Tradiční setkání pěstitelů brambor

Místem tradičního červencového setkání pěstitelů brambor se i letos staly Velhartice. Sídlí zde akciová společnost VESA, přední česká šlechtitelská stanice, která se zabývá především novošlechtěním a udržovacím šlechtěním brambor. Pro téměř sedmdesát účastníku byla připravena řada zajímavých přednášek a také demonstrační odrůdové pokusy úspěšných velhartických odrůd i slibných kříženců v registračních zkouškách.

Společnost VESA Velharice prošla v poslední době výraznými organizačními změnami. „V loňském roce jsme vložili naše pracoviště v České Bělé do sousedního zemědělského podniku a v nově vytvořené dceřiné společnosti VESA Česká Bělá, a. s., jsme získali majoritní podíl,“ řekl přítomným ředitel akciové společnosti VESA Velhartice Ing. Viktor Kopačka. „Společnost obhospodařuje 1100 hektarů zemědělské půdy na Havlíčkobrodsku a zabývá se udržovacím šlechtěním brambor, produkcí konzumních brambor, rostlinnou výrobou a chovem skotu a prasat. Na rozdíl od nás hospodaří v lepších půdních i klimatických podmínkách, takže brambory pěstuje už na 87 hektarech. Ve Velharticích obhospodařujeme čtyři sta hektarů zemědělské půdy a přes veškeré snahy o výměnu pozemků se sousedními podniky pěstujeme brambory jen na 83 hektarech. Kromě novošlechtění, udržovacího šlechtění a obchodu s bramborami na domácím i zahraničním trhu se zabýváme rostlinnou výrobou a chovem skotu.“
O velhartické odrůdy je mezi pěstiteli brambor velký zájem, což lze doložit nárůstem množitelských ploch. Zatímco v roce 2000 zaujímaly množitelské plochy s bramborami z Velhartic kolem 100 ha, v roce 2008 už nestačilo 380 hektarů a letos pokrývají dokonce 412 hektarů. Touto plochou se VESA Velhartice přehoupla přes 11% podíl všech množitelských ploch v České republice. Další množitelské plochy má i v zahraničí, zejména na Slovensku, Německu a v Polsku. Není proto divu, že jí každoročně stoupají tržby, v loňském roce dosáhla hranice 76 milionů korun.

Minuta ticha za Ing. Josefa Sixtu
Minutou ticha vzdali všichni účastníci velhartického setkání hold Ing. Josefu Sixtovi, který byl podle Viktora Kopačky největším českým šlechtitelem brambor. Právě v den setkání bramborářů probíhalo s tímto nestorem českého šlechtění, který by letos oslavil 98. narozeniny, poslední rozloučení.
Josef Sixta se šlechtěním brambor zabýval zhruba čtyřicet let a jako autor nebo spoluautor byl uveden u 36 odrůd. Mnohé z nich byly řadu let pro české zemědělství stěžejní. Ředitel Kopačka zmínil především Keřkovské rohlíčky, které se pěstují i v současné době. Po roce 1990 byla tato odrůda znova registrována a i dnes má místo na vánočním stole, neboť jde o speciální salátovou odrůdu. Další velmi známou a rozšířenou byla odrůda Krasava, která ve své době zaujímala rozhodující pěstitelské plochy v poválečném Československu. Rozšířena byla i v zahraničí, dokonce v roce 1948 byla zapsaná do Listiny povolených odrůd ve Francii. Jednou z mála českých odrůd, které dlouhodobě slavily úspěch v zahraničí, byla i Mirka, kterou zakoupila nizozemská firma Wolf & Wolf a vyvážela ji do středomoří, hlavně do Itálie. Tam se ještě na přelomu devadesátých let pěstovala. Jiná odrůda, která byla až do konce 80. let rozhodující odrůdou našich pěstitelů brambor, byla Radka. Ve své době zaujímala až 60 % pěstitelských ploch, a to nebylo u nás osázeno třicet, ale 120 tisíc hektarů brambor. Poslední zmíněnou odrůdou, která však byla registrovaná až v době, kdy už Josef Sixta nepůsobil jako aktivní šlechtitel v Keřkově, je odrůda Karin. Také ona zaujímala dlouhá léta významné pěstitelské plochy.
Široký sortiment českých odrůd
V nabídce společnosti VESA Velhartice jsou tři velmi rané odrůdy (Monika, Magda a Vera), sedm odrůd raných (Barbora, Jitka, Aneta, Terka, Vendula, Orbit a Rebel), sedm poloraných (Vlasta, Bella, Nancy, Red Anna, Verne, David a Vladan) a jedna odrůda polopozdní (Westamyl). Velhartičtí licenčně zastupují i ranou odrůdu Karin, německou poloranou konzumní odrůdu Lolitu a Keřkovské rohlíčky.
Na jaře letošního roku byla registrována odrůda Vlasta, k jejím přednostem patří vysoký výnos středních vyrovnaných hlíz, sytě žlutá dužnina a velmi dobrá stolní hodnota (varný typ B). Hlízy mají vzhlednou hlízu, hladkou slupku a po uvaření netmavnou. V loňském roce byly povoleny konzumní odrůdy Bella s velmi vzhlednou oválnou až dlouze oválnou hlízou, sytě červenou slupkou a dobrou stolní hodnotou, Terka s velmi vysokým výnosem tržních hlíz a dobrou skladovatelností a speciální salátová odrůda Vendula s výbornou stolní hodnotou. Ze škrobárenských odrůd byla povolena odrůda Verne se škrobnatostí hlíz až 24 %. O rok dříve byla registrována slibná odrůda Monika, která se krátkou vegetační dobou a dobrou dynamikou nárůstu natě i hlíz podobá Impale, stejně jako odrůdy Barbora s velmi vysokým výnosem tržních hlíz a velmi dobrou stolní hodnotou, či v Polabí velmi úspěšná poloraná Nancy. K nejúspěšnějším odrůdám patří konzumní Magda s krátkou vegetační dobou a vyšší sušinou v hlíze, o níž je velký zájem i v zahraničí. Její množitelská plocha stále roste, v letošním roce zaujímá už 116 ha. Již v prvních termínech sklizně má pevnou konzistenci a výbornou stolní hodnotu, je vhodná i pro bramborové saláty. Dále Vera odolná proti obecné strupovitosti a Red Anna s vysokou výtěžností červených hlíz špičkové konzumní kvality. Ze škrobárenských odrůd se osvědčily odrůdy David, Rebel, Orbit, Vladan a Westamyl.

Druhým rokem v registraci
Potěšující zprávou pro pěstitele brambor je to, že VESA Velhartice má řadu nadějných kříženců v registračních zkouškách. Ve druhém roce zkoušek je velmi raný kříženec D 5/7. Má vysoký celkový výnos hlíz (110 %), které jsou vzhledné, oválné, výborné chuti, varný typ B/A, stabilní po uvaření. Druhý kříženec D 6/10 patří do skupiny raných. Je velmi výnosný (108 %), má vzhlednou oválnou hlízu s jemnou slupkou, varný typ B. Vyznačuje se vysokou výtěžností tržních hlíz, velmi dobrou dynamikou nárůstu a dobrou stolní hodnotu. Do kategorie konzumních odrůd patří i velmi výnosný kříženec C 66/3, v pokusech společnosti VESA dosáhl výnosu 108,1 tuny z hektaru, v registračních zkouškách pak sklidili 70 tun/ha. Charakteristickým znakem je vysoký výnos kulovito oválných, vzhledných a vyrovnaných hlíz (varný typ B), jeho výhodou je dobrá odolnost mechanickému poškození.
Druhým rokem v registračních zkouškách je i průmyslový kříženec B 146/2. V registračních zkouškách měl nejvyšší výnos škrobu z hektaru (13,55 t), ve zkouškách akciové společnosti dosáhl dokonce 18,1 t/ha škrobu. Tento kříženec s delší vegetační dobou se vyznačuje škrobnatostí kolem 21 % a obrovským výnosem větších kulovitých hlíz (119 %). I když jde o polopozdního křížence, hlízy nedrží na stolonech a dají se dobře sklízet. Jeho zajímavostí je i to, že při sklizni se sklízejí žluté hlízy, které začnou na světle tmavnout. A nikdo neví proč.

Prvním rokem ve zkouškách
Nadějné čtyři materiály má VESA Velhartice i v prvním roce registračních zkoušek, shodou okolností jsou všechny zařazeny ve skupině raných. První kříženec D 4/1 má vysoký výnos vzhledných, oválných hlíz s jemnou slupkou, velmi dobré stolní hodnoty, varný typ B. Hlízy se vyznačují dobrou odolností proti mechanickému poškození a jsou vhodné pro loupání, neboť jejich dužnina po oloupání netmavne. Dalším je kříženec D 58/3, který má velmi vzhledné, oválné, středně velké hlízy se sytě žlutou dužninou, varný typ B, odolné vůči mechanickému poškození. K charakteristickým znakům patří velmi vysoký výnos (78,6 t/ha) a nízký podíl malých hlíz, takže jeho výtěžnost tržního zboží je vysoká. Třetí kříženec C 83/4je určen k produkci škrobu, má střední výnos (59 t/ha) a vysokou škrobnatost 23, 5 až 25 %. Je vhodný pro zpracování na počátku škrobárenské kampaně.
VESA Velhartice testuje odrůdy i v zahraničí, především na Slovensku (jeden kříženec v registračních zkouškách, čtyři v předzkouškách a 11 kříženců v dalších pokusech. V registračních zkouškách je materiál D 6/4 s vyšším výnosem (45 t/ha v roce 2008) a velmi dobrou dynamikou nárůstu. Je vhodný do ranobramborářských oblastí pro druhé a třetí termíny sklizně. Má středně velké, vzhledné, vyrovnané hlízy se sytě žlutou dužninou, velmi dobré stolní hodnoty, varný typ B/A. Kromě Slovenska, kde jsou už registrované odrůdy Terka a Nancy, testuje VESA svoje odrůdy prostřednictvím partnerů v dalších deseti evropských státech.

Klíčové informace
-VESA Velhartice se zabývá novošlechtěním a udržovacím šlechtěním brambor.
-Množitelskou plochou 412 hektarů se přehoupla přes 11% podíl na množitelských plochách v České republice.
-V nabídce společnosti VESA Velhartice je osmnáct vlastních odrůd, další tři pak licenčně zastupuje.
-V registračních zkouškách má také řadu nadějných materiálů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *