Vliv technologie zpracování půdy na infiltraci vody

V současném období dochází v Evropě ke změnám klimatu. Pravidelně se opakují dlouhodobé přísušky proložené krátkým obdobím s intenzivním deštěm. Strategickým faktorem pro pěstování plodin se stává půdní voda. Prioritou zemědělců je, aby se co nejvíce vody z deště vsáklo do půdy přímo na daném místě a co nejméně ji povrchově odteklo. Nejen půdní struktura, zásobení půdy organickou hmotou, nežádoucí zhutnění pojezdy strojů po poli, střídání plodin v osevním sledu, ale i volba technologie zpracování má vliv na rychlost infiltrace vody do půdy.

Ing. Pavel Kovaříček, CSc., a kolektiv z Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i., ve svém příspěvku popisují, jaký vliv má zpracování půdy na rychlost infiltrace vody v různých hloubkách půdního profilu. V pokusech byly porovnávány varianty zpracování půdy pluhem, hloubkovým kypřičem a talířovým podmítačem.
Při posuzování variant zpracování půdy kypřiči a pluhem z hlediska rychlosti vsaku v povrchové vrstvě půdy bylo dosaženo nejlepších výsledků u varianty mělkého kypření. Následovalo hloubkové kypření, které mělo v podmínkách měření lepší vliv na infiltraci vody do půdy oproti orbě pluhem. V hlubší vrstvě ornice byla nejvyšší infiltrace vody po hloubkovém kypření, po konvenčním zpracování pluhem ji lze v podorničí charakterizovat jako minimální.*

Více se dočtete v ÚRODĚ č. 11/2017

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *