Spolehlivé odplevelení obilnin

Pěstování obilnin je stále hlavní náplní rostlinné výroby převážné části zemědělských podniků. Proto má jeho ekonomika silný vliv i na celkové hospodářské výsledky podniku. Pro uspokojivou rentabilitu pěstování obilnin je nutno maximalizovat výnosy při přiměřených nákladech. Jednou ze základních nákladových položek pěstování obilnin je jejich odplevelení. Nejpříznivější poměr ceny a účinku na plevele vykazuje v současné době herbicid MUSTANG.

Jeden herbicid na dvouděložné plevele v obilninách

Mustang je herbicid, který má velmi široké spektrum účinku na dvouděložné plevele v obilninách. Hubí všechny nebezpečné dvouděložné plevele, jako jsou heřmánkovité (heřmánkovec přímořskyý, rmen rolní, heřmánek pravý apod.), brukvovité (výdrol řepky, penízek, kokoška, hořčice, ředkev ohnice, úhorník apod.), svízel přítula, ptačinec žabinec, mák vlčí, chrpa, ostrožky, merlíky, laskavce, výdrol slunečnice, výdrol ostropestřce, pcháč oset apod. Uspokojivý účinek vykazuje i na šťovíky, pelyněk černobýl, hluchavky apod. Při aplikaci na malou listovou růžici retarduje i violku rolní, která následně nevykvete.

Mustang lze aplikovat ve všech ozimých i jarních obilninách a prosu

V ozimých obilninách je možné Mustang aplikovat ihned, jakmile se po zimě obnoví vegetace a denní teploty vystupují na 7 °C a výše. Mustang tedy potřebuje k dosažení spolehlivého účinku plevele v aktivním růstu, ale nevyžaduje teploty nad 12 °C jako většina růstových přípravků. Aplikaci Mustangu je v obilninách vhodné ukončit, jakmile obilniny dorostou do fáze prvního kolénka. Mustang lze aplikovat buď ve vodě, nebo v kapalném hnojivu DAM 390 či dalších tekutých hnojivech. Mustang je v případě potřeby možné míchat s insekticidy (například s Nurelle D) nebo všemi triazolovými a strobilurinovými fungicidy nebo s fungicidy na bázi carbendazimu (Bavistin WG apod.).
V jařinách a prosu je aplikace možná od třetího listu až do prvního kolénka obilniny. Dávka v jařinách je 0,5 l.ha-1. Aplikace jsou opět možné ve vodě nebo v tekutých hnojivech. Tank mix s insekticidy a fungicidy je možný stejně jako u ozimů.

Účinek Mustangu na pcháč oset

Mustang vykazuje standardní účinek na pcháč oset podobně jako přípravky na bázi MCPA. Aplikace je nejvhodnější na plně rozvinuté listové růžice. Při běžném zaplevelení pcháčem postačuje dávka 0,6 l.ha-1 v ozimech i jařinách. Je-li pcháč rozšířen na pozemku silně nebo pokud potřebujeme dlouhodobé odplevelení pozemku od pcháče, je vhodné přidat k Mustangu Lontrel 300 v dávce 0,25 l.ha-1. Pokud je tank-mixu Mustangu a Lontrelu 300 aplikován v době, kdy je většina růžic pcháče vzešlých, je odplevelení pozemku od pcháče dlouhodobé a je možné vysévat i následné plodiny, v nichž pcháč oset účinně hubit nelze, jako jsou brambory, slunečnice, mák, luskoviny apod.

Aplikace Mustangu s chundelkohubnými přípravky

V případě potřeby hubit vedle dvouděložných plevelů i chundelku metlici je možné Mustang kombinovat s chundelkohubnými přípravky, jako jsou Monitor 75 WG nebo přípravky na bázi isproturonu nebo chlorotoluronu. Mustang se aplikuje v dávce 0,6 l.ha-1 a Monitor 75 WG v dávce 10 – 13 g.ha-1, přípravky na bázi isoproturonu v dávce 750 – 1000 g.ha-1 (Arelon 500 FW, Tolkan Flo nebo IPU Stefes všechny v dávce 1,5 – 2,0 kg.ha-1), přípravky na bázi chlorotoluronu v dávce 1000 – 1500 g.ha-1 (Lentipur 500 FW a Toluron Stefes v dávce 2,0 – 3,0 l.ha-1, Syncuran 80 DP v dávce 1,3 – 2,0 kg.ha-1).

Technologie odplevelení ozimých obilnin od dvouděložných plevelů a chundelky metlice

Pokud ozimou obilninu vyséváme na pozemek zaplevelený chundelkou metlicí, je nejlepší vyhubit chundelku Treflanem 48 EC do tří dnů po zasetí na povrch půdy. Tato aplikace Treflanu je cenově velmi příznivá a přitom zabezpečí spolehlivé vyhubení chundelky metlice za suchých i vlhkých podmínek. Treflan 48 EC vedle vyhubení chundelky metlice i silně potlačuje časné ozimé plevele, které vzcházejí z povrchu půdy, jako jsou rozrazily, hluchavky, ptačinec žabinec, zemědým apod. Právě tyto plevele jsou pro obilniny na podzim nejnebezpečnější. Treflan se v podzimním období aplikuje samostatně.
Na jaře je pak většinou v rámci přihnojení obilniny tekutým hnojivem DAM 390 aplikován Mustang v dávce 0,6 l.ha-1. Aplikace Mustangu zabezpečí spolehlivé a cenově velmi výhodné odplevelení obilnin od dvouděložných plevelů.
Podzimní aplikace Treflanu 48 EC do tří dnů po zasetí obilniny a jarní aplikace Mustangu zabezpečí komplexní a cenově nejvýhodnější odplevelení ozimých obilnin od chundelky metlice a dvouděložných plevelů.

Použití Mustangu v kukuřici

Mustang je možné aplikovat i v kukuřici, kde hubí celé spektrum dvouděložných plevelů, jako jsou merlíky, lebedy, laskavce, pohanka svlačcovitá, heřmánkovité plevele, brukvovité plevele, výdrol řepky, penízek, košku, hořčici rolní, ředkev ohnici apod., svízel přítulu, výdrol slunečnice, ptačinec žabinec, rdesna, apod. Dobrý účinek vykazuje také na vytrvalé plevele, jako jsou šťovíky, pelyněk černobýl, mléč apod. Jeho aplikace je vhodná buď v případě, že bylo použito základní preemergentní ošetření kukuřice, ale došlo k nedostatečné účinnosti na dvouděložné plevele, nebo v případě, že kukuřice nebyla preemergentně ošetřena a po vzejití je zaplevelená.
V případě následné aplikace Mustangu na druhotné zaplevelení po preemergentním ošetření kukuřice proti plevelům se Mustang většinou aplikuje samostatně v dávce 0,6 – 0,8 l.ha-1, vyšší dávka se používá v případě, že plevele přerůstají. Pokud jsou v porostu přítomny i trávovité plevele, je možný TM s Milagrem, Titusem 25 WG nebo Tellem 75 WG, popřípadě Gridem.
Jestliže nebylo provedeno základní ošetření kukuřice proti dvouděložným plevelům, je možné opět aplikovat Mustang v dávce 0,6 – 0,8 l.ha-1. Pro posílení reziduální aktivity je vhodné přidat Gesaprim 90 WG v dávce 0,6 l.ha-1 nebo Atranex 500 SC 1,0 l.ha-1.
Mustang v kukuřici aplikujeme od dvou do šesti listů kukuřice v době, kdy se denní teploty pohybují mezi 15 a 25 °C a nedostavují se přízemní mrazíky.

Ing. Petr Portych,
Dow AgroSciences

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *