Spolehlivá kontrola půdních škůdců kukuřice

První krokem pro zvládnutí ochrany kukuřice je moření osiva proti chorobám a škůdcům, kteří mohou již ve velmi raných fázích růstu významným způsobem negativně ovlivnit vývoj celé rostliny, a tím konečný výnos. Fungicidní moření proti chorobám kukuřice se dnes řeší komplexním dvousložkovým mořidlem Maxim XL, u osiva od společnosti Syngenta navíc standardně kombinací Maxim XL + Thiram. Další možností ke zlepšení zdravotního stavu porostu již od samého počátku, zejména klíčících a vzcházejících rostlin, je insekticidní ochrana proti drátovcům a bázlivci kukuřičnému.

V kukuřici je třeba řešit ochranu proti hlavním půdním škůdcům, kterými jsou dobře známí drátovci (larvy kovaříků) a také larvy bázlivce kukuřičného, jejichž škodlivost každoročně nabývá na významu. Setkáváme se s nimi i v regionech, kde dříve neškodili. Rozšiřování těchto škůdců jde ruku v ruce s pozvolným oteplováním, využíváním bezorebných systémů zpracování půdy a rovněž kvůli schopnosti dospělců bázlivce šířit se během jednoho roku do vzdálenosti až desítky kilometrů.

Spolehlivá řešení

I po restrikci hlavních insekticidních mořidel na trhu ze skupiny neonikotinoidů (mimo jiné i nejvíce používaného Cruiseru 350 FS) se pěstitelům nabízí kvalitní a spolehlivá řešení. V případě společnosti Syngenta se jedná o granulovaný insekticid Force 1.5 G nebo klasické moření přípravkem Force 20 CS na vybraných hybridech společnosti Syngenta (NK Octet, NK Symba, NK Lucius a SY Octavius).

O výborné účinnosti a velmi dobrých dlouhohodobých zkušenostech se můžeme přesvědčit při pohledu nejen do regionů na jihu Moravy, ale i do okolních zemí, jako jsou například Slovensko, Maďarsko, kde se aplikace Force 1.5 G stala již automatickou součástí pěstování kukuřice a poptávka po tomto půdním insekticidu rok od roku stoupá.

Force 1.5 G – technické informace

Force® 1.5 G je granulovaný půdní insekticid obsahující účinnou látku tefluthrin ze skupiny pyretroidů. Hubí škůdce fumigačním, dotykovým a požerovým účinkem, takže dochází k eliminaci škůdce ještě před tím, než se do rostliny „zakousne“.

Antipožerové a repelentní vlastnosti přispívají k posílení účinnosti proti některým škůdcům. Insekticid Force® 1.5 G účinkuje proti škůdcům z řádů Coleoptera (brouci), Diptera (dvoukřídlí) a Lepidoptera (motýli). Výpary tefluthrinu prostupují půdou, pronikají do kutikuly hmyzu, narušují vodivost nervů a způsobují zastavení žíru a smrt zasaženého hmyzu. Pokud se Force® 1.5 G aplikuje do řádků při výsevu kukuřice, účinkuje proti půdním škůdcům klíčících a vzcházejících rostlin: například larvám kovaříkovitých – drátovcům (Elateridae) a larvám bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera).

Jedním z důležitích benefitů tohoto insekticidu je také špičková tolerance vůči pěstované plodině, což dokazují zkušenosti v zemích, kde se kukuřice pěstuje na výrobu osiva a kde právě Force 1.5 G patří k velmi důležitým článkům kontroly škůdců s naprostou bezpečností pro kukuřici.

Aplikace přípravku Force 1.5 G

Přípravek Force® 1.5 G se aplikuje speciálními polními aplikátory do řádků při setí kukuřice v dávce přibližně 12–13 kg/ha (podle oficiální registrace je dávkování 93,3 g/100 m řádku). Je nutné dodržet požadovanou dávku přípravku, jeho rovnoměrné rozptýlení v řádku a správnou hloubku setí. Přípravek je nutné aplikovat za takových podmínek, aby byl vyloučen únik a zasažení okolních porostů.

Force 20 CS

Force 20 CS je velmi zajímavou variantou pro pěstitele, kteří na svých pozemcích potřebují vyřešit ochranu proti drátovcům. Toto mořidlo, stejně jako Force 1.5 G, obsahuje účinnou látku tefluthrin a její působení je totožné s výše uvedenými informacemi. Force 20 CS bude v roce 2015 součástí standardního moření osiva u čtyř vybraných hybridů a toto moření bude pěstitelům nabízeno bez příplatku za moření.

Závěr

Přípravek Force 1.5 G stále představuje nejvyšší stupeň ochrany kukuřice proti půdním škůdcům v kukuřici a pevně věříme, že o svých dobrých vlastnostech a účinnosti přesvědčí všechny, kteří se jej rozhodnou při setí kukuřice aplikovat.

 

Ing. Vojtěch Kocurek,

Ph.D.Syngenta Czech

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *