Tam, kde končí chleba a začíná kamení, nejde hospodářům pouze o zisk

Společnost Úsovsko a.s. v Klopině nedaleko od Mohelnice hospodaří podle slov svého předsedy v oblasti, kde končí chleba a začíná kamení. Možná právě proto je činnost tohoto podniku velmi pestrá. Kromě klasické zemědělské výroby zde nalezneme také potravinářskou a průmyslovou výrobu. Jak představitelé firmy připustili, tyto aktivity pomáhají zemědělské prvovýrobě překonat složité období.

„Bylo by jednoduché se zemědělskou výrobou skončit a věnovat se jen těm aktivitám, které nyní přinášejí zisk,“ říká předseda společnosti ing. Jiří Milek, CSc. „Musíme ale myslet na to, že k zemědělství se nejde po čase znovu vrátit v době, kdy se stene lukrativnější podnikatelskou aktivitou,“ dodává. Jak dále představitelé společnosti prozradili, snaží se také o to, aby lidem z Klopiny a blízkého okolí, kde není mnoho jiných pracovních příležitostí, zajistili práci i další sociální služby. Dnes Úsovsko a.s. zaměstnává 380 pracovníků. Přestože ekonomické výsledky zemědělské výroby v tomto podniku nejsou nejideálnější, snaží se investovat i do zemědělské výroby. „Můžeme zde vidět ty nejmodernější technologie,“ poznamenává doc. Ing. Miron Suškevič, DrSc., poradce pro zemědělskou prvovýrobu, se kterým jsme se do Klopiny společně vypravili. Největší trable mají klopinští hospodáři podobně jako jejich kolegové s platební neschopností odběratelů. Situaci v letošním roce ještě zhoršilo sucho v jarním období. Klopinští byli nuceni zaorat mák, sucha ovlivnila také výnos a kvalitu sladovnického ječmene a hrachu. „Voda, která v létě přišla, výnosy trochu zachránila. Snad vše nedopadne tak černě, jak se původně zdálo,“ říká Ing. Milek.
Úsovko a.s. celkem obhospodařuje více než 2900 ha zemědělské půdy. 70 ha lesů dává zaměstnancům práci v zimním období. Živočišná výroba čítá 600 krav, 330 ks prasnic a 6000 jatečných prasat. Převážnou část produkce jatečných prasat i jatečného skotu porážejí a zpracovávají vlastní jatka a masná výroba. Majetkový podíl má Úsovsko a.s. také v zábřežské mlékárně, kde se právě rozjíždí kromě jiného výroba sušeného jogurtu.
Cestou finalizace své produkce se však v Klopině nerozhodli jít pouze v živočišné výrobě. Při výrobě müsli tyčinek zpracovává Úsovsko a.s. také velkou část produkce asi z 200ha ovocných sadů. Vlastní i nakupovanou řepku zpracovávají ve vlastní „studené“ lisovně oleje. Pro zpracování v této sezóně mají naskladněno 2,5 tis. tun řepky.

Müsli tyčinky nejen pro český trh

Výroba müsli tyčinek a sypaného müsli je jen jednou z aktivit společnosti. Jistě si ale zaslouží největší pozornost. Vždyť tyčinky a müsli značky Fit se prodávají po celé republice a také v řadě zemí Evropy. Např. v loňském roce zde bylo vyrobeno více než 35 milionů kusů tyčinek a 27,7 % této produkce bylo určeno na vývoz. Nejvíce tyčinek se prodalo na Slovensko, do Ruska, Polska, Litvy, Lotyšska a dalších zemí také západní Evropy. Jak nám prozradil ing. Milek, nic se nevyrábí na sklad, ale pouze na základě objednávek. Ty jsou schopni uspokojit do 7 dnů. O odbyt tyčinek v Čechách i v zahraničí se starají výhradní prodejci a mají skutečně co nabízet. Celý sortiment obsahuje více než šest desítek druhů tyčinek různých příchutí a s různými polevami a také tři druhy sypaného müsli. Ač je na českém trhu několik výrobců podobného zboží, paří Úsovsko a.s. k těm největším. Může se pochlubit také tím, že na českém trhu nabízela jako první.
Pěstitele však jistě zaujme fakt, že některé ze surovin pocházejí z vlastní zemědělské výroby.
Především jsou to sušená jablka. Ta pocházejí z vlastních sadů. Z celkové roční produkce 4 až 5 000 tun jablek je 1 000 tun usušeno a využito pro výrobu tyčinek. Další část produkce sadů je uskladňována v právě modernizovaných skladech. Jejich rekonstrukce si vyžádala 10milionovou investici. Chlazení a technologie skladování se sníženým obsahem kyslíku však zaručí odběratelům dodávky kvalitního ovoce.
Jen laik by se mohl domnívat, že sušením se zpracovává ta méně kvalitní část produkce. Je tomu právě naopak. Protože sušení jablek předchází jejich loupání a odstranění jádřince, je nutné zpracovávat ty největší a nejpravidelnější plody. Jablka jsou samozřejmě předem umyta, po odjádření a oloupání nakrájena atd.
Další surovinou pro výrobu tyčinek jsou ovesné vločky. Ač oves společnost prodává do vločkárny, odkud jej zpětně vykupuje, je možné předpokládat, že alespoň část ovesných vloček pochází právě z klopinských polí. Ostatní suroviny, tzn. sojové, pšeničné a kukuřičné vločky, další druhy sušeného ovoce, oříšky, med, rostlinné tuky, lecitin a glukózu atd. výrobci tyčinek nakupují. Např. sušené švestky poházejí až z Kalifornie, meruňky z Turecka. Tyto druhy ovoce se u nás sice pěstují, ale není žádný jejich zpracovatel.
„U každé suroviny je nutné dbát důsledně na její kvalitu,“ vysvětluje ing. Milek. Jak dále uvedl, jednou z nejproblematičtějších surovin jsou oříšky, které se těžce skladují. Proto se nyní do tyčinek používají oříšky pražené.
O tom, že výrobky Fit jsou skutečně kvalitní, svědčí i řada vyznamenání z potravinářských veletrhů, např. Zlatá Salima, Zlatá pečeť a Stříbrná Siesta.

Finalizovat?

Jak ale ing. Milek připustil, ne každý způsob finalizace produkce vyřeší problémy zemědělské výroby. Každý podnik nemůže mít např. vlastní jatka. „Malá jatka v zemědělských podnicích nemohou nikdy konkurovat velkým masokombinátům,“ dodal. Jak se shodl s ing. Josefem Seidenglanzem, CSc., ředitelem divize ekonomických služeb podniku, ani zdejší jatka nemají pro podnik významný ziskový ekonomický efekt. Jejich výhodou je především to, že se jejich prostřednictvím do podniku rychle vracejí peníze. Na peníze za dodávky do masokombinátu se často čeká několik měsíců, avšak peníze za zboží zpracované na vlastních jatkách a prodané ve vlastním obchodě jsou „doma“ po několika dnech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *