Archiv pro štítek: kukuřice

Filtr

Parametry kukuřice při sklizni

Kukuřičná siláž je nedílnou součástí krmné dávky skotu jako vynikající zdroj energie a vlákniny. Kukuřice je plodinou, která má své specifické vlastnosti: z roku na rok poměrně vysokou variabilitu ve výnosech i v kvalitě, a to podle vývoje počasí, charakteru stanoviště, agrotechniky, napadení škůdci a podobně. Stačí si vzpomenout na...

Kategorie: Kukuřice

Žlunice na téma kukuřice a slunečnice

Společnost Syngenta Czech s. r. o. přivítala na pozemcích Agro Žlunice pěstitele slunečnice a kukuřice. V kukuřici nabízí komplexní technologii od A po Z, od přípravků na ochranu rostlin po osivo. Do portfolia se mimo jiné promítají dvě výrazné technologie šlechtění: PowerCell technologie s vyšší stravitelností vlákniny a Artesian s...

Kategorie: Odrůdy

Klíčový produkt do kukuřice

Hlavní novinkou, kterou firma Adama CZ s. r. o. představila v rámci výstavy Naše pole, je herbicid do kukuřice Sulcotrek (sulcotrione 173 g/l, terbuthylazine 327 g/l) určený zejména pro časně postemergentní použití. V obilninách ve zvýšené míře zaujal fungicid Kantik (fenpropidin 150 g/l, prochloraz 200 g/l, tebuconazole 100 g/l), loňská...

Kategorie: Naše pole

Vytrvalé plevele v kukuřici

Pěstování kukuřice má velkou řadu specifik. Kvůli její citlivosti k nízkým teplotám je termín jejího setí posunut do pozdního jara, aby se omezilo riziko jejího poškození přízemními mrazíky. Rostliny kukuřice mají poměrně malou konkurenční schopnost, proto se seje do širokých řádků a porost je následně poměrně dlouhou dobu nezapojený.

Kategorie: Kukuřice, Ochrana rostlin

Kukuřice bez plevelů až do sklizně

Základní otázkou pro každého pěstitele kukuřice při výběru herbicidu je volba načasování aplikace v závislosti na zkušenostech z jeho regionu, jestli se vyplatí preemergentní či postemergentní aplikace. V tomto ohledu nelze poskytnout paušální doporučení, stále však platí, že čím dříve plevele z porostu odstraníme, tím menší vliv bude mít plevel...

Kategorie: Komerční prezentace, Obiloviny, Ochrana rostlin

Testovali protierozní postupy v kukuřici

Kukuřice setá se v dnešní době stala jednou z nejčastěji u nás pěstovaných zemědělských plodin a požadavek na její pěstování ze strany zemědělců se stále zvyšuje. Na mnoha místech České republiky se stále pěstuje kukuřice na nevhodných pozemcích, kde dochází k výrazné degradaci půdy vodní erozí.

Kategorie: Kukuřice, Půda

Nedoceněná plodina českých polí

Z celosvětového pohledu se téměř ze 40 % podílí na výživě obyvatel zrnová kukuřice, která je v tomto ohledu nejvýznamnější plodinou, až druhé místo patří pšenici. V Evropské unii stejně jako v České republice je situace jiná. Prvenství náleží pšenici, v tuzemsku dokonce zaujímá výměra této plodiny desetinásobek plochy zrnové...

Kategorie: Odrůdy