Škrobárenská kampaň už začala

Na Bartoloměje, patrona všech sedláků, se v Horažďovicích sešli pěstitelé a dodavatele škrobárenských brambor. Toto tradiční setkání těsně před začátkem škrobárenské kampaně, uspořádala tamní společnost Lyckeby Amylex, která v letošním roce navýšila kvótu na 19 145 tun škrobu, což v České republice představuje podíl 56,88 %. Samozřejmě bude hodně záležet na úrodě a sklizni, která vzhledem k počasí nabírá zpoždění a také na obsahu škrobu v bramborách. Odborné informace pak doplnila přehlídka polního pokusu ÚKZUZ pro seznam doporučených odrůd škrobárenských brambor.

Letošní škrobárenská kampaň byla zahájena 30. 8. a potrvá minimálně do 15. listopadu. Zpracovat by se mohlo až 87 tisíc tun brambor, což je letošní navýšená kvóta společnosti Lyckeby Amylex.

O škrob je zájem, ale není
O aktuální situaci ve škrobárenství doma i v Evropské unii hovořil generální ředitel horažďovické společnosti Mgr. Ivica Punčikar, MBA. Zásoby škroby jsou v Evropě na nule, a tak se všechny škrobárny budou snažit vyrobit ho co nejvíce. Záležet bude především na zemědělcích, kolik jim dodají brambor. Zájem o ně bude veliký, neboť u největších výrobců škrobu v Německu a Nizozemsku je osázeno o 5 až 10 % ploch méně, menší výměry jsou i v Polsku. Špatné počasí ovlivnilo negativně sázení škrobárenských brambor v České republice, dostatek vody ve druhé polovině července a v průběhu srpna ale výhled jejich úrody výrazně zlepšil.
„S postupným zotavením světové ekonomiky se navyšuje i celková spotřeba škrobu a očekává se i nárůst jeho ceny,“ řekl přítomným ředitel společnosti Lyckeby Amylex. „Ceny nativního bramborového škrobu určitě ovlivní tapioka, pšenice a kukuřice. U tapioky se předpokládá relativně nízká produkce, neboť bylo osázeno méně ploch a nižší výnos způsobili škůdci. Ceny škrobu tlačí nahoru i nižší úroda pšenice, stejně jako to, že navýšení ploch kukuřice slouží především pro potřeby bioplynových stanic.“ Ivica Punčikar očekáváme světovou cenu nativního bramborového škrobu kolem 450 eur/t (11 250 Kč/t), cena v České republice by se měla pohybovat od 370 do 400 eur/t (loňský průměr byl 7560 Kč/t). U dextrinů se větší výkyvy neočekávají, ceny kationických škrobů by měly u nových kontraktů vzrůst o 20 %. „Příští rok by se nám mělo dařit lépe, a stejně tak pěstitelům škrobárenských brambor,“ řekl závěrem generální ředitel. „Našim cílem je vytvořit takovou přidanou hodnotu, která nám umožní udržet svoji pozici na trhu a zlepšit marži. Nejde nám o enormní zisky, o výnosy se chceme podělit s vámi, neboť i příští rok hodláme vyrábět škrob z vašich brambor.“

Se sklizní není třeba spěchat
Organizace škrobárenské kampaně v roce 2010 byla předmětem vystoupení Ing. Františka Krumla, MBA, agronomického ředitele společnosti Lyckeby Amylex. O příplatku k ceně se bude teprve jednat a bude stanoven na jednání představenstva společnosti 30. 9. 2010. Účinný však bude na veškeré dodávky od začátku letošní kampaně. František Kruml také hovořil o tom, jak nejlevněji dopravit brambory do Horažďovic. „Již letos jsme chtěli realizovat projekt Přeprava brambor po železnici, ale s ohledem na řadu specifických komplikací v železniční dopravě jsme to nestihli. Při přípravě smluv na příští kampaň již ale budeme mezi pěstiteli zjišťovat zájem o tento způsob přepravy. K dispozici je letos pouze kamionová doprava, pěstitelům poskytujeme přepravní podmínky několika smluvně vázaných společností. Nabídky o tento způsob dopravy jsou rozesílány v těchto dnech.“
„Brambory mají letos zpomalený vývoj, postupně dozrávají a obsah škrobu je v porovnání s minulými lety minimálně o dvě procenta nižší,“ zhodnotil dosavadní vývoj Ing. Kruml. „Není tedy třeba se sklizní pospíchat, zejména u pozdnějších odrůd je lepší počkat týden a zlepšit tak obsah škrobu ve hlízách. Potřebujeme jen, aby se počasí umoudřilo a vysvitlo sluníčko. V poslední době se daří stabilizovat výnosy, pěstitelům se vyplatí hledat takové odrůdy, které snesou přísušky. I když preferujeme české odrůdy, které logicky dávají v domácím prostředí nejlepší výsledky, testujeme i zahraniční. Chceme být vůči všem, zejména pěstitelům, seriozní.“
Agronomický ředitel také poukázal na ne zrovna růžovou situaci v množení sadby, její plochy postupně klesají, letos až na 194 ha. Přestože jsou nové odrůdy stále výkonnější, neměla by množitelská plocha klesnout pod 200 ha. V přihlášených plochách sadby v roce 2010 má největší zastoupení odrůda Ornela – 26,4 %, následuje Westamyl – 12,1 % a Festien – 11,5 %.

Nižší výnosy konzumních brambor
Slova agronomického ředitele potvrdil i tajemník Ústředního bramborářského svazu ČR Ing. Josef Králíček. „Zdejší výsledky SDO jsou výrazně lepší než před čtrnácti dny v Lukavci, tam byla škrobnatost ještě o dvě procenta nižší. Pokrok ve škrobnatosti je přece jen vidět, i když výnosové výsledky se až tak podstatně neliší. Škrobnatost se může u polopozdních a pozdních brambor ještě výrazně zlepšit, a proto i já doporučuji, pokud je porost zelený, se sklizní nespěchat.“
Co je podle tajemníka svazu pozitivní, ani jeden stát Evropské unie nenavýšil kvóty brambor. Většina států hlásí u konzumních brambor větší nasazení hlíz pod trsem ale menší podíl tržních hlíz. Předpokládá se proto až o pětinu nižší výnos. V České republice už pominula nervozita, porosty pod závlahou budou mít velmi dobré výnosy. Na základě výsledků ÚKZUZ z deseti míst v celé republice jsou u velmi raných a raných odrůd na loňském průměru. U poloraných a polopozdních odrůd je zatím zhruba 15 až 20% propad, situace se však může ještě změnit a propad se bude s největší pravděpodobností snižovat.
Pozitivní je i cenový vývoj u konzumních brambor, který je letos výrazně lepší než v minulých letech. Cena začala na úrovni 10 Kč/kg i více, neboť ji nikdo zvenčí neovlivňoval. Dovozy byly minimální, protože jak Španělsko, tak Itálie, byly po klimatických problémech ve špatné situaci. Přestože došlo v poslední době u konzumních brambor k určitému snížení ceny, není podle Ing. Josefa Králíčka žádný důvod k jejímu dalšímu výraznému poklesu. Obavy z nízkého výnosu se již rozplynuly, očekávají se však problémy s vnitřní i vnější kvalitou hlíz.

Klíčové informace
-Letošní škrobárenská kampaň ve společnosti Lyckeby Amylex byla zahájena 30. 8. a potrvá minimálně do 15. listopadu.
-Zpracovat by se mohlo až 87 tisíc tun brambor.
-Škrobárenské brambory mají letos zpomalený vývoj a obsah škrobu je v porovnání s minulými lety zatím nižší.
-Proto se doporučuje se sklizní, zejména u pozdnějších odrůd, nepospíchat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *