Výjimečně výkonný nový hybrid řepky

Společnos Agrofinal, zastupující francouzskou osivářskou firmu Euralis, je na českém trhu známá především prostřednictvím zastupování hybridů slunečnice a kukuřice. V posledních letech však výrazně promluvila i do odrůdové skladby osiv ozimé řepky, především vynikajícími odrůdami ES Nectar, ES Astrid a ES Alegria, které patřily mezi nejprodávanější liniové odrůdy v České republice. V letošním roce uvede společnost Agrofinal úplně nové liniové odrůdy nejnovější generace šlechtění s názvy ES Mambo a ES Valegro, ale především dlouho očekávanou hybridní novinku s názvem ES Imperio.

ES Imperio je produktem nejnovějšího šlechtění ozimé řepky společnosti EURALIS a svou genetickou výbavou posouvá pomyslnou výnosovou laťku do těch nejvyšších pater. ES Imperio je v závěrečné fázi testování v registračních zkouškách Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a připravuje se jeho registrace v České republice. Ve Společném evropském katalogu je tento hybrid již čerstvě zapsán díky loňské registraci na Slovensku, v Polsku a ve Francii. Vzhledem k tomu může být již letos s předstihem uveden i na český trh.

ES Imperio – dobyvatel řepkových polí

Středně raná hybridní odrůda ES Imperio s excelentní výkonností je vhodná do teplejších i chladnějších oblastí pěstování ozimé řepky. Novinka v registračních zkouškách disponuje rekordně vysokým a stabilním výnosem semene ve všech regionech a překonává tak naprostou většinu hybridů, které jsou v České republice pěstovány na běžných plochách. Vyniká také vysokým obsahem oleje v semeni a velmi dobrou odolností proti všem houbovým chorobám, zvláště proti fomě.

Rostlina je středního vzrůstu, se silnou větvící schopností. Větve vytváří vysoký počet šešulí, které obsahují vyšší počet semen, a semena mají vyšší HTS. Osivo hybridu po zasetí nemá vysokou potřebu vláhy pro dobré vzcházení a rostliny mají na podzim rychlý počáteční růst a vynikající přezimování. Na jaře má hybrid středně rychlý start do vegetace, středně raně kvete, má výbornou odolnost k poléhání a před sklizní je vynikající v rovnoměrnosti dozrávání porostu. Šešule mají velmi dobrou odolnost proti otevírání ve fázi plné zralosti, což zemědělské podniky s větší plochou řepky jistě ocení zvláště v letech, kdy přichází takzvané mokré žně.

Hybrid ES Imperio má velmi dobrou protistresovou schopnost a velmi dobře snáší sucho ve všech fázích vegetace. Je také tolerantní k různorodým půdním podmínkám. Daří se mu velmi dobře jak na těžších, tak i lehčích a písčitých půdách. Tento hybrid se doporučuje pěstovat při vyšší intenzitě, která je pro hybridy obvyklá.

ES Imperio se vysévá během celého srpna, do 45–50 semen na čtvereční metr při dobrém zpracování půdy v agrotechnickém termínu, ať už se jedná o předseťovou přípravu orební či minimalizační technologií. Hybrid je vhodný i pro nouzové výsevy po agrotechnickém termínu v první dekádě září.

Jedná se o velmi žádanou a rychle nastupující hybridní odrůdu v Evropské unii, zvláště ve Francii, Německu, Polsku a na Slovensku, která nabízí všem pěstitelům v různých regionech vysokou profitabilitu. První registrace tohoto hybridu proběhla ve Francii v roce 2015, zaregistrován je od roku 2016 i v Polsku a na Slovensku.

ES Imperio – výjimečné výsledky v ČR i na Slovensku

V České republice je hybrid ve třetím roce registračních zkoušek ÚKZÚZ a česká registrace se připravuje v příštím roce. V prvních dvou letech zkoušení hybrid exceloval velmi vysokým výnosem. V roce 2015 to bylo 6,73 t/ha (117 %) a v roce 2016 měl výnos 5,41 t/ha (108 %). Na Slovensku, kde byl zaregistrován po dvou letech zkoušek, hned v úvodním roce dosáhl na první místo s relativním výnosem téměř 112 % na kontroly a v  následujícím roce výnosový trend potvrdil se 110 % na kontrolní hybridy. Svoji výjimečnost navíc dokázal v loňských poloprovozních pokusech SPZO SK 2015/2016, kde se umístil v součtu všech vyhodnocených lokalit na skvělém třetím místě s výnosem 5,25 t/ha, s minimálním odstupem za vítězným hybridem, který poskytl výnos 5,27 t/ha.

Excelentní výnosy má ES Imperio i v Polsku

V posledních letech nové hybridy řepky velmi dobře prověřuje Polsko. Jednak má většina této země problémy s vláhou po zasetí na lehčích písčitých půdách, na kterých ani přezimování nedostatečně vyvinutých rostlin, většinou s minimální sněhovou pokrývkou, není jednoduché. A pak ani zbytek vegetačního období s přísušky neposkytuje této plodině žádný velký komfort. Proto jsou údaje z polského COBORU pro hodnocení jednotlivých hybridů velmi cenné i pro okolní země.

Hybrid ES Imperio poskytl během posledních tří let v hodnocení pokusů COBORU vynikající výnos 5,34 t/ha, což bylo 116 % na kontrolní materiály a ve všech šesti polských regionech se v tomto tříletém období pohyboval v rozmezí 111 až 119 %. Rovněž v přezimování a v odolnosti proti suchu patřil k nejlepším hybridům v pokusech.

Vynikající je ES Imperio ve Francii i Německu

Podobně vynikajícího hodnocení, jaké má ES Imperio v polských pokusech COBORU, dosáhl tento hybrid i v hodnocení významných francouzských pokusů GEVES/CTPS.

Hybrid ES Imperio v nich překonal všechny čtyři významné kontrolní hybridy, z nich tři jsou na nemalých plochách pěstovány i v ČR, a s výnosem 4,99 t/ha (105,78%) prokázal, že v i půdních a klimatických podmínkách velmi různorodé Francie dosahoval v letech 2014–2015 v pokusech GEVES/CTPS výrazných výsledků. Navíc výsledky z německých pokusů a běžných ploch loňského roku výnosovou výjimečnost tohoto hybridu ve všech předchozích jmenovaných zemích jen podtrhují. V loňských celoněmeckých pokusech společnosti Euralis se hybrid ES Imperio na všech lokalitách pohyboval ve výrazně nadprůměrných hodnotách a patřil k nejžádanějším novinkám německého řepkové trhu.

ES Imperio na polních dnech

Zájemci z řad zemědělské veřejnosti mohou letos hybrid ES Imperio vidět během května, června a července na pokusných stanovištích společnosti Agrofinal, na polních dnech různých distribučních společností a také v síti komentovaných pokusů České zemědělské univerzity v Praze na různých lokalitách celé České republiky. Těší nás, že můžeme pěstitelům nabídnout nejnovější produkt hybridního šlechtění společnosti Euralis, který momentálně patří k absolutní evropské výnosové špičce.

Ti, kteří si nás vybrali, vědí proč.

Milan Spurný

Agrofinal s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *