Škůdci ve skladech zemědělských komodit

Jedním z významných problémů spojených se středně a dlouhodobým skladováním jsou skladištní škůdci. Jejich přítomnost je vždy problémem, který zvyšuje rizika reklamací a popřípadě dalších penalizací. Proto je důležité pamatovat při výběru a výstavbě skladovacích kapacit na rizika výskytu skladištních škůdců a být připraven tyto problémy řešit.

Výstavba skladů je dlouhodobá investice s poměrně úzkým využitím, a proto je důležité počítat i s tím, že se zde škůdci mohou v průběhu let objevit a usídlit. Tématu se věnují Ing. Radek Aulický, Ph.D., a Ing. Václav Stejskal, Ph.D., z Týmu ochrany zásob před skladištními škůdci Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v článku v Úrodě č. 10/2017.

Upozorňují, že skladištní škůdci, jsou ”naprogramováni” na to, aby hledali nejvhodnější podmínky pro své potomstvo. Jsou vybaveni schopnostmi umožňujícími účinné šíření a přežívání špatných podmínky prostředí. Existuje mnoho způsobů šíření skladištních škůdců. Asi nejběžnějším způsobem je zavlečení škůdců přímo s přepravou obilí ze skladu do skladu. Další u nás podceňovanou cestou může být samotným přelétnutím škůdce z napadeného skladu. Výskyt škůdce v okolí skladu v určitý okamžik může být také jedním z důvodů, proč mohou snadno tito škůdci uniknout a přežít i tak silné restriktivní opatření, jakým je aplikace vysoce toxického plynu fosforovodíku.

Metody použitelné pro hubení škůdců ve skladech nebo v napadeném obilí lze obecně rozdělit na preventivní nebo represivní. S příchodem ekologického zemědělství, s omezováním insekticidních účinných látek a hledáním nových metod boje se škůdci, které by byly přátelské k životnímu prostředí, se stále častěji prosazují nové nebo staronové postupy. Jednou z velkých skupin metod jsou řízené atmosféry, upozorňují autoři. Tyto postupy využívají různé manipulace s extrémně nízkým obsahem kyslíku (např. vakuum, dusík nahrazující obsah kyslíku nebo zvýšené obsahy oxidu uhličitého atd.) za účelem usmrcení škůdců, a tím i ochrany produktů před napadením.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *