Termín setí ozimého máku je tu

Možnostem pěstování ozimého máku se v posledních letech zabývá Sdružení právnických a fyzických osob Český Mák ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Ozimé máky lze doporučit do všech výrobních oblastí – zvláště do oblastí s jarními přísušky a do oblastí, kde jarní máky dosahují výnosů nižších než půl tuny z hektaru. Zvýšení pěstební jistoty je v těchto oblastech zajištěno příznivějšími vlhkostními poměry na podzim než na jaře. Posun jednotlivých vegetačních fází omezuje negativní vliv přísušků v červnu a červenci a zajišťuje zvýšení pěstitelské jistoty.

Přestože ve Státních odrůdových zkouškách jsou od loňského roku zkoušeny i naše české novošlechtění ozimého máku, jsou pro pěstitele zatím k dispozici jen zahraniční odrůdy zapsané v Evropském katalogu. V pokusech zakládaných sdružením Český mák se nejlépe osvědčily odrůdy z Rakouska.
V letech 2007 – 2008 jsme měli možnost vyzkoušet odrůdu Zeno 2002, která vycházela nejlépe v pokusech ale také u řady pěstitelů v Čechách a na Moravě. Mírné zimy sice neprověřily deklarovanou mrazuvzdornost až –15 °C, ale zdá se, že odrůda Zeno 2002 má řadu výhod v porovnání s původním Zenem, které se u nás přesévalo v letech 2001 až 2003. Především je to vyšší výnos semene a také jeho modrá barva.
V letošním roce se sklidilo v ČR asi 600 ha. Výnosy je možné v průměru odhadnout na 0,9 až 1 t/ha, vyskytly se porosty s výnosem 0,3 t „umořené vlčím mákem“, ale i 1,5 t/ha.

Zásady pro agrotechniku
Ozimý mák je možné doporučit především do oblastí s častými jarními přísušky a všude tam, kde jsou problémy s jarním založením porostů – půdní škraloup. Nevýhodou bylo vyšší napadení peronosporou. Možná i v důsledku teplých zim, zejména v pěstitelském roce 2007/2008, kdy mák sice přes zimu nevegetoval, ale plísně na máku se šířily.
Stručnou agrotechniku pěstování, složenou z výsledků pokusů Sdružení právnických a fyzických osob Český Mák a doplněnou o závěry získané z provozních ploch je možné shrnout do několika zásad.
 Před setím je třeba provést základní hnojení NPK. Dávka N na podzim 20 – 30 kg, zbytek dusíku do 80 – 100 kg/ha podle zásoby v půdě, dodat na jaře.
 Výběr pozemku je pro pěstování ozimého máku velmi důležitý. Pozor na pozemky zaplevelené vlčím mákem. Když nevyzimujejako tomu bylo letos, není zatím možnost ho v porostech ozimého (ale i jarního) máku chemicky zlikvidovat.
 Optimální termín pro setí ozimého máku je 10. až 20. září. Doporučený výsevek je o něco vyšší než při jarním výsevu a pohybuje se v rozmezí od 1,7 do 2 kg/ha. Pro zakládání porostů je možné použít diskové bezorebné secí stroje (Lemken Solitair, John Deere, Great Plains apod.), zejména na pozemcích se zbytky nerozložené slámy, kde se klasické secí botky ucpávají slámou. Rozklad slámy je vhodné urychlit aplikací DAM v dávce 100 l/ha na strniště.
 Po zasetí je důležité herbicidní ošetření běžně dostupnými, registrovanými herbicidy, eventuálně podle očekávaného zaplevelení jejich kombinacemi. V neošetřeném porostu dojde k zaplevelení ozimými pleveli, které lze na jaře vyhubit jen obtížně. Při herbicidní ochraně není vhodné spoléhat na postemergentní aplikace herbicidů.
 Při normálním průběhu počasí by rostliny měly na podzim před ukončením vegetace vytvořit listovou růžici (6 – 8 listů).

Zkoušení proti perenospoře
V roce 2008 byly porosty máku (ozimého i jarního) ve zvýšené míře napadány peronosporou. Zkoušela se řada fungicidů (žádný ale není zatím proti peronospoře registrován). Dobrých výsledků bylo dosaženo například při použití přípravku Bravo 2 l + smáčedlo Break Thru 0,1 l/ha, ale i při použití Casoaru. V pokusech dosahovaly dobrých výsledků také všechny fungicidy registrované proti plísni bramborové.
Ve světě je proti peronospoře v máku registrovaná účinná látka mancozeb. Bohužel, ani žádný z přípravků obsahující mancozeb (Dithane, Curzate, Acrobat, Ridomil Gold MZ apod.) u nás není do máku povolen.
Peronospora se v posledních letech se stoupající koncentrací rozšiřuje i v porostech jarního máku. To dokazuje skutečnost, že nejde o chorobu, která se šíří pouze osivem. Zároveň je možné ošetřením osiva metodou E-ventus a mořením Cruiserem významně snížit infekční tlak této choroby.

Výsledky z loňského roku
V roce 2007 dosáhla nejvyššího výnosu 1,9 t/ha ozimá odrůda Zeno 2002. Zvýšení výnosu proti odrůdě Major (podzimní výsev) představovalo 20 procent. Odrůda Major byla velmi bujná a polehnutí porostu bylo na úrovni 30 procent. Při mechanizované sklizni by byl propad výnosu ještě výraznější. Termín sklizně Zena 2002 byl 10 až 15. července, tedy o týden ranější než u Majoru z podzimního výsevu a o přibližně jeden měsíc dříve než u jarních výsevů.

Výsledky tohoto roku
V následujícím roce byly do pokusů Sdružení právnických a fyzických osob Český Mák zařazeny i jiné ozimé odrůdy zapsané v evropském katalogu odrůd. Šlo o rakouskou odrůdu Josef a maďarskou odrůdu Kozmosz.
Termín výsevu jarních odrůd v pokusech byl 27. února 2008. Průběh jara byl téměř ideální s dostatkem vláhy po celé vegetační období. Na základě dlouhodobých pozorování podzimních výsevů běžných jarních odrůd lze konstatovat, že pravděpodobnost dobrého přezimování jarních odrůd vysetých na podzim je poměrně nízká (1 : 3 – 4). Menší riziko vymrznutí porostu spolu s vysokým výnosem semene potvrdilo vhodnost pěstování odrůdy Zeno 2002 i v našich podmínkách.

Ing. Zdeněk Kosek,CSc.
Ing. Radomil Vlk
Sdružení právnických a fyzických osob Český Mák

 

Komentáře ke článku 1

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *