Výhody posklizňové linky

Obiloviny a olejniny jsou důležitou částí celé zemědělské produkce a je nutné o ně dostatečně pečovat nejen během samotného pěstování, ale také po sklizni. Správná posklizňová úprava a uskladnění jsou nezbytné pro zachování kvality těchto komodit.

Česká společnost BEDNAR FMT poskytuje farmářům technologie pro posklizňové zpracování a skladování zrnin již 11 let. Nabízí kompletní projekci technologických staveb, výstavbu projektů na klíč i rekonstrukce stávajících objektů. Za celou dobu svého působení tým Bednar FMT vyprojektoval a postavil řadu posklizňových linek různých velikostí, a to nejen v České republice, ale také na Slovensku či v Rakousku. Posklizňová linka se většinou skládá ze skladovacích sil, čističky, sušárny, dopravních cest a vyrovnávacích a expedičních zásobníků a vše je navrženo přesně na míru zákazníkovi.

Výhody posklizňové linky

V posledních letech se ceny komodit nevyvíjí podle zajetých pravidel, a proto s určitostí nelze říci, kdy je výhodné úrodu prodat. I přesto se investice do posklizňové linky rozhodně vyplatí. Zde je deset důvodů, které vás o tom přesvědčí.

V první řadě se jedná o svobodné nakládání s úrodou. V době žní se ve výkupech tvoří fronty, čímž se zablokují nákladní auta, které posléze chybějí na polích a následkem je pozastavení sklizně. Úroda však vydrží v plné zralosti jen pár dní a opožděnou sklizní mohou nastat předsklizňové ztráty vznikající samovolným výdrolem v důsledku špatných povětrnostních podmínek či deště. Vlastníci posklizňových linek mohou těmto problémům předejít tím, že úrodu uskladní ve vlastních skladovacích silech a zhodnotí ji později. Zároveň mohou na pole nasadit více sklízecích mlátiček a urychlit tak sklizeň, což v kombinaci s dopravními cestami s výkonem až 250 t/h tvoří kompaktní systém.

Doplnění posklizňové linky o čističku a sušárnu značky Petkus nebo Bühler vám ušetří cenné náklady. Při prodeji již vyčištěného zrna vám nebudou strženy srážky za nečistoty anebo jen minimální. Se sušárnou máte možnost sušit komodity na požadovanou vlhkost za minimálně poloviční náklady oproti výkupu. Nehledě na to, že můžete služby sušení a čištění nabízet ostatním zemědělcům. Dále vám sušárna umožní sklidit úrodu i při vyšší vlhkosti za optimálního počasí, a tím dosáhnout vyšších výnosů (týká se především řepky).

V případě, že se rozhodnete neprodat úrodu v období sklizně, ale vyčkat na lepší ceny mimo toto období, představují skladovací sila značky GSI skvělou volbu. V těchto silech můžete uskladnit úrodu několik let bez ztráty kvality při splnění požadavků na teplotu a vlhkost. Tyto faktory ovlivníte aktivním větráním, které je zabezpečeno přesně nadimenzovanými ventilátory a sofistikovaným řídicím systémem. Máte také jistotu, že vaši úrodu nenapadnou žádní škůdci (hmyz, ptáci, hlodavci,…), jako tomu bývá při skladování v halách.

V neposlední řadě vám skladovací sila nabízejí možnost třídit plodiny podle odrůdy a kvality. Smícháním plodin různých stupňů kvality dosáhnete optimálních parametrů a ceny.

Ovládání posklizňové linky je plně automatizované a snadné. Redukci personálních nákladů jistě přivítá nejeden hospodář.

Všechny konstrukční prvky sil GSI dohromady vytváří komplexní systém ochrany úrody na té nejvyšší světové úrovni, což plně vyhoví i těm nejnáročnějším potřebám moderních podniků všech velikostí. Sila amerického výrobce GSI nejsou určena jen pro komerční využití, ale také pro malé zemědělské provozy.

Společnost Bednar FMT má řadu spokojených zákazníků, o čemž svědčí bezpočet kladných referencí včetně té od předsedy představenstva Ing. Vlastimila Daňhela společnosti DAŇHEL AGRO a. s.: „Z důvodu nedostačujících skladovacích kapacit jsme se rozhodli pro rozšíření stávající posklizňové linky o dalších osm sil. Společnost Bednar FMT jsme si vybrali na základě vyhraného výběrového řízení a také referencí od zákazníků. Se sily 40-Series jsme nadmíru spokojeni a stejně tak i se záručním i pozáručním servisem společnosti.”

Ing. Kateřina Hájková,

BEDNAR FMT s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *