Škrobárenská kampaň na dosah ruky

Škrobárenská kampaň v loňském roce začínala dvacátého srpna. Podobně tomu bude také v letošním, i když škrobárenský podnik Lyckeby Amylex počítá s nákupem brambor až od začátku září. Zástupci firem na polním dnu v Pacově upozornili, že budou vykupovat pouze škrobárenské odrůdy od smluvních dodavatelů a ne méně kvalitní konzumní brambory, kterých bude letos pravděpodobně hodně.

Pěstitelé průmyslových brambor se v červenci sešli na polním dnu v Pacově, který uspořádala společnost Selekta Pacov, a. s., společně se svoji obchodní organizací Sevesa, a. s. Tato společnost množí jedenáct odrůd brambor, z nichž je většina určena právě pro průmyslové zpracování.

O jednu více
Sortiment raných brambor vhodných pro zpracování obohatila v letošním roce společnost Selekta Pacov o novou odrůdu Bernard. Jak upozornil Ing. Petr Laštovička, ředitel firmy Sevesa, vznikla křížením STET x HR 31/5. Její hlízy jsou kulovité, středně velké, tvarově vyrovnané se žlutou slupkou a světle žlutou dužninou. Vyznačuje se vysokým výnosem škrobu a je také vhodná pro zpracování na lupínky. Díky této vlastnosti ji letos vyzkouší pro výrobu lupínků společnost Intersnack, a. s., Choustník.
Ing. Václav Jechoutek ze společnosti Intersnack posluchače informoval o vlastnostech, kterými se musí brambory pro výrobu lupínků vyznačovat. Jde zejména o podíl škrobu, jež by se měl pohybovat mezi 18 – 19 %, z dalších vlastností zmínil obsah redukujících cukrů (způsobují tmavnutí lupínků během smažení) a náchylnost k mechanickému poškození. Bernard by mohl mít problém s obsahem škrobu, který může překročit 19 %, ale vhodnost či nevhodnost této odrůdy pro výrobu lupínků odhalí až první testy.
Odrůda se vyznačuje také dobrými hospodářskými vlastnostmi. Podle Ing. Laštovičky je rezistentní vůči napadení rakovinou bramboru patotypu 1 a háďátkem bramborovým patotypu Ro 1. Odolná je také vůči napadení virovými chorobami a aktinomycetové strupovitosti bramboru. Střední odolnost vykazuje proti plísni bramboru.

Výkup brambor
Na semináři, který předcházel prohlídce porostů brambor, zazněly také informace o výkupu průmyslových brambor. Jak uvedl Ing. Pavel Marousek ze společnosti Škrobárny Pelhřimov, a. s., počátek kampaně letos plánují na 24. srpna a celkem vykoupí 54 114 tun brambor pro zpracování na škrob. Ing. František Kruml ze škrobárenského podniku Lyckeby Amylex, a. s., naopak upozornil, že v letošním roce začnou brambory vykupovat později – až 1. září, ale ukončení kampaně plánují na stejný termín jako loni. Doplnil také vysvětlení k tomuto kroku. „Naším cílem je, aby pěstitelé dosáhli co nejvyšší ho výnosu škrobu z hektaru a podle našeho dlouhodobého sledování těmto požadavkům odpovídají polorané odrůdy.“ Podnik zamýšlí nakoupit plnou kvótu podle kupních smluv.
Ceny za bramborový škrob výrazně od roku 2008 poklesly. Podle Ing. Marouska za jednu tunu bramborového škrobu letos dostanou o čtyři tisíce korun méně než před rokem, tedy 9700 Kč. Důvodem je nárůst kapacit na výrobu tapiokového škrobu v jihovýchodní Asii. Ten není sice tak kvalitní jako bramborový, ale přesto Asie přestává z Evropy bramborový škrob dovážet a zásobí se sama. Na poklesu cen se také podílí propad výroby tuzemského papírenského průmyslu, kam Škrobárny Pelhřimov dodávaly více než 40 % modifikovaných škrobů, upozornil Ing. Marousek.

Množení a plochy
Přihlašované množitelské plochy sadbových brambor se v letošním roce v ČR opět snížily na 3704 hektarů. Jde dokonce o historicky nejnižší plochu od roku 1993, upozornil šlechtitel Selekty Pacov Ing. Jiří Mohl. Mezi české firmy s největšími množitelskými plochami zařadil Selektu Pacov, v těsném závěsu je Vesa Velhartice, a. s., a s velkým odstupem následují Sativa Keřkov, a. s., Vysočina Vyklantice, a. s. a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod.
Množitelské plochy brambor vyšlechtěných ve společnosti Selekta Pacov přesáhly letos 450 hektarů. Nejrozšířenějšími jsou podle Ing. Laštovičky raná odrůda Adéla, která se množí na 200 ha, a polopozdní odrůda určená ke zpracování Ornella (množí se na 170 ha). Ostatní (polorané – Madona, polopozdní – Samantana, rané ke zpracování – Arabela, Fabia, Poutník, Bernard, polorané ke zpracování – Žofie, polopozdní ke zpracování – Krumlov) šlechtitelé Selekty Pacov množí na ploše od 0,5 do 20 hektarů.

Klíčové informace:
 Škrobárenskou kampaň zahájí podniky po 20. srpnu.
 Podniky budou vykupovat výhradně škrobárenské odrůdy.
 Společnost Selekta Pacov vyšlechtila novou odrůdu s názvem Bernard, která je vhodná pro zpracování na škrob i pro výrobu lupínků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *