Archiv pro štítek: fuzariózy

Filtr

Odolnost pšenice špaldy k houbovým chorobám

Odolností k chorobám (rzi, sněť mazlavá a fuzariózy klasu) se u 80 odrůd ozimé formy pšenice špaldy v současné době zabývá projekt 7. rámcového programu EU HealthyMinorCereals, jehož cílem je zvýšení produktivity, odolnosti, kvality a adaptibility opomíjených druhů obilnin. Česká republika je jednou ze tří zemí, kde je hodnocen tento...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Přehání se význam fuzarióz obilnin – ano, nebo ne?

Mikroskopické vláknité houby rodu Fusarium mají schopnost produkovat velké množství mykotoxinů vykazujících různý stupeň toxicity a majících tak negativní vliv na zdraví lidí a hospodářských zvířat. Ke zvyšujícímu se výskytu klasových fuzarióz významně přispívá větší uplatnění minimalizovaného zpracování půdy i změny v osevních postupech (vysoké zastoupení obilnin, včetně kukuřice). Výskyt klasových...

Kategorie: Jak to vidím já