Archiv pro štítek: ozimá pšenice

Filtr

Hodnocení čínských odrůd ozimé pšenice v podmínkách České republiky

Nová genetická diverzita a její využití ve výzkumu a šlechtění je základním předpokladem pro rozšíření genetického základu nových odrůd a další zlepšování jejich hospodářských znaků. Závažným důvodem pro vyhledávání, studium a využití genetické diverzity je nutnost zajistit adaptaci nových odrůd (ozimé pšenice) k měnícím se podmínkám klimatu. Při studiu geograficky...

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Co přinesly polní dny?

„Jak se odrůda vyrovnává se suchem?“ Tato věta byla snad nejčastějším dotazem, který zazněl na letošních polních dnech. A nezáleželo na tom, jak moc byla daná lokalita suchem postižena. Sucho a schopnost odrůdy poskytnout výnos v suchých podmínkách patřily prostě k hlavním tématům diskusí.

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny

Odolnost odrůd pšenice ozimé a jarní k fuzarióze klasu

Fuzariózy klasu patří k nejzávažnějším onemocněním pšenice. Kromě výnosových ztrát představuje ohrožení tvorba mykotoxinů v zrnu. Nejvíce sledovaným mykotoxinem je deoxynivalenol (DON). Ochrana proti této závažné chorobě musí být komplexní, cílená fungicidní ochrana spolu s pěstováním odrůd s vyšším stupněm rezistence představuje nejúčinnější ochranné opatření.

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

První zkušenosti s mořidlem Systiva v ozimé pšenici

Přednosti přípravku Systiva® jsou patrné v hlavním sloganu – „První nepostřikový fungicid k ochraně obilnin“. Jde o fungicidní mořidlo, které zabezpečuje ochranu obilnin proti listovým chorobám v počátečních růstových fázích. Příchod této jedinečné technologie, spočívající v ošetření osiva prvním nepostřikovým fungicidem Systiva, vyvolal mnoho diskusí u široké zemědělské veřejnosti, zda...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Jeden balíček s mnoha použitími

Společnost Syngenta v letošním roce oslavuje významné dvacetileté výročí od uvedení fungicidu Amistar. Při této slavnostní příležitosti přináší na trh pěstitelům nový balíček, který je charakteristický maximální flexibilitou a univerzálností do řady plodin – prověřený produkt Amistar Xtra spolu s praktickým partnerem, fungicidem Magnello.

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin, Olejniny

Pěstování samostatných odrůd ozimé pšenice a jejich směsí

Cílem pokusu Ing. Petra Vrtílka z Mendelovy univerzity v Brně bylo vyhodnotit pěstování vybraných dvou samostatných odrůd ozimé pšenice se směsí těchto odrůd z hlediska výnosu, kvality a ekonomiky. V rámci kvality byl vyhodnocován obsah dusíkatých látek a objemová hmotnost jako důležité ukazatele kvality potravinářské pšenice. Z hlediska ekonomiky byl...

Kategorie: Agrotechnika, Odrůdy