Šlechtění jako hlavní intenzifikační faktor

Přínos samotné šlechtitelské práce pro společnost je až překvapující. Významný růst výnosů zaznamenaly v posledních patnácti letech všechny hlavní hospodářské plodiny. Tento fakt má přesah nejen do ekonomiky, ale také do ekologie, kdy například úsporou orné půdy nezatěžujeme přírodu, což se promítá i do rozmanitosti živočišných a rostlinných druhů na planetě. Je proto na místě zamyslet se nad významem šlechtitelské práce a ocenit ji používáním certifikovaného osiva.

V rámci odborné akce pořádané firmou Selgen, a. s., v Nymburce přiblížil obchodní ředitel této společnosti Ing. Jan Krouský zajímavou studii Humboldtova Fóra pro potraviny a zemědělství, zabývající se přínosem šlechtění v posledních 15 letech v zemích Evropské unie. Čísla této studie mluví zřetelně o nárůstu výnosů, u ozimé pšenice jde meziročně o 0,84 %, kukuřice 1,26 %, ostatních obilnin 0,94 %, řepky 0,98 %, slunečnice 2,15 %, ostatních olejnin 0,19 %, cukrové řepy 2,46 %, brambor 1,85 % a luskovin 1,77 %. Zcela zásadní vliv přisuzuje studie šlechtitelskému progresu. Konstatuje, že při průměrném meziročním navýšení výnosu hlavních zemědělských plodin, které činilo 1,24 %, je podíl šlechtitelské práce téměř tříčtvrtinový.

Protože jen kvalitní osivo vhodně zvolené odrůdy může dát základ dobré produkci, odborné akce firmy Selgen přinášejí v této oblasti výzvy a nové inspirace. V sortimentu této firmy nalezneme několik zajímavých novinek – v jarním ječmeni odrůdu Solist, ozimé pšenici Steffi (C), Viki (E) a Penelope (A), v jarní pšenici odrůdy Alicia (E) a Registrana (B), v hrachu Trendy a cukrové řepě FD Slide, FD Bobsleg a FD Taekwondo.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *