pěstitelských oblastí ozimé řepky. Je možné ji využít pro klasické i minimalizační technologie. Doporučený termín setí je širší díky středně rychlému podzimnímu vývoji, snese i mírně pozdní termín výsevu. Doporučený výsevek 40 až 50 semen na metr čtvereční je ovlivněn termínem setí a stavem pozemku. Pozdní podzimní přihnojení zajistí dostatečnou zásobu živin pro jarní regeneraci s ohledem na pozvolný jarní vývoj. Podzimní aplikace morforegulátorů zabraňuje případnému přerůstání rostlin a zvyšuje přirozeně dobrou schopnost přezimování. Jarní použití optimalizuje odolnost rostlin proti poléhání.

ES Cesario v regionu

Novinku ES Cesario je možné v letošním roce vidět v Plzeňském kraji na několika lokalitách. V rámci tradičních polních dnů pořádaných Českou zemědělskou univerzitou v Praze je ES Cesario zařazeno do pokusů firmy V-Farma Vstiš na Dobřansku. Dále je tento hybrid k vidění v poloprovozním pokusu firmy BOR, s. r. o., na farmě Říhánkových v Útušicích u Plzně. Rodinná farma Říhánkových hospodaří na 600 hektarech orné půdy, z toho řepka je letos zaseta na 140 hektarech. Stejně jako v několika posledních letech byla po sklizni předplodiny (ozimý ječmen), provedena podmítka a následně setí strojem Simba DTX 300. Při jednom přejezdu dochází současně k úpravě pozemku podrývacími slupicemi, aplikaci hnojiva (násypka je umístěna na předních ramenech hydrauliky traktoru a hnojivo je proudem vzduchu dopravováno za podrývací slupice), k úpravě seťového lůžka dvěma řadami disků a DD válcem a k zasetí řepky do řádků ve vzdálenosti asi 50 cm. Tímto strojem je tedy současně prováděno pět operací najednou – podrytí, aplikace hnojiva, kultivace, následné utužení a setí. Nakonec je provedeno přivalení Cambridge válci. Podle slov Jiřího Říhánka je nespornou výhodou tohoto způsobu setí snížení počtu přejezdů, úspora času a nákladů na založení porostu. Jestliže platí, že každý přejezd daný pozemek vysušuje, dochází tedy k lepšímu hospodaření s vláhou. Další výhodou, ověřenou pěti lety pěstování, je rychlejší dosažení optimální sklizňové vlhkosti takto založených porostů, snížení utuženosti souvratí a celkové zvýšení výnosů řepky. Podrýváky zabezpečují velmi dobré prokypření půdy do optimální hloubky a umožňují rychlý a rovnoměrný růst kořenů řepky. Díky široké rozteči řádků mají rostliny dostatek místa k růstu a později bohatě větví. Bonusem je menší poškození těchto porostů divočáky díky lepší prostupnosti širokými řádky.

Závěr

Co očekává pěstitel od nové odrůdy ozimé řepky? Určitě vysoký a stabilní výnos i v horších pěstitelských podmínkách či ročnících. Potřebuje dobrý zdravotní stav, otužilost a plasticitu. Chce odrůdu vhodnou také do minimalizace a použitelnou pro různé termíny setí. ES Cesario patří k novým hybridům, které tyto požadavky dokážou splnit. Ing. Anna Poubová B O R, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *