Archiv pro štítek: sucho

Filtr

Ocenili výzkum reakce na sucho

Také v letošním roce se na výstavě Země živitelka udělovaly ceny ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky. S oblastí rostlinné výroby bylo úzce spojeno třetí místo, které obsadil Ing. Pavel Svoboda z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., za vědeckou práci, ve které se zabýval reakcí dvou odrůd jarního...

Kategorie: Obiloviny

Výnosy řepky v ohrožení?

Řepka potvrzuje svou silnou pozici, kdy i přes extrémní sucha v době setí minulé sezóny bylo zaseto přes 380 tisíc hektarů, což ji solidně drží na pozici druhé nejpěstovanější plodiny v Česku. Čeští zemědělci a pěstitelé budou ovšem v následujících letech čelit nelehkým podmínkám. Extrémní sucha a tropické teploty, které...

Kategorie: Komerční prezentace, Odrůdy, Olejniny

Vliv regulátorů růstu na stres ze sucha

Sucho snižuje výnos a kvalitu produkce zemědělských plodin. V rámci Evropy je alarmující situace ve Středomoří, kde je více než 70 % vodních zdrojů použito na závlahy. Stres ze sucha je u ozimé pšenice evidentnější ve střední Evropě a očekává se, že periody sucha budou delší a výraznější.

Kategorie: Obiloviny

Počasí je velmi proměnlivé

Minulý rok byl velmi poučný z mnoha pohledů. Jak uvedl RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., z Českého hydrometeorologického ústavu na konferenci pořádané Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, průběh roku byl dán zimou. Úhrny srážek za zimu 2014/2015 byly místy pouze 50 %.

Kategorie: Přehlídky a semináře