Sedmitunové výnosy i na Vysočině

O tom, že i podniky hospodařící na Českomoravské vrchovině mohou v rostlinné výrobě dosahovat špičkových výnosů, dokládají dlouholeté výsledky akciové společnosti Zeras Radostín nad Oslavou. Ačkoliv se tento podnik specializuje na chov dojeného skotu, také v rostlinné výrobě se má čím chlubit.

Struktura rostlinné výroby vychází z potřeb chovaných zvířat. Na tamních polích proto převládají krmné plodiny.

Především krmné plodiny

Z celkové obhospodařované výměry 1955 hektarů zemědělské půdy je asi 450 hektarů trvalých travních porostů a i na orné půdě jsou pícniny hojně zastoupeny – asi 605 hektary. Také velká část z obilnin pěstovaných na 617 hektarech je určena ke spotřebování přímo v podniku. Pěstovanými tržními plodinami jsou dále jen řepka olejka (115 ha), brambory (93 ha včetně 23 ha sadby), mák (42 ha) a kmín (44 ha).

Nad průměrem republiky

Průměrné dosahované výnosy u ozimých obilnin 7 t/ha, u jarních obilnin 5,2 t/ha či u řepky téměř 4 t/ha zdaleka nenapovídají nic o tom, že Zeras hospodaří v typické bramborářské oblasti s nadmořskou výškou od 490 do 680 m n.m. a že jsou veškeré pozemky zařazeny do tzv. méně příznivé oblasti. Podle názoru předsedy představenstva tohoto podniku Ing. Jana Říhy za zmíněnými výsledky stojí právě klasická struktura zemědělské výroby. Díky rozsáhlému chovu dojnic čítající 1170 kusů dojnic a příslušné množství mladého dobytka je půdě dodáván dostatek organických hnojiv a i díky pícninám pěstovaným na orné půdě také dostatek organické hmoty. Proto půda dobře hospodaří jak se živinami, tak s vláhou.

Ocenění Zemědělského svazu ČR

V Zerasu nedosahují jen špičkových výnosů a špičkové užitkovosti dojnic (11 792 kg mléka). Za jejich ekonomické výsledy v roce 2007 byla tato společnost nedávno oceněna i v soutěži TOP vyhlašované Zemědělským svazem ČR. Díky výsledku hospodaření na pracovníka 253 000 Kč a přidané hodnotě na pracovníka 673 000 Kč obsadil Zeras v kategorii podniků hospodařících v bramborářsko-ovesné a horské výrobní oblasti 1. místo.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *