Vybráno pro produkci s předponou bio

PRO-BIO, obchodní společnost s r. o., je první český výrobce a významný dodavatel širokého sortimentu kvalitních biopotravin. Ani tato společnost ale nechyběla na letošní výstavě Naše pole. Představila zde odrůdy především odrůdy obilnin a minoritních plodin, jejichž osivo poskytuje pěstitelům. Jejich produkci pak vykupuje a zpracovává pro potravinářské využití.

PRO-BIO, obchodní společnost s r. o., primárně zpracovává zemědělské produkty v kvalitě bio a dodává je na trh konečným spotřebitelům. Před několika lety ale začala společnost PRO-BIO připravovat osiva pro svoje obchodní partnery – pěstitele. Důvodem byla absence těchto produktů na našem trhu. Postupně se z toho stala jedna z komerčních aktivit této společnosti.

Prezentační políčka tohoto vystavovatele v Nabočanech byla proto převážně zaměřena na odrůdovou nabídku obilnin, ale na části byly také další minoritní plodiny. Ty jsou výsledkem spolupráce společnosti PRO-BIO a Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni.

Podle zástupců společnosti zařazují do sortimentu osiv jak české odrůdy pšenice a dalších plodin, tak materiály vyšlechtěné například ve Švýcarsku. Jedním z důvodů je přizpůsobení se tuzemských odrůd na podmínky ČR (nemá to být přizpůsobení švýcarských odrůd na tuzesmké podmínky ????). U zvolených rakouských odrůd je výhoda ta, že byly vyšlechtěny speciálně pro potřeby ekologického zemědělství. Důraz se klade především na zdravotní stav. Odrůdy musí přirozeně odolávat širokému spektru chorob. Dále se šlechtitelé zaměřují na celkový habitus rostlin. Příkladem je odrůda ozimé pšenice Scaro, která má širší listy. To zajistí lepší pokryvnost půdy a porost je tak lépe ochráněn proti konkurenci plevelných rostlin.

 

Ukázka ze sortimentu

Pšenice Scaro patří mezi intenzivní odrůdy z pohledu ekologického zemědělství. To znamená, že své přednosti nejlépe uplatní na dobrých půdách, kde byla zařazena kvalitní předplodina. Odrůda Scaro se vyznačuje vysokou odolností vůči klasovým septoriózám a fuzariózám. Zrno má vysoký obsah dusíkatých látek a lepku.

Naopak příkladem extenzivní odrůdy je Aszita. Je to osinatá odrůda vysokého vzrůstu. I v méně příznivých podmínkách – snáší sucho i zastínění – dosahuje dobrých výsledků při zachování požadované kvality zrna.

Českými odrůdami vybranými pro pěstování v režimu ekologického zemědělství jsou například Annie nebo Bohemia.

Bílou variantu pšenice špaldy reprezentovaly v Nabočanech odrůdy Titan a Samir. Odrůda Titan patří mezi intenzivnější odrůdy, ale luxusní podmínky (především zásobní hnojení dusíkem) na pozemcích, kde se výstava konala, způsobily polehnutí porostu. Do extenzivnějších podmínek se více hodí odrůda Samir.

Opět intenzivnější, ovšem červenohnědou formou špaldy je odrůda Alkor. Na druhé straně do horších podmínek se více hodí Tauro. Například v podhůří může být dobrým zdrojem i pro slámu hospodářských zvířat.

Minoritní plodiny například jednozrnku reprezentovaly odrůdy Einkorn, nebo Tapirus, pšenici dvouzrnku potom Rudico.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *