V Průhonicích o biodiverzitě

Botanický ústav Akademie věd České republiky ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR uspořádaly v rámci českého předsednictví v Radě EU v Průhonicích ve druhé polovině května konferenci Evropské platformy pro výzkum biodiverzity.

Konference, kterou zahájili místopředseda Akademie věd ČR Vladimír Mareček společně s ministrem životního prostředí Ladislavem Mikem, se stala dalším z pravidelných setkání Evropské platformy pro strategii výzkumu biodiverzity (EPBRS). Jejím cílem bylo určit zásadní směry výzkumu, které by umožnily vědcům lépe zohlednit politické potřeby ve složité problematice ochrany výzkumu biodiverzity. Účastníci se proto zabývali strategií a metodami práce s taxonomickými informacemi, jako například problematikou inventarizace a identifikace druhů a jejich ochrany. Dalšími prioritními tématy byly role taxonomie v analýze procesů, které biodiverzitu ovlivňují, dopad změn biodiverzity na ekosystémové funkce. Samostatnou kapitolou jednání se stalo využití databází s údaji o biodiverzitě.
Konference naznačila cesty, jak na evropské úrovni pomoci koordinovat roztříštěné snahy o výchovu odborníků, zejména taxonomů a ekologů v zemích třetího světa, soustředit biodiverzitní projekty na globální úroveň a vytvořit ve vybraných rozvojových zemích prostředí, kam je možné evropská data a zkušenosti přenášet. Také projednala a vypracovala doporučení týkající se rozvoje a lepší koordinace taxonomického výzkumu na evropské úrovni, který by pomohl evropským, ale především rozvojovým zemím lépe vyhodnotit a chránit jejich přírodní rozmanitost (biodiverzitu).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *