Úsporná i luxusní ochrana

Pokusy demonstrující nebývalé množství variant ochrany rostlin byly k vidění na již tradiční akci pořádané společností Bayer – na polních dnech v Libčanech, které se konaly v polovině června. Kromě variant srovnávajících různá mořidla, fungicidy, insekticidy a herbicidy bylo možné posoudit i rozdíly mezi odrůdami a jejich reakci na ošetření.

Spolupořadatelem polních dnů je místní zemědělské družstvo. To v podmínkách řepařské oblasti Královehradeckého kraje obhospodařuje asi 840 hektarů orné půdy. Věhlasné je díky pěstování ovoce. Na 156 hektarech pěstují v ZD Libčany jádroviny, na 86 hektarech peckoviny. I v polní výrobě tam dosahují výsledků, které tento podnik jednoznačně staví nad průměr republiky. V posledních třech letech sklízeli průměrně 6,69 t/ha ozimé pšenice, 5,59 t/ha jarního ječmene, 3,74 t/ha ozimé řepky.

Řepka pod tlakem chorob
První ze čtyřech bloků demonstračního pozemku byl věnován ozimé řepce. Napříč deseti liniovými i hybridními odrůdami byly k vidění různé varianty použití fungicidů. Ing. Vladimír Hladík, zástupce společnosti Bayer v severomoravském regionu, jež byl průvodcem jedné ze skupin návštěvníků polního dne, upozornil na ty nejzajímavější. Představil možnost použití dělené dávky přípravku Horizon 250 EW na podzim – 0,4 l/ha a posléze 0,35 l/ha. Toto řešení je vhodné především při teplém a vlhkém podzimu. Vzhledem k dělené aplikaci se protáhne fungicidní účinek přípravku na fómovou hnilobu a pojistí se morforegulační účinek. Tato varianta podzimního ošetření vykazovala podle Ing. Hladíka dlouhodobě nejlepší výsledky. Dalšími možnostmi podzimního ošetření je použití Horizonu v dávkách od 0,5 l/ha do 1 l/ha či nového, letos však již hojně používaného, fungicidu Prosaro 250 EC v dávce 1 1/ha. Také pro jarní ošetření, při výšce rostlin 30 či 60 cm, se nabízejí oba zmíněné přípravky. Nový fungicid Prosaro, jenž je kromě řepky možné aplikovat také v obilninách, byl použit ve všech variantách pro ošetření v plném květu proti hlízence obecné. Silný výskyt této choroby na neošetřených kontrolách doložil opodstatněnost tohoto zásahu. Obzvláště letos byl díky vývoji počastí tlak této choroby zcela mimořádný a kvůli jejímu výskytu došlo u mnoha porostů k nouzovému dozrávání.
Ing. Hladík upozornil, že Prosaro bylo v době plného květu aplikováno spolu s další novinkou z portfolia firmy Bayer – insekticidem Biscaya.
Pro moření řepky bylo použito spolu se standardním fungicidním mořidlem insekticidní mořidlo Chinook 200 FS.

Jarní ječmen bez plevelů
Celá dvacítka nejrozšířenějších odrůd jarního ječmene byla k vidění v dalším bloku pokusů. Osivo většiny z nich bylo ošetřeno mořidlem Raxil TNT – určeným speciálně pro tuto plodinu. Velkou část odrůd mohli vidět účastníci polního dne v Libčanech již v předchozích ročnících akce, a proto jistě stojí za zmínku, že nejvyšší výnos tam daly odrůdy Publican, Tocada, Prestige, Malz, Jersey a Heris.
Demonstrovány byly varianty herbicidní a fungicidní ochrany, včetně použití regulátorů růstu. Z herbicidů Ing. Hladík poukázal na přípravek Sekator, který byl buď samostatně či s dalšími partnery použit ve fázi BBCH 25 jarního ječmene. Sekator hubí široké spektrum dvouděložných plevelů, včetně pcháče osetu (při použití vyšší dávky). Proti jednoděložným plevelům, zejména ovsu hluchému, se z portfolia firmy Bayer nabízí Puma Extra.
Varianty fungicidní ochrany Ing. Hladík doporučil v závislosti na podmínkách a odolnosti odrůd. Použity byly v systému jednoho či dvou ošetření a v různých dávkách fungicidy Falcon 460 EC, Fandango 200 EC, Horizon 250 EW a Prosaro 250 EC. Jako tzv. high-tech variantu vyzdvihl zástupce firmy ošetřením přípravkem Fandango v dávce 1,2 l/ha ve fázi sloupkování a následně ve fázi kvetení přípravek Prosaro v dávce 1 l/ha.
Aktuálním se nejen kvůli sledování obsahu mykotoxinů v zrnu stává ošetření proti klasovým fuzariózám. Na ně je možné aplikovat jak Horizon, tak také Fandango. Nový fungicid Prosaro však svou účinností a širším aplikačním oknem znamená další významný krok vpřed v boji proti těmto nebezpečným chorobám. Porosty demonstrující význam tohoto ošetření vzhledem ke svému mírně opožděnému vývoji na toto ošetření teprve čekaly.
Ing. Hladík informoval také o řešení problému se živočišnými škůdci – zejména kohoutky a loni silně škodící vrtalkou obilnou. Na začátku července byl jarní ječmen v Libčanech ošetřen insekticidem Decis Mega, který využívá nové formulace přípravku, umožňující rychlejší a efektivnější zásah.

Jeden až tři fungicidy v pšenici
Pokusy věnované ozimé pšenici patřily k těm nejzajímavějším. Nabídly skutečně pestrou paletu možných ošetření a k vidění bylo čtyřicet odrůd od většiny šlechtitelských firem. Jejich zástupci byli v Libčanech přítomní a zájemcům podali podrobné fundované informace. Výsledky loňského roku ukázaly, že v tamních podmínkách jsou nejvýnosnějšími odrůdami Meritto, Rapsodia, Akteur či Darwin.
K moření osiva byly mimo jiné požity novinky firmy Bayer – první strobilurinové fungicidní mořidlo Scenic a insekticidní mořidlo Deter, výjimečné svojí účinností na přenašeče viróz.
K hubení škůdců během vegetace byl stejně jako u jarního ječmene použit Decis Mega.
Herbicidní ochrana byla řešena na podzim přípravky Cougar, na jaře přípravkem Chevalier, kombinací Sekator + Atlantis či přípravkem Husar. Jak Ing. Hladík zhodnotil, letos se osvědčily všechny jarní aplikace, neboť i na chundelku metlici spolehlivě účinkovaly.
Varianty fungicidní ochrany ukázaly porosty ošetřené fungicidem jedenkrát, dvakrát či třikrát. Použity byly různé dávky například přípravků Falcon 460 EC, Prosaro 250 EC, Fandango 200 EC, Horizon 250 EW a další. Při prohlídce porostů zaznělo, že ani při systému jediného ošetření se nevyplatí čekat a je třeba ošetřovat včas. Z mnoha variant Ing. Hladík vyzdvihl sled Falcon 0,6 l/ha ve fázi 2. kolénka a Prosaro 0,75 l/ha v době metání. Považuje ho vzhledem k ceně za rozumnou variantu ošetření. Podle výsledků předchozích let, kdy již byl na demonstračních plochách vyzkoušen, zvyšuje výnos až o 19,5 %. Jako špičková a velmi intenzivní varianta ochrany byl představen systém třech aplikací fungicidů – ve fázi 2. kolénka Falcon + Karben Flo (0,6 l/ha + 0,3 l/ha), na konci sloupkování Fandango v dávce 1 l/ha a v době kvetení Prosaro v dávce 0,75 l/ha.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *