Tradiční Den kukuřice se vydařil

Chladné počasí přivítalo více než sto agronomů a chovatelů skotu, kteří přijeli na začátku září do Břilic nedaleko Třeboně. Již třetí Den kukuřice spojený s polní přehlídkou hybridů převážně českého původu zde uspořádaly Oseva Bzenec, K + K Břilice, ZZN Pelhřimov a Osiva Boršov. Připraveny byly poloprovozní pokusy s osvědčenými i novými hybridy ze šlechtitelské stanice CEZEA Čejč, ale i ze zahraničí, které na českém trhu Oseva Bzenec zastupuje.

Aktivním šlechtěním kukuřice se jako jediná v České republice zabývá CEZEA –šlechtitelská stanice se sídlem v Čejči. Dlouhodobou, licenčně exkluzivní smlouvu týkající se množení a výroby osiva uzavřela s Osevou Bzenec, a. s., která dodává především českým zemědělcům kvalitní certifikované osivo konkurenceschopných hybridů. Kukuřicí z Osevy Bzenec je každým rokem zaseta přibližně čtvrtina z celkové výměry 280 až 300 tis. hektarů, na nichž se tato plodina v České republice pěstuje.

Na česká pole české hybridy
„Cílem dnešní akce je přiblížit zemědělcům výsledky českého šlechtění,“ řekl týdeníku Zemědělec Ing. Pavel Tersch, CSc., z Osevy Bzenec. „Je zde ucelený sortiment hybridů kukuřice vhodných na siláž, zrno i pro bioplynové stanice, od nejranějších s FAO 220 až po pozdní s FAO 360. Tyto hybridy jsou plně srovnatelné se zahraničními, přitom jsou levnější zhruba o tisíc až tři tisíce korun na hektar. Co je také podstatné, české hybridy silážní kukuřice dávají nejen vysoké výnosy zelené hmoty a zrna, ale mají i velice dobrou stravitelnost. Ty nejlepší zvyšují denní dojivost o dva až tři litry a v našem novém katalogu pro rok 2011 jsou označené známkou TOP siláž. Vesměs prošly náročnými testy týkajících se kvalitativních ukazatelů stravitelnosti přímo na zvířatech, které prováděla nezávislá firma NutriVet.“
V České republice působí v současné době 26 zahraničních šlechtitelských firem, které dodávají na náš trh osivo kukuřice prostřednictvím obchodních společností. „A všechno toto osivo se k nám dováží,“ dodává Pavel Tersch. „České hybridy, jejichž osivo produkují čeští zemědělci, prošly státními odrůdovými zkouškami a lépe se přizpůsobují našim klimatickým a půdním podmínkám než zahraniční. Ty se často šlechtí a množí ve zcela odlišných, podmínkách, například v přímořských oblastech. Na druhou stranu je dobře, že tu zahraniční firmy se svými hybridy působí, protože jenom konkurence posouvá šlechtitelských pokrok dopředu. Oseva Bzenec patří mezi pět nejvýznamnějších obchodních společnosti s osivem kukuřice v České republice a tuto pozici postupně posiluje.“

Zkušenosti z praxe
Z kvalitních silážních hybridů vyniká podle Pavla Tersche zejména Cemilk 222, třílinový hybrid, který je mnohem plastičtější než dvouliniový, takže se lépe vyrovnává s nepříznivými podmínkami. V ZAS Zbizuby zase nikdy nezklamal čtyřliniový hybrid Celio 250, ač ho pěstují v nadmořské výšce nad 400 m. Dalším velice zajímavým hybridem je Ceslav s FAO 400, který na Žatecku, ve srážkovém stínu Krušných hor, nejlépe odolává suchu. Ve společnosti CHMEL-Vent dosahují u býků masných plemen, které krmí siláží z Ceslava, nadprůměrného přírůstku 1600 g na kus a den. Vedle toho tradiční, už léta pěstovaný tříliniový Cemax 245, dává nejen vysoký výnos zelené hmoty s dobrou stravitelností, ale velice dobře reaguje na dusíkaté hnojení vysokým podílem palic.
Oseva Bzenec má v letošní nabídce 36 hybridů kukuřice, z toho 29 pochází přímo z českého šlechtění. Jde o hybridy pro využití na siláž i na zrno, od nejrannějších s FAO 220 až po pozdní s FAO 430.

Porosty o metr kratší
„Kukuřice vyžaduje teplo a vodu a letos ani jedno nechybělo,“ řekl přítomným RNDr. Jaroslav Poruba, hlavní šlechtitel společnosti CEZEA, který řízenou prohlídku komentoval. „I když se na první pohled zdálo, že podmínky byly výborné, není tomu tak. Velké množství srážek způsobilo podmáčení pozemků, byl vytěsněn kyslík a kukuřice přestala růst. Přitom ve vlhkých podmínkách nemusel jít kořenový systém do větší hloubky za vodou, rostliny zakořenily na povrchu a při silných větrech hrozí jejich polehání. V letošním roce se sice vyskytovaly až tropické teploty, ale jim předcházel extrémně studený konec dubna a celý květen. V té době se růst kukuřice zastavil. Výsledkem těchto jevů je skutečnost, že porosty kukuřice jsou o téměř jeden metr kratší oproti normálnímu vývoji. Studený květen ovlivnil i zakládání zrn, neboť mnohé hybridy byly nedostatečně opyleny.
Důsledky letošního počasí byly vidět i u některých porostů v Břilicích, kde byly založeny poloprovozní pokusy 31 hybridů, z nichž 24 pocházelo z Čejče. Největší pozornost byla věnována pěti novinkám, které byly povoleny v letošním roce. Představeno bylo i sedm zahraničních hybridů, které má Osev Bzenec ve své nabídce, většinou s ranným FAO. Ať již novinka Fagretto (FAO 250), dvouliniový hybrid s dobrým počátečním růstem, zdravotním stavem a malou lámavostí, či univerzální dvouliniový Alombo (FAO 240) se známkou TOP siláž.

Pozměněný program se povedl
První českou novinkou byl dvouliniový hybrid Ceskor (FAO 240) určený pro pěstování na zrno. Podle RNDr. Poruby je tento hybrid i ostatní novinky výsledkem trochu pozměněného šlechtitelského programu s ohledem na nárůst ploch kukuřice na zrno a ranost hybridů. Výnosové zkoušky v registračních pokusech (12,5 t/ha při sušině 26 %) ukazují, že by měl Ceskor zaujmout v České republice výrazné plochy. Dvouliniový Cemiss (FAO 220) je druhou letošní novinkou šlechtitelské stanice CEZEA, je povolen pro pěstování na zrno, kategorie ranosti kolem 210 až 230 FAO. Vyznačuje se velmi dobrým počátečním vývojem a velmi dobrou tvorbou palic, což potvrdil i v Břilicích. Jako zrnový hybrid má poněkud vyšší vzrůst, a tak se bude patrně ověřovat i pro pěstování na siláž. V produkci zrna dosáhl pouze 98 % k průměru kontrolních hybridů, ale patřil jednoznačně k nejranějším hybridům v roce 2008 a 2009 zkoušených v sortimentu státních odrůdových pokusů v kategorii zrno, velmi rané. Dalším novým hybridem je Cegraf (FAO 270). Jde o zrnový dvouliniový hybrid, ve státních odrůdových zkouškách překonával kontrolu jak ve výnosu zrna, tak v pevnosti hmoty, ale i v dosažené sušině.
Čtvrtou novinkou jehybrid Ceruba (FAO 290) registrovaný k pěstování na zrno. Pokud vám jeho název někoho připomíná, tak inspirací bylo skutečně jméno Poruba. Jde o dvouliniový hybrid, který v průběhu zkoušení dosáhl výnosu 13,5 t/ha, tj. 103,5 % k průměru kontrolních hybridů. K jeho přednostem patří pevnost stébla, vysoký obsah škrobu v zrně, velmi dobrý zdravotní stav a dobrý počáteční vývoj. V Břilicích bylo u něj vidět nedokonalé opylení palic, opět důsledek studeného května. Poslední novinkou je hybrid Cewinr (FAO 270), „univerzál“ pro pěstování na zrno i na siláž. K pěstování na zrno se zkoušel v České republice, k pěstování na siláž pak na Slovensku. Pěstitel si může vybrat, zda ho sklidí jako zelenou hmotu, nebo ho nechá dozrát. Netrpí chorobami ani jinými negativními vlastnostmi a má vysoký výnosový potenciál.
„Při současném tlaku zahraničních firem jak v sortimentu hybridů na siláž, tak na zrno, projevily tyto novinky dostatečnou úroveň srovnatelnou se zahraničními hybridy,“ řekl závěrem RNDr. Jaroslav Poruba. „Potvrdily, že šlechtitelský program, který jsme určitým způsobem pozměnili, se povedl.“

Klíčové informace
-Třetí Den kukuřice spojený s polní přehlídkou hybridů převážně českého původu se na začátku září uskutečnil v Břilicích nedaleko Třeboně.
-Více než sto účastníků si mohlo prohlédnout poloprovozní pokusy 31 hybridů kukuřice.
-Mezi nimi i šest letošních novinek, z toho pět ze Šlechtitelské stanice CEZEA.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *