Váš zlatý poklad bude v bezpečí

Custodia je speciálně vyvinutý fungicid proti hlízence v řepce. Prokazatelně zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně. Zlepšuje pružnost šešulí, a tím omezuje ztráty výdrolem. Účinkuje rovněž na fomovou hnilobu, plíseň šedou, černě a plíseň zelnou.

 

Přípravek Custodia je systémový fungicidní přípravek obsahující dvě účinné látky – azoxystrobin a tebuconazole – s rozdílným mechanismem účinku. Je určený k ochraně řepky olejky proti hlízence obecné. Přípravek je přijímán listy a stonky rostlin a potom je transpiračním proudem systémově rozváděn do celé rostliny.

Azoxystrobin patří mezi strobilurinové deriváty se systemickým a translaminárním působením. Inhibuje klíčení spor a růst mycelia. Vykazuje také antisporulační působení. Aplikuje se před vznikem nebo na počátku infekce. Působí dlouhodobě po dobu 3–8 týdnů. Tebuconazole patří mezi triazolové fungicidy s projektivním, kurativním a eradikativním působením. Doba účinnosti se pohybuje v rozmezí 3–4 týdnů po aplikaci. Kombinace tedy poskytuje vysokou preventivní, ale i kurativní účinnost.

Nejen na hlízenku

Přípravel Custodia je fungicid speciálně vyvinutý zejména na takzvané T 3 aplikace do květu řepky. Jedinečná kombinace účinných látek však propůjčuje praxi řadu zajímavých vlastností. Kromě vysoké účinnosti na hlízenku zajišťuje rovněž výbornou účinnost na všechny druhy černí (Alternaria spp), dále na fomovou hnilobu, plíseň šedou (Botrytis), ale i na plíseň zelnou.

Přípravek se používá v řepce olejce při výskytu choroby na jaře. Ošetření se provádí v období BBCH 61–65, kdy je asi 10 % květů na hlavním stonku otevřeno, květní osa se prodlužuje až do fáze konec květu.

Zvyšený výnos a harmonizace doby sklizně

Custodia rovněž zvyšuje výnos a harmonizuje dobu sklizně. Díky synergismu účinných látek azoxystrobinu a tebuconazole dochází k zajímavému a užitečnému efektu. Šešule ve všech patrech zůstávají i po dozrání elastičtější, tolik nepraskají a nevznikají ztráty výdrolem. Tento efekt byl prokazatelně prokázán přesnými vědeckými studiemi v Ně­mecku. Při ošetření přípravkem Custodia se ztráty snížily v průměru o 0,12 t/ha oproti standardu. Navíc tato čísla se zvyšovala s pozdějšími termíny sklizně, než bylo stanovené agrotechnické optimum. Tedy situace, která se relativně běžně díky počasí v praxi vyskytuje.

Užitečná formulace

Moderní formulace přípravku rovněž přináší další zajímavé vedlejší účinky. Zvyšuje ochranu účinných látek před jejich rozkladem UV zářením, což prodlužuje celkovou délku účinku. Naopak díky urychlené penetraci účinných látek do rostliny se pěstitel nemusí obávat snížení účinku fungicidu, ani když přijde déšť již za jednu hodinu po aplikaci.

Kombinace se smáčedlem Rollwet

Při aplikaci v kvetoucí řepce jsou obecně rostliny již hodně velké a problém v nich bývá s dostatečnou pokryvností rostliny postřikem. Přidáním specializovaného smáčedla Rollwet v dávce 0,1–0,2 l/ha se tímto problém výrazně zmenšuje. Rollwet je nová generace trisiloxanových smáčedel, v němž jsou komponenty již namíchány tak, aby neměly nejlepší parametry z hlediska rozprostření kapky, ale tak, aby dokonale ovlhčily rostlinu a zároveň přitom omezovaly stékání postřiku z porostu.

Výborný poměr užitku a ceny

Po loňském úspěšném zavedení v Německu se českému pěstiteli dostává nyní do rukou moderní a vysoce účinný fungicid s řadou zajímavých užitkových vlastností za velmi přijatelnou cenu. Doporučená cena přípravku Custodia je totiž jen okolo 1365 Kč/l.

 

Dávkování přípravku Custodia

Plodina

Škodlivý organismus

Dávkování

Dávka vody

Řepka olejka

hlízenka obecná

1 l/ha

200–400 l/ha

 

 

Ing. Jiří Vašek

ADAMA

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *