Archiv pro štítek: pšenice

Filtr

Přenos chorob pšenice osivem

Před setím ozimů jako nosných plodin v naší oblasti neuškodí připomenout si význam kvality osiva. Ta je dána souborem znaků, především čistotou, klíčivostí, vzcházivostí. Nedílnou součástí kvality osiva je jeho zdravotní stav, resp. přítomnost původců chorob.

Kategorie: Obiloviny

Pšenice ve světě a v Evropské unii

Obiloviny představují poměrně citlivou položku mezinárodního obchodu, z čehož také vyplývá zvýšená míra ochrany produktů spadajících do této skupiny. To se odráží i ve vyšší hladině dovozních cel a uplatňování celních preferenčních kvót u obilovin. Od vstupu České republiky do EU určuje výši dovozních cel Integrovaný tarif EU (TARIC), vydávaný...

Kategorie: Obiloviny

Houbové choroby pšenice

K nejvýznamnějším listovým chorobám pšenice patří rzivosti, hnědé listové skvrnitosti a padlí trav. Padlí a rzivosti na pšenici (rez travní, rez pšeničná, rez plevová) lze snadno identifikovat, poněvadž se v místech infekce po inkubační době objevují charakteristické kupky, v nichž se vytvářejí nepohlavní spory.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin, Odrůdy

Ochraňte vaše porosty až do konce

Klas je generativní orgán, ve kterém se vyvíjejí zrna. Také tato část rostliny může být napadána chorobami, které mohou snížit výnos, ale především kvalitu produkce. K nejvážnějším patří fuzariózy, braničnatka plevová nebo také různé druhy saprofytických hub. V dnešní době se už jenom vzácně můžeme setkat s napadením sněťmi, protože...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Co stálo za prudkými nárůsty cen pšenice v minulých letech

Cenová maxima světového obchodu s pšenicí jsou především důsledkem sklizňových šoků způsobených například suchem. Ty jsou ještě zesíleny v případě, když je k dispozici málo uskladněného obilí nebo je uplatňována restriktivní obchodní politika. Zjistili to vědci z německého Postupimského institutu pro výzkum vlivů klimatu (Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung) na základě analýzy...

Kategorie: Obiloviny

Testovali vlastnosti biouhlu

Biouhel je na uhlík bohatý materiál vznikající termochemickým rozkladem organického materiálu bez přístupu či za omezeného přístupu vzduchu. Jeho příprava je analogií výroby dřevěného uhlí a odtud je odvozen i anglický název, původní charcoal je modifikován na biochar. Biouhel je pak českým ekvivalentem výrazu biochar.

Kategorie: Výživa rostlin