Setí do mulče vyřešilo erozi

Pěstování širokořádkových plodin na svažitých pozemcích je častou příčinou půdní eroze. V podniku Zemet, s. r. o., hospodařícím na Zlínsku, tento problém při pěstování zrnové kukuřice vyřešili bezorebným setím do mulče vymrzající meziplodiny.

Stále se snižující stavy skotu, které přiměly podnik přejít od pěstování silážní kukuřice na pěstování kukuřice zrnové, zvýšení ploch cukrovky díky obnovení činnosti nedalekého cukrovaru, to jsou důvody, proč se v tomto podniku začala zrnová kukuřice pěstovat i na svažitějších pozemcích.
Při běžné technologii by však pěstování kukuřice na svažitějších pozemcích znamenalo neustálé smývání cenné ornice, znečištění cest a další všem jistě známé problémy. Jak nám řekl Ing. Pavel Czvalinga, jež má v Zemetu Tečovice na starosti ochranu rostlin, s podobnými problémy se zde nesetkali již pět let, tedy od té doby, co tuto technologii začali využívat. Jak dále vysvětluje agronom podniku Jindřich Václavek, zprvu pro bezorebné setí využívali služby, nyní již secí stroj Kinze 2000 mají vlastní.
Z celkové výměry podniku asi 2350 ha orné půdy zde kukuřici pěstují na 350 hektarech a bezorebně zakládají asi 200 hektarů. Stopadesát hektarů kukuřice se zakládá klasicky, neboť se zde uplatní kejda a močůvka. Přesto zdejší odborníci plánují přejít na celé výměře kukuřice na bezorebné setí.
Na prozatím dvousethektarové výměře se uplatňuje následující technologie:
Kukuřici je obvykle zařazována po obilnině. Po její sklizni se rozdrtí sláma a provede se podmítka radličkovým podmítačem. Následuje druhá podmítka a do takto zpracované půdy se po 1. září seje vymrzající meziplodina hořčice. Výsevek je 10 kg semen na hektar. Na jaře se plevele likvidují totálním herbicidem. Tečovským pěstitelům se osvědčil Touchdown v dávce 2 l/ha. Následuje setí kukuřice zmíněným secím strojem, při setí se provádí i hnojení pod patu, většinou Amofosem. Celková dávka dusíku za vegetaci je asi 160 kg N/ ha.
Plevele se likvidují až během vegetace, a to kombinací přípravků Milagro plus Gesaprim nebo Milagro plus Banvel.
Jak na závěr našeho setkání uvedl Jindřich Václavek, výnosy zrna kukuřice jsou při této technologii na nejlepších pozemcích asi 10 t/ha a jsou srovnatelné s výnosy při tradiční technologii. Loni byl v Tečovicích průměrný výnos zrnové kukuřice asi 7,8 t/ha.
Agronom si však na této technologii cení především to, že v jeho podniku umožnila pěstování kukuřice i tam, kde to bylo ještě donedávna velkým problémem. Ing. Czvalinga poznamenává: „Ač nejsem zastáncem minimalizace, v tomto případě je dobrým řešením.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *