Viroid vřetenovitosti hlíz bramboru

Viroid vřetenovitosti hlíz bramboru – Potato Spindle Tuber Viroid (PSTVd) je závažným karanténním onemocněním bramboru, který se v současné době u bramboru v České republice nevyskytuje. PSTVd je přenosný nejen sadbou, ale i semeny a byl již nalezen v několika genových bankách. Jde o jednovláknovou cirkulární RNA o velikosti 359 nukleotidů. Pro detekci PSTVd je možno použít: biotest na rajčatech, elektroforézu a molekulární hybridizaci. V poslední době je převážně využívána polymerázová řetězová reakce (RT-PCR) a polymerázová řetězová reakce v reálném čase (QRT-PCR).

Ze všech doposud známých chorob rostlin způsobovaných viroidy byla jako první rozpoznána a studována choroba označená jako vřetenovitost hlíz bramboru (PSTV). Poprvé byla pozorována v USA již v roce 1922 (Martin) a byla považována za virovou chorobu.

Postupně bylo prokázáno, že s ohledem na řadu odlišných vlastností tato choroba do kategorie virových chorob nepatří. Teprve později byla správně zařazena mezi viroidy. Viroidy jsou doposud nejmenší známé infekční molekuly ribonukleové kyseliny (RNA), jež na rozdíl od rostlinných virů nemají bílkovinný obal. Počet nukleotidů, které tvoří sekvenci RNA viroidů, se pohybuje od 250 do 600. Molekuly viroidů mají jednovláknovou, cirkulární kovalentně uzavřenou formu. Sekundární struktura viroidů má tyčinkovitou formu a RNA viroidů netvoří strukturu vyššího řádu. Tato RNA není schopna kódovat vlastní bílkoviny.

Onemocnění bylo běžné na severu a severovýchodě USA a Kanady, poté bylo též prokázáno na území bývalého SSSR, v Číně, Austrálii a také v některých zemích Jižní Ameriky. Ve Velké Británii byl zjištěn v některých planých druzích bramborů dovezených do sbírek. Toto rozšíření však nelze považovat za konečné, protože testování na PSTV je v různých oblastech na rozdílné úrovni nebo se ještě neprovádí.

Více k viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru a možnostem jeho detekce se dočtete v říjnovém vydání časopisu Úroda v článku Možnosti detekce viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru autorů RNDr. Jiří Ptáček, CSc., Ing. Renata Švecová, Ing. Jaroslava Domkářová, Ph.D., MBA, LL.M., z Výzkumného ústavu bramborářského, s. r. o., Havlíčkův Brod.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *