U vojtěšky je ceněna vytrvalost

Na poloprovozních parcelách s odrůdovými pokusy vojtěšky na pozemcích Agropodniku Humburky a Rolnického družstva Králíky na Novobydžovsku proběhlo setkání pěstitelů a množitelů této pícniny. Účelem pokusu je ověřit v delším časovém horizontu chování odrůd vojtěšky, vyšlechtěných nebo dodávaných firmami Agrogen, spol. s r. o., Troubsko a Agriservis, spol. s r. o., Zlín, a to i na plochách, které nejsou především půdními podmínkami pro vojtěšku právě ideální. Setkání navazovalo na loňskou akci na těchto lokalitách. Účastníci tak měli možnost porovnat chování porostů a jejich stav po zimě. Odrůdy domácího původu vesměs prokázaly i po netypické a velmi nepříznivé zimě 2002/2003 dobré přezimování.

V nabízeném sortimentu vojtěšky je v současné době deset odrůd, takže pěstitelé mají možnost výběru pro konkrétní podmínky podniku i stanoviště. Většinou byly vyšlechtěny na Šlechtitelské stanici Želešice, pouze nejstarší z odrůd, Palava, má svůj původ v Čejči. Přitom právě Palava prokazuje po celou dobu své existence (povolena byla roku 1967) vysokou plasticitu i vytrvalost na stanovišti. Dvě z odrůd – Vlasta a Palava – mají i „evropskou“ registraci a již nyní je možné jejich pěstování v zemích EU a ve Švýcarsku. Novinkou v sortimentu je odrůda Oslava, povolená v dubnu letošního roku. Další nadějné odrůdy jsou v současné době ve státních odrůdových zkouškách.
Loňský rok byl z pohledu produkce osiva povolených odrůd v posledních deseti letech třetí nejúspěšnější, množitelé vyprodukovali na 280 hektarech množitelských ploch celkem 73 tun osiva při průměrném výnosu osiva 225 kg.ha-1.
Šlechtitelé vojtěšky se u nových odrůd zaměřují na vysoký výnos zelené hmoty a semen, provozní vytrvalost na stanovišti, kvalitu píce (vyšší obsah bílkovin, vyšší stravitelnost a chutnost), odolnost proti háďátku zhoubnému, na vyšlechtění odrůd schopných vyšší fixace vzdušného dusík a proto vhodných i pro pěstování v pásmech ochrany vodních zdrojů a odrůdy odolné vůči patogenům cévního vadnutí. Právě vytrvalost je vlastnost, které si pěstitelé u vojtěšky nejvíce cení, protože právě tato vlastnost má největší vliv na ekonomiku pěstování této pícniny na daném pozemku. Účastníci setkání se dále zajímali o specifika agrotechniky vojtěšky pro různé účely použití (na píci, na semena), diskutovali o různých způsobech výsevu vojtěšky, o ochraně porostů před pleveli a škůdci.
Ing. Břetislav Koč

Text k foto:
Vojtěška byla v ohnisku zájmu účastníků setkání šlechtitelů, množitelů a pěstitelů vojtěšky na pozemcích v okolí Nového Bydžova.
Foto Břetislav Koč

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *