Trvalky si zaslouží více prostoru

Podle zahradnického slovníku jsou trvalky víceleté nedřevnaté rostliny, které během svého života několikrát kvetou a mají semena. Jednoduše řečeno je můžeme považovat za jakýsi přechod mezi jednoletými letničkami a dlouholetými dřevinami. Časté použití těchto rostlin v našich zahradách ukazuje na jejich oblibu. Otázkou však zůstává, jaká je situace ve veřejné zeleni a jak pomoci většímu použití trvalek na těchto plochách.

Trvalky ve veřejném prostoru a maloobchodu –¬ konference, která koncem května proběhla ve studijním a informačním centru České zemědělské univerzity (ČZU). Pořádali ji odborníci z Plant Publicity Holland (PPH) ve spolupráci se Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., a záštitu přebralo zemědělské oddělení Vyslanectví Nizozemského království v Praze.
Na semináři přivítal zúčastněné prof. Ing. Josef Kozák, DrSc., dr.h.c., děkan FAPPZ. Pohovořil o rozvoji školy a upozornil na postupný rozvoj výuky zahradní a krajinářské tvorby a neustálý vzestup zájmu studentů o tento obor.

Sdružení školkařů a prodejců
Plant Publicity Holland (PPH) založili již v roce 1952 nizozemští školkaři a prodejci rostlin. Cílem organizace je především propagace školkařských výpěstků mezi širokou veřejnost. Její zázemí se nachází ve městě Boskoop na západě Nizozemska a činnost je financována převážně z příspěvků těch, pro než pracuje. V České republice zahájila organizace PPH své působení před dvanácti lety. Původně se orientovali na veřejnou zeleň a jejich prvním projektem bylo Zelené město. Kromě krajinné tvorby se postupně zaměřili na maloobchodní trh – například propagačním programem Rostlina měsíce. Pro zahradnická centra a prodejce rostlinného materiálu připravili zajímavé a poučné materiály.

Výsadby ve vesnicích
Ing. Petr Šiřina z Výzkumného ústavu pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích pohovořil na konferenci o hodnocení venkovských sídel z hlediska péče o veřejnou zeleň.
Jednou ze soutěží, jejichž hodnocení se účastnil, je Vesnice roku. Jejím hlavním organizátorem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a Spolek pro obnovu venkova a v letošním roce proběhl již 15. ročník. Hodnocení krajského kola probíhá již koncem května, kdy letničkové výsadby nejsou plně rozvinuty a nedosahují dostatečné působnosti. Vítězná vesnice, Vesnice kraje, postupuje do celostátního kola, jehož hodnocení probíhá na přelomu srpna a září.
Druhou soutěží je Zelená stuha, pořádaná Společností pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s., (SZKT). Účastní se krajští vítězové soutěže Vesnice roku. Vedle květinových úprav, letničkových záhonů či truhlíkové výzdoby je součástí hodnocení i péče o okolní krajinu. Obec, která ji získá, reprezentuje Českou republiku na soutěži Entente Florale Europe, která je součástí Evropského programu pro zvelebování životního prostředí a zvyšování kvality života obyvatel měst a vesnic, pořádaný Evropskou asociací pro zahradní a krajinářskou tvorbu. „Většinu květinové výsadby jižních zemí tvoří letničky“, konstatoval Petr Šiřina své zkušenosti.
Nevýhodou letniček je jejich krátká doba působnosti – zhruba čtyři až pět měsíců v roce. Možné využití trvalek ve veřejném prostoru vesnic je však v současné době spíše výjimkou. Pokud již dojde k jejich výsadbám, jde pouze o pár druhů – hosty, barvínky a popřípadě rudbekie. Pro větší použití trvalek hovoří jejich blízkost k přírodě, nižší náklady na udržení úpravy, delší doba efektu v průběhu roku či dlouhověkost. Nevýhodou jsou vyšší pořizovací náklady.

Použití trvalek
Podle Ing. Jitky Trevisian, pedagožky ČZU, nejsou trvalky univerzálním řešením problémů ve veřejné zeleni, ale mohou rychle a velmi efektivně pozvednout atraktivitu problémových prostor. Použijeme je především v místech s velkou frekvencí obyvatel, a tam, kde je chvilka na obdiv tak vytvořených prostor.
Jedněmi ze stále nedoceněných trvalek jsou stínomilné trvalky. Podle RNDr. Pavla Sekerky z Botanické zahrady hlavního města Prahy je možné dělit je podle použití na sezónní a celoroční. Sezónní trvalky zahrnují:
• jarní cibulové a hlíznaté rostliny (kandík, dymnivky, sněženky a bledule),
• půdopokryvné oddenkaté rostliny (orsej, sasanky),
• trstnatě rostoucí byliny (Mertensia, Dentaria)
• v létě rašící cibuloviny.
Sezónní trvalky se využívají především v období, kdy jiné okrasné dřeviny neposkytují dostatečný estetický dojem.
Do druhé skupiny trvalek, celoročně působících, se zařazují trvalky, které zajistí estetický dojem během celého roku. Mezi nimi patří k velmi oblíbeným zběhovec (Ajuga), hluchavky (Lamium), škornice (Epimedium) či Bergenia. Do této skupinu se řadí i denivky (Hemerocalis), srdcovky (Dicentra), hrachory (Lathyrus), čechravy (Astilbe) či velmi oblíbené dymnivky (Hosta).

Postřehy z praxe
Ing. Renata Pešičková, majitelka trvalkové školky Pereny Hlavenec, seznámila posluchače se svými postřehy, inspiracemi a doporučeními z pohledu pěstitele trvalek. Za optimální kombinaci trvalek považuje takové výsadby, ve kterých dojde k dosažení působnosti v průběhu celého roku. V tomto ohledu je velmi přínosný projekt Silbersone, výsadby, která zajistí efekt rostlin v každém ročním období. Vhodné je i seříznutí odkvetlých rostlin, které zaručí druhou vlnu kvetením. Doporučila mimo jiné použití yzopu, který je podle jejích slov mnohem vhodnější než levandule a nabízí se ve třech barvách – bílé, růžové, modré.

Využití trvalek v městských výsadbách
Ing. Helena Finstrlová, ze společnosti Projekce zahradní, krajinná a GIS, s. r. o., představila trvalky z pohledu projektantů. „V poslední době se konečně daří trvalky ve veřejné zeleni uplatnit.“ Trvalky je možné využít například v reprezentativních výsadbách, u vchodů budov. Uplatní se také v parkových plochách. Nepostradatelné jsou při výsadbě střešních zahrad; vhodné jsou především suchomilné druhy.
Ing. Lenka Němcová ze společnosti Veřejná zeleň města Brna, p. o., seznámila posluchače se třemi typy použitých trvalkových výsadeb v brněnských parcích. V rámci údržby zajišťují údržbu šesti veřejných parků (Špilberk, Lužánky, Denisovy sady, Tyršův sad, Koliště, lesopark Wilsonův les), což zahrnuje zhruba 73 hektarů zeleně. Vedle toho pečují o zhruba 17 000 stromů v uličním stromořadí a o mobilní zeleň. Zajímavostí je speciální záhon pro nevidomé a slabozraké v Tyršově sadu. Záhon je vyvýšen a rostliny jsou opatřeny cedulkami s breilovým písmem. Rostliny tam vysazené lze rozeznat hmatem, čichem, ale i sluchem.

Trvalky by měly mít při úpravách veřejných prostranství svou úlohu. Jejich barevnost a proměnlivost společně s nízkými nároky na pěstební podmínky je k využití v městské či obecní zeleni přímo předurčují.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *