Ve výnosu obilovin jsme průměrní

Nižší úroda obilovin a jejich horší kvalita, která Českou republiku vloni vlivem nepříznivého počasí zasáhla, sice letos zvýšila výkupní ceny, ale pro příští rok by zemědělci měli počítat s tím, že se již nemusí opakovat. Produkce obilovin v České republice představuje pouze asi tři procenta z celkového objemu vyrobeného obilí v Evropské unii, a co se nevyrobí u nás, může se dovézt ze zahraničí.

V poměru s celkovým objemem produkce obilovin v Evropské unii se u nás vyrobí jen velmi malé procento obilí. Česká republika navíc dosahuje zhruba průměrných výnosů Evropské unie. Nejvýznamnějšími producenty obilovin jsou Francie a Německo, kde také loňské počasí nezpůsobilo tak velké ztráty na úrodě a jako u nás. Vzhledem k nižší produkci sice naši farmáři prodávali obilí za vyšší ceny, ale podle Ing. Marie Váňové, Csc., ze Zemědělského výzkumného ústavu, Kroměříž (ZVÚ Kroměříž) bychom měli počítat s tím, že příští rok se takové ceny nemusí opakovat. „Neměli bychom spoléhat na to, že když se u nás neurodí dost pšenice nebo ječmene, budou jejich výkupní ceny vysoké. V současnosti se dá totiž vše nahradit dovozem z jiných zemí,“ řekla Ing. Váňová na úvod své přednášky, kterou prezentovala v rámci tradičního Osivářského dne v Lysicích, jež každoročně pořádá společnost Oseva, Agro Brno, spol. s r. o., ve spolupráci s firmou BASF, spol. s. r. o.

Teplý podzim přál chorobám
Loňský výjimečně teplý podzim vytvořil ideální podmínky pro množení některých významných chorob na ozimých porostech. Podle Ing. Váňové je letos na ozimé pšenici i ječmeni pozorován velký výskyt padlí travního. „Plochy ozimého ječmene u nás dosahují sto tisíc hektarů, všechno jsou náchylné odrůdy. Množství infekčních onemocnění, které se na nich během loňského podzimu rozmnožily, budou na jaře pravděpodobně velmi nebezpečné také pro ječmen jarní. Ozimý ječmen by se proto měl brzy ošetřit, aby toto nebezpečí nehrozilo,“ varuje Ing. Váňová.
Porosty ozimé pšenice jsou kromě padlím napadeny také chorobou černání kořenů, která měla v letošním teplém podzimu zejména u časně setých porostů ideální podmínky pro množení. Další choroby se u obilovin zatím podle Váňové neobjevily. Hodně urostlé porosty ale prý mohou mít problémy se stéblolamem.
Pro letošní rok Ing. Váňová doporučuje spojit ochranu obilovin před braničnatkami s ošetřením proti stéblolamu, padlím travním a rzi plevové. Použít by se měly fungicidy na bázi triazolu a carbendazimu.

Výběr odrůdy ovlivní obsah mykotoxinů
Mykotoxiny jsou vážnou hrozbou pro zdraví hospodářských zvířat i lidí. Vzhledem ke globálnímu oteplování Země se vytváří vhodné podmínky pro šíření fuzarióz, které mykotoxiny produkují. Stávají se nyní hrozbou i pro kraje, kde v minulosti jejich výskyt kvůli chladnějšímu klimatu nehrozil.
K poklesu výskytu mykotoxinů v obilí však může přispět znalost náchylnosti jednotlivých odrůd na napadení fuzáriemi. „Zemědělci by měli vědět, jak které odrůdy na napadení fuzáriemi reagují a ty příliš citlivé nepěstovat tam, kde je vysoké riziko infekce,“ radí Ing. Váňová. Nejnáchylnějšími odrůdami na fuzária byly v roce 2006 odrůdy Mladka a Clever, nejméně náchylnými byly Acteur a Nella. U odrůd Mladka a Clever se také zjistil velmi vysoký obsah mykotoxinu DON. Odrůdami s nejnižším obsahem mykotoxinu DON byly Alana, Acteur a Driffer. Z odrůd jarního ječmene je na napadení fuzáriemi velmi náchylná odrůda Prestige a Malz. Nejodolnější je pak odrůda Scarlett. Výskyt mykotoxinů může podle Váňové ovlivnit také předplodina. „Pokud se zvolí vhodná předplodina, například jetel, dá se pšenice vypěstovat bez vysokého obsahu mykotoxinů, a to i v ekologickém systému hospodaření bez použití fungicidů,“ tvrdí.

Důležité je vědět,
kdy ošetřit
V systému fungicidní ochrany ozimé pšenice existují tři důležitá období. První z nich je na počátku sloupkování, kdy je třeba aplikovat přípravky proti chorobám pat stébel a padlí travnímu. Druhá fáze ošetření by měla nastat při objevení se praporcového listu. V tuto dobu pšenici chráníme proti rzi, listovým braničnatkám a padlí travnímu. Potřetí by se měl fungicid aplikovat v období metání až kvetení jako ochrana proti fuzariózám a braničnatkám.
Chemické ošetření ozimé pšenice proti fuzariózám podle Ing. Váňové závisí na náchylnosti dané odrůdy. „Před aplikací fungicidu proti fuzáriím je důležité vědět, jaký typ ošetření je pro danou odrůdu nejvhodnější.“ Na správný účinek ochrany má vliv i poměř ředění fungicidu s vodou. Efekt může zvýšit také použití adjuvantu.
U jarního ječmene je podle Ing. Váňové velmi nedoceněno moření osiva. Dobře namořené osivo by přitom mělo zajistit, že bude rostlina až do konce odnožování zdravá.

Minimalizační technologie
Zemědělci začínají v poslední době preferovat technologie šetrné na zpracování půdy, aby uspořili naftu i stroje. Kdo chce z minimalizace zpracování půdy profitovat, měl by tomu přizpůsobit osevní postup, neboť skladba plodin hraje při přenosu chorob a škůdců důležitou roli. „Výskyt škodlivých činitelů při používání půdoochranných technologií je vysoce závislý na předplodině. Zatímco řepka, mák, cukrovka, brambory nebo kmín jsou bez větších problémů, horší je to například s kukuřicí a obilovinami,“ informovala Ing. Váňová.
Pokud jsou předplodinou často obilniny, jsou následně nutná opatření potlačující výskyt škodlivých činitelů. „Základní podmínkou mělkého zpracování půdy je dobře provedená sklizeň obiloviny, a to za příznivých vláhových podmínek. Strniště by mělo zůstat co nejnižší. Důležité je rovněž kvalitní drcení a rozmetání slámy a ničení výdrolu, jež je nositelem mšic a křísů, které přenášejí virové choroby,“ připomněla.

Novinky hybridů a přípravků
Na Osivářském dni v Lysicích ani letos nechyběla prezentace novinek z oblasti odrůd, hybridů a chemických přípravků společností, které se na organizaci akce podílely. Zástupkyně slovenské společnosti Sempol, s. r. o., Ing. Božena Ryšavá, Ph.D, představila část sortimentu hybridů kukuřice, jež jsou vhodné především do řepařské a bramborářské výrobní oblasti, včetně jednoho z nejprodávanějších hybridů současnosti -Valentiny.
Nový hybrid GMO kukuřice bude zřejmě brzy nabízet společnost Agrofinal, s. r. o., Praha. Podle zástupce firmy Ing. Jiřího Kratochvíla společnost připravuje hybrid Eurostar také v Bt formě. V případě registrace bude tento hybrid k dispozici od roku 2008.
Ing. Pavel Fučík ze společnosti Selgen, a. s., představil několik odrůd ozimé pšenice, mezi kterými nechyběly ani dvě vloni registrované odrůdy Simila a Raduza. Jak dále prozradil, letos na jaře by měla být povolena další nová odrůda Bohemia. Jde o ranou odrůdu pšenice s velmi dobrými jakostními parametry, která dosáhla vysokého výnosu zrna ve všech zkušebních oblastech. V současnosti se rozhoduje o tom, zda bude zařazena do kategorie A nebo E.
Novinky v oblasti chemických přípravků společnosti Basf představil Ing. Lubomír Zámorský. Přítomným zemědělcům nabídl například kombinaci herbicidů proti dvouděložným i jednoděložným plevelům v kukuřici v přípravku Outlook Pack. Představil také přípravek Duo systém zaměřený na hubení jednoděložných plevelů, zejména ježatky, v kukuřici, který spočívá v použití graminicidu Focus Ultra ve speciálních hybridech kukuřice tolerantních k účinné látce cycloxydim. Přípravek je možné aplikovat jen v hybridech s označením Duo systém.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *