Archiv pro štítek: výživa

Filtr

Výživa jarního ječmene dusíkem

Zmínka o hnojení jarního ječmene dusíkem vyvolává často tutéž reakci, jako když se kdosi u stolu natáhne pro slánku: Opatrně, hlavně nepřesolit! Na skutečnost, že nedosolené jídlo je stejně zoufalé jako to přesolené, se však téměř nepoukazuje.

Kategorie: Výživa rostlin

Technologie pro úrodnější půdu

Stovky parcelek si mohli prohlédnout návštěvníci 13. Velkého polního dne Soufflet Agro, který proběhl ve Všestarech. Kromě širokého spektra odrůd polních plodin prezentovala akciová společnost Soufflet Agro různé možnosti hnojení porostu, používání přípravků na ochranu rostlin či morforegulátorů. Předvedla také některé nové technologie.

Kategorie: Ochrana rostlin, Polní dny, Výživa rostlin

Testovali vlastnosti biouhlu

Biouhel je na uhlík bohatý materiál vznikající termochemickým rozkladem organického materiálu bez přístupu či za omezeného přístupu vzduchu. Jeho příprava je analogií výroby dřevěného uhlí a odtud je odvozen i anglický název, původní charcoal je modifikován na biochar. Biouhel je pak českým ekvivalentem výrazu biochar.

Kategorie: Výživa rostlin

Hnojení ozimé řepky po letošní zimě

Při regeneračním hnojení řepky dusíkem je nutné v letošním roce více pozornosti věnovat skutečnému stavu porostu a půdy na daném stanovišti. Kromě silných zdravých porostů je řada porostů napadených virózami, poškozených mrazem nebo se slabými rostlinami s málo vyvinutým kořenovým systémem.

Kategorie: Výživa rostlin

Hnojení jarních obilnin

Jarní obilniny jsou často nazývány jako plodiny staré půdní síly či doběrné plodiny. S ohledem na jejich růst a vývoj však tyto přívlastky nejsou zcela oprávněné. Naopak k dosažení potřebného výnosu a kvality produkce je nezbytné i u těchto plodin řešit hnojení ve vztahu k jejich nárokům na živiny a...

Kategorie: Výživa rostlin

Konference věnovaná racionálnímu hnojení

Včera proběhla na České zemědělské univerzitě mezinárodní konference s názvem Racionální použití hnojiv. Jednalo se tentokrát již o 22. ročník. Na akci se hovořilo nejen o výživě a hnojení rostlin, ale také o kvalitě rostlinných produktů z různých systémů hospodaření nebo o kvalitě potravin v České republice.

Kategorie: Výživa rostlin

Diagnostika je zásadní

Nízká zásoba přístupného minerálního dusíku v půdě v jarním období je překvapivým zjištěním, neboť se nitráty vzhledem k suššímu a teplejšímu zimnímu vývoji počasí nemohly ve větším množství vyplavit. O tom svědčí také zjištěná nižší vlhkost půdy ve vrstvě 60–90 cm. „Při rozborech nás bude tentokrát zajímat obsah Nmin., a...

Kategorie: Výživa rostlin