Slunečnice pod silným tlakem chorob

Výměra slunečnice v naší republice oproti loňsku narostla asi o tisíc hektarů. Odpověď na otázku, jaká bude letos domácí produkce nažek však zatím zůstává nezodpovězena. Ve stavu porostů jsou v závislosti na lokalitě značné rozdíly, na mnohých místech působí velké škody houbové choroby. Celosvětově se oproti loňsku počítá s mírně nižším průměrným výnosem slunečnice i s nižší celkovou produkcí.

Nejen zmíněné informace zazněly na seminářích spojených s prohlídkou polních pokusů uspořádaných ve všech našich významných pěstitelských oblastech slunečnice Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO).

Velký pěstitel slunečnice
Jedno ze setkání se konalo v Záhornici na Nymbursku u jednoho z největších pěstitelů slunečnice tamního regionu. První zemědělská Záhornice, a. s., podle slov jejího ředitele Ing. Václava Matějíčka slunečnici pěstuje s úspěchem na 270 hektarech půdy, což je asi 10 % celkové výměry orné půdy podniku. Ne náhodou je tento podnik místem realizace polních odrůdových pokusů, jejichž shlédnutí bylo vyvrcholením akce. Tentokrát tu bylo možné porovnávat asi dvacítku hybridů.

Novinky v nabídce hybridů Krom s vlastnosti hybridů zařazených do pokusu se mohli pěstitelé seznámit i s vlastnostmi těch letos nově povolených. Hovořil o nich Ing. Marek Povolný z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Konstatoval, že letos bylo registrováno pět nových hybridů. Ze sortimentu raných hybridů to jsou ES Erika, LG5450HO, NK Delfi a NK Dolbi. Sortiment středně raných hybrid rozšiřuje Ollean.

Ohlédnutí za loňským rokem
Ing. Božetěch Málek z SPZO se ve svém vystoupení na semináři krátce ohlédl i za loňským pěstitelským rokem. Jak uvedl, výměra slunečnice v České republice tehdy činila 24 468 hektarů, průměrný výnos 2,49 t/ha. Větší výměru i vyšší průměrné výnosy tradičně zaznamenala Morava oproti Čechám. Ing. Málek zmínil také již obvyklý rozdíl více než 0,4 t/ha ve výnosu slunečnice u členů SPZO a u ostatních pěstitelů.

Letošní zajímavosti
Letošní výměra slunečnice u nás se oproti loňsku mírně zvýšila, a to na 25 621 hektarů. Nejvíce to bylo v krajích, které jsou tradičními pěstiteli, což jsou Jihomoravský a Středočeský kraj. Podle Ing. Málka činí letos průměrná výměra slunečnice v podniku 103 hektarů. Nejmenší sledovaný pěstitel ji zasel na 5 hektarů, největší, jež hospodaří na Břeclavsku, na 400 hektarů. Z celkové uvedené výměry náleží 1280 hektarů hybridům typu high oleic a 3250 hektarů krmné slunečnici.
Jako zajímavost Ing. Málek zmínil nejranější letošní termín setí slunečnice – 3. dubna. Nejpozději, avšak z důvodu přesevu, se selo 21. května. Začátek květu slunečnice byl letos zaznamenán na Břeclavsku – 24. června.

Výskyt chorob podle lokalit
Při hodnocení aktuální stavu slunečnicových polí Ing. Málek několikrát zmínil problém výskytu houbových chorob. Doplnil jej také odborník na tuto problematiku Ing. Karel Říha z ÚKZÚZ. Přestože konstatovali, že v odolnosti chorobám nové hybridy učinily velmi významný pokrok, jsou houbové choroby, obzvláště na některých lokalitách, závažným problémem. První výskyty plísně šedé byly zjištěny 20. května, její úborové formy po 20. červenci. Primární infekce sklerotiniové hniloby byly zaznamenány po 20. červnu, přičemž současně se rozvíjela i sekundární infekce a projevila již po 10. červenci. Problémem jsou rovněž černě a fomová hniloba.

Volba fungicidu
Jak Ing. Říha informoval, pro fungicidní ošetření je možné používat pět registrovaných přípravků. Contans WG se používá specificky proto sklerotiniové hnilobě, neboť ničí sklerócia v půdě. Kombinované strobilurinové přípravky Pictor a Sfera 535 SC odborník doporučil pro použití nejpozději na začátku kvetení na ochranu proto sklerotinové hnilobě, plísni šedé, fomě, černím a stříbřitosti. Tyto přípravky rovněž omezují nouzové vadnutí i choroby úborů. Proti stejnému spektru chorob působí Bumper Super. Podle Ing. Říhy je reálné použití tohoto fungicidu v období plného květu. Pátý jmenovaný přípravek Rovral Flo je kontaktní a jeho potenciální použití je pro ukončení dlouživého růstu, tzn. ve fázi kvetení a dozrávání. Rovral Flo je však pěstitelům k dispozici jen do vyprodání zásob.

Ošetření před sklizní
Výskyt houbových chorob v porostech slunečnice je jedním z mnoha důvodů proč letos Ing. Málek doporučil porosty slunečnice desikovat. Toto opatření se i v jiných letech provádí na více než polovině ploch. Vývojová nehomogenita, mohutný habitus rostlin, vyšší počet rostlin na ploše, riziko opoždění sklizně, to jsou jen některé z dalších důvodů k desikaci. V této souvislosti Ing. Málek upozornil na nezbytné dodržení správného termínu tohoto zásahu. Chybný termín může způsobit snížení výnosu o 0,2 t/ha i více a snížení olejnatosti o 1,5 – 2 % i více. Přípravek Basta 15 SL je vhodné aplikovat 12 – 14 dnů před sklizní, Reglone 6 – 10 dnů před sklizní.

Nízká cenová úroveň
Pěstitelé s napětím očekávali také informace o předpokládané výkupní ceně slunečnicových nažek. Jak k tomu Ing. Málek předeslal, v České republice není jediný zpracovatel této komodity. Ing. Petr Novák ze společnosti Agrokomodity, a. s., k tomu doplnil, že slunečnice od nás se vyváží tradičně do Něměcka, v posledních letech však již téměř stejnou měrou také do Nizozemska. Informací o předpokládané ceně přítomné pěstitele nepotěšil. V době setkání pěstitelů, tj. na začátku srpna, byla aktuální cena 220 – 230 euro/t nažek, což s ohledem na dopravu odpovídá ceně u nás 5100 – 5300 Kč/t.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *