Sněti na jarních obilninách

Obilniny patří celosvětově k nejdůležitějším zemědělským plodinám podle rozsahu osevních ploch i jako zdroj potravin. Podle přihlášených množitelských ploch obilnin v České republice v roce 2016 jsou nejdůležitější obilniny seté na jaře jarní ječmen Hordeum vulgare L. (9978,01 ha), jarní pšenice Triticum aestivum L. (2540,03 ha), oves setý Avena sativa L. (1588,29 ha) L., oves nahý Avena nuda L. (1044,04 ha) a jarní tritikale x Triticosecale Wittm. ex A. Camus (827,99 ha).

Jak uvádí RNDr. Veronika Dumalasová, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, kratší vegetační doba jarních forem obilnin přináší oproti ozimům vyšší nároky na pěstební podmínky a na ochranu porostu před možnými stresy. Pro lepší výnos a kvalitu zrna se zde vyplatí investice do nákupu kvalitního certifikovaného osiva. Cena certifikovaného a mořeného osiva je ve srovnání s farmářským osivem výrazně vyšší. Farmářské osivo však jednoznačně patří k hlavním zdrojům šíření snětí. Důležitou součástí úpravy certifikovaného osiva je ošetření účinnými mořidly, která napomáhají jednotlivým plodinám plně využít jejich potenciál a některá mohou mít dokonce i příznivé vedlejší účinky na vývoj rostliny.

Ze snětí se na jarním ječmeni vyskytují sněť prašná ječná (Ustilago nuda (Jens.) Rostr.) a sněť ječná tvrdá (Ustilago hordei (Pers.) Lagerh.). U jarní pšenice jsou to sněť prašná pšeničná (Ustilago tritici (Pers.) Rostrub), mazlavá sněť pšeničná a mazlavá sněť hladká (Tilletia caries (D. C.) Tul. & C. Tul. (syn. T. tritici (Bjerk.) G. Winter a T. laevis J. G. Kühn (syn. T. foetida (Wallr.) Liro). Na ovsu se vyskytuje sněť ovesná (Ustilago avenae (Pers.) Rostrub). Tritikale jako hybrid žita a pšenice může být hostitelem chorob obou rodičovských druhů, sněti stébelné (Urocystis occulta (Wallr.) Rabenh.) známé ze žita, i mazlavé sněti pšeničné a mazlavé sněti hladké typické pro pšenici.

Více informací přináší lednové vydání časopisu Úroda v článku Sněti na jarních obilninách RNDr. Veroniky Dumalasové, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *