V záplavě rododendronových květů

Rododendrony kam až oko dohlédne, tak by se dala stručně popsat největší výstava rododendronů v Evropě – Rhodo, která se koná jednou za čtyři roky v německém městě Westerstede. V průběhu desetidenního konání výstavy se promění historický střed města v jednu velkou paletu barev rozkvetlých rododendronových keřů.

Město rododendronů, tak se přezdívá malebnému městečku Westerstede, které se nachází v severní části Německa ve správním území Ammerland. Jeho venkovský ráz dotvářejí desítky zemědělských farem a školek zaměřených převážně na produkci okrasných dřevin a alejových stromů. Nedaleká přítomnost mořského pobřeží příznivě ovlivňuje klimatické podmínky této oblasti. Mírné zimy a chladnější léta spolu s vhodnými půdními podmínkami jsou doslova předurčeny pro pěstování rododendronů. Již při samotném příjezdu do Westerstede nelze přehlédnout výsadby těchto keřů v upravených soukromých zahradách a na veřejných prostranstvích. Několikametrové, volně rostoucí rododendrony lze spatřit rovněž v lesních porostech rozprostírajících se kolem města. Nádherně kvetoucí keře se tam těší takové oblibě, že jim místní obyvatelé jednou za čtyři roky v jarních měsících propůjčí historické jádro města, které se stane místem konání největší rododendronové show Evropy – Rhodo. Hlavními aktéry úchvatného květinového představení jsou stovky rozkvetlých rododendronů nejrůznějších barev a velikostí, které doslova zaplní střed města a jeho přilehlé ulice. Plocha přesahující 20 000 m2 tak připomínala moře květů hýřící všemi barvami.
Uměle vymodelované záhony byly navrženy a osázeny s důrazem na vytvoření co největšího dekorativního efektu. Pro jeho docílení využívají zahradní architekti výstavy kromě široké škály barev, které květy rododendronů nabízejí, doprovodné rostliny a dekorační prvky. Rododendronům tak dělají společníky japonské javory, Pieris, Kalmia, Magnolia, Cedrus či Ilex. Z trvalek to jsou pak Hosta, Astilbe, Geranium nebo Heuchera. K navození harmonického dojmu přispívá rovněž vhodně zvolené místo konání výstavy – zachovalé historické jádro města s kostelem svatého Petra, radnicí a fontánami.
Po prohlídce venkovních expozic čekají na návštěvníky Rhodo show další záhony kvetoucích rododendronů ve dvou krytých halách, které jsou věnovány zejména oceněným kultivarům a novým odrůdám.

S ročním předstihem
Rhodo show se za dobu svého konání stala světově uznávanou výstavou, která je navštěvována širokou odbornou i laickou veřejností. Zorganizování akce v tak velkém měřítku vyžaduje nejenom dobré manažerské a obchodní dovednosti, ale především podporu a nadšení všech zúčastněných subjektů, jež se na výstavě podílejí. Počínaje zastupiteli místní radnice přes zahradní architekty, realizační firmy, správce komunikací až po samotné obyvatele města Westerstede, kteří jsou náležitě pyšní na pořádání akce v jejich městě. Zda se akce stane úspěšnou, záleží z velké části na samotných vystavovatelích a místních školkách, kteří na výstavě prezentují své výpěstky. Přestože se výstava koná jednou za čtyři roky, samotné přípravy na další ročník začínají s ročním předstihem. Jednotlivé týmy v pracovní skupině mají přesně určeny úkoly, které musí být splněny v daném časovém harmonogramu. Výstava probíhá na veřejných prostranstvích města za jeho každodenního chodu a se stále se zvyšující návštěvností, která v loni přesáhla 95 000 osob, nesmí být nic ponecháno náhodě.
Pro samotné vystavovatele je nejdůležitější zajistit podle navrženého osazovacího plánu výstavy dostatek rostlin v té nejlepší kvalitě k termínu konání výstavy. Přestože rododendrony nepatří k dlouhodobě kvetoucím rostlinám, jejich doba kvetení, v závislosti na odrůdě, může být v rozmezí dvou, někdy až tří měsíců. Aby se na výstavě mohlo prezentovat co nejvíce kultivarů v plné kráse, načasuje se jejich kvetení pomocí regulace teploty v krytých halách. U časně kvetoucích odrůd se kvetení pozdrží jejich umístěním do chlazených hal a naopak, pozdě kvetoucí kultivary se přirychlí ve vytápěných sklenících.
Na samotnou instalaci výstavy má realizační tým čtyři dny. V této době jsou rozmístěny a zprovozněny všechny vodní prvky, instalovány elektrické rozvody pro osvětlení, pomocí dřevěných pražců a několika tun rašeliny vymodelovány záhony rozdílných tvarů, velikostí a výškové úrovně. Vyvrcholením příprav je postupné osazování jednotlivých ploch podle předem navrženého osazovacího plánu jednotlivými odrůdami rododendronů a doprovodných rostlin.

Od historie až po součastnost
Rododendrony proslavily Westerstede natolik, že se tato oblast každoročně stává v době kvetení těchto keřů cílem tisícovek domácích i zahraničních návštěvníků. O pěstování rododendronů v Ammerlandské oblasti Německa se do jisté míry zasloužil vévoda Peter Friedrich Ludvig, který v roce 1784 ustanovil zahradního umělce Carla Ferdinanda Bosse svým dvorním zahradníkem. C. F. Boss byl žákem věhlasného anglického zahradního a krajinářského umělce Lancelota Browna. Díky kontaktům s vrchními zahradníky na šlechtických sídlech a výměnnému obchodu přivezl Boss z Anglie do Německa první rododendrony. Málo koho by v té době napadlo, že to budou pravě rododendrony, za kterými budou jezdit návštěvníci do Ammerlandu z celé Evropy i zámoří.
Iniciátorem pořádání výstavy rododendronů ve Westerstede se v roce 1970 stal nově se formující spolek podporující obchod a turismus města. První ročník rododendronové show se tak uskutečnil v roce 1972, kdy se centrum města zahalilo do pestrobarevných květů těchto keřů. Místní obyvatelé byly výstavou natolik uchváceni, že se rozhodli pořádat druhý ročník show hned následující rok, kdy město slavilo 850. výročí svého vzniku. Věhlas akce se rychle rozšířil i do okolních spádových oblastí, v roce 1975 se tak rododendronová show stala významnou regionální výstavou, kterou navštívilo přes 40 000 návštěvníků. Oficiálního názvu Rhodo se výstavě dostalo v roce 1977. Nešťastným obdobím pro organizátory výstavy byl rok 1995, neobyčejně tuhé mrazy poškodily květní pupeny natolik, že konání akce muselo být přesunuto na další rok. Rok 1996 se stal pro Rhodo zlomovým. Vysoký zájem odborné i laické veřejnosti (70 000 návštěvníků), tisku i televize podnítil větší zainteresovanost místních okrasných školek na plánování a organizaci výstavy. V závěru konání sedmého ročníku akce školkaři a zástupci města rozhodli, že dosavadní nepravidelná výstava se bude konat jednou za čtyři roky v měsíci květnu při oslavách svatodušních svátků. Od roku 1990 jsou na Rhodo show hodnoceny nově vyšlechtěné odrůdy, těm nejlepším je uděleno ocenění Oldenburg-Zertifikats.
Se stále se zvyšující návštěvností akce roste nejenom počet zúčastněných okrasných školek (přes 80), ale i samotná délka výstavy, jež tento rok trvala deset dní. K rekordnímu počtu návštěvníků letošního třináctého ročníku, který přesáhl číslovku 100 000, nemalou měrou přispělo zpřístupnění výstavy v nočních hodinách. Procházka mezi působivě osvětlenými rododendronovými keři za zvuku tryskající vody a podmanivé hudby se stala pro mnohé návštěvníky nezapomenutelným zážitkem.
Rhodo show je jedinečnou výstavou svého druhu. Na jednom místě můžete spatřit na stovky odrůd kvetoucích rododendronů a seznámit se s nejnovějšími kultivary.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *