Seznam doporučených odrůd sóje

Volba vhodné odrůdy s ohledem na délku vegetační doby a výnosový potenciál ve vztahu k půdně-klimatickým podmínkám dané lokality je jedním za základních předpokladů pro úspěšné pěstování sóje.

Upozorňuje na to Ing. Tomáš Mezlík z Národního odrůdového úřadu, který působí v rámci Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, v článku v Úrodě č. 3/2017.
Ing. Mezlík dodává, že usnadnit tuto volbu odrůdy by měl v článku předkládaný Seznam doporučených odrůd sóje (dále jen „seznam“) pro rok 2017. Poskytuje objektivní a nezávislé informace o významných hospodářských vlastnostech odrůd získaných z výsledků poměrně husté sítě pokusů prováděných v letech 2013–2016 na zkušebních stanicích ÚKZÚZ a zkušebních místech spolupracujících organizací.
Odrůdy sóje jsou v seznamu zařazeny do tří ranostních skupin podle délky vegetační doby. Seznam obsahuje jednu velmi ranou odrůdu, pět raných odrůd a dvě středně rané odrůdy. Výnos semene ve vztahu k ranosti, odolnost proti poléhání, výška nasazení prvního lusku, odolnost proti napadení chorobami, obsah dusíkatých látek a tuku jsou výchozí kritéria pro hodnocení a doporučení odrůd sóje.
Mezi doporučené odrůdy jsou zařazeny Bohemians, Brunensis, Kofu, Moravians, Silesia, Korus a Naya. Mezi předběžně doporučené odrůdy se řadí Toutatis, kterému byla udělena odrůdová práva společenství – nařízení Rady (ES) 2100/94.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *